Return to Video

There's No Tomorrow (2012)

 • 0:07 - 0:11
  Incubate Pictures presenta
 • 0:14 - 0:19
  En associació amb Post Carbon Institute
 • 0:23 - 0:31
  There's No Tomorrow
 • 0:47 - 0:49
  Aquesta és la Terra,
 • 0:49 - 0:51
  tal com es veia fa 90 milions d'anys.
 • 0:51 - 0:55
  Els geòlegs anomenen aquest període el dels "Darrers..."
 • 0:55 - 0:58
  era una època de escalfament global extrem
 • 0:58 - 1:00
 • 1:01 - 1:03
 • 1:03 - 1:05
 • 1:08 - 1:10
 • 1:11 - 1:12
 • 1:12 - 1:15
 • 1:16 - 1:19
 • 1:20 - 1:22
 • 1:22 - 1:24
 • 1:25 - 1:26
 • 1:26 - 1:29
 • 1:32 - 1:34
 • 1:34 - 1:36
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:51
 • 1:52 - 1:54
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 2:02
 • 2:02 - 2:03
 • 2:03 - 2:06
 • 2:06 - 2:10
 • 2:13 - 2:18
 • 2:19 - 2:23
 • 2:26 - 2:29
 • 2:30 - 2:33
 • 2:33 - 2:36
 • 2:37 - 2:39
 • 2:39 - 2:40
 • 2:41 - 2:43
 • 2:43 - 2:47
 • 2:48 - 2:51
 • 2:51 - 2:54
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:01
 • 3:02 - 3:05
 • 3:06 - 3:07
 • 3:07 - 3:10
 • 3:10 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:16
 • 3:17 - 3:20
 • 3:21 - 3:23
 • 3:23 - 3:25
 • 3:25 - 3:29
 • 3:29 - 3:33
 • 3:33 - 3:35
 • 3:35 - 3:37
 • 3:37 - 3:39
 • 3:39 - 3:41
 • 3:42 - 3:44
 • 3:45 - 3:46
 • 3:46 - 3:50
 • 3:50 - 3:53
 • 3:53 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:02 - 4:06
 • 4:06 - 4:08
 • 4:08 - 4:13
 • 4:14 - 4:17
 • 4:17 - 4:21
 • 4:22 - 4:25
 • 4:25 - 4:28
 • 4:29 - 4:32
 • 4:32 - 4:34
 • 4:36 - 4:37
 • 4:37 - 4:41
 • 4:41 - 4:46
 • 4:47 - 4:48
 • 4:48 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:54 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 5:01 - 5:05
 • 5:06 - 5:08
 • 5:08 - 5:10
 • 5:10 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:16 - 5:17
 • 5:17 - 5:20
 • 5:21 - 5:22
 • 5:22 - 5:26
 • 5:26 - 5:27
 • 5:29 - 5:31
 • 5:31 - 5:34
 • 5:34 - 5:36
 • 5:36 - 5:39
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:48
 • 5:48 - 5:50
 • 5:51 - 5:53
 • 5:53 - 5:57
 • 5:58 - 6:01
  L’expansió de les ciutats obliga a la gent a recórrer molts kilòmetres
 • 6:01 - 6:03
  per anar a treballar i a l’escola.
 • 6:04 - 6:06
  Les grans ciutats han separat les zones residencials
 • 6:06 - 6:09
  i àrees comercials lluny de la ciutat,
 • 6:09 - 6:11
  obligant a a la gent a agafar el cotxe
 • 6:11 - 6:13
  Molts barris i comunitats
 • 6:13 - 6:16
  van ser dissenyats per assumir una abundància de petroli i energia.
 • 6:20 - 6:21
  Els productes químics derivats del petroli,
 • 6:21 - 6:23
  o petro-químics,
 • 6:23 - 6:24
  són essencials en l’elaboració d’innumerables productes.
 • 6:28 - 6:30
  L’agricultura moderna
 • 6:30 - 6:32
  depèn majoritàriament dels combustibles fòssils,
 • 6:32 - 6:33
  i els hospitals,
 • 6:34 - 6:35
  l'aviació,
 • 6:35 - 6:37
  la distribució de l’aigua,
 • 6:37 - 6:38
  i l’exèrcit,
 • 6:38 - 6:43
  el qual gasta al voltant de 140 milions de barrils de petroli a l’any.
 • 6:44 - 6:48
  Els combustibles fòssils són essencials per la creació de plàstics i polímers,
 • 6:48 - 6:53
  ingredients molt importants en ordinadors, dispositius d’oci i en la roba.
 • 6:54 - 6:57
  L’economia global depèn d’un creixement infinit,
 • 6:57 - 7:01
  amb demanda d’un creixent subministre d’energia barata.
 • 7:01 - 7:04
  Depenem tan del petroli i altres combustibles fòssils,
 • 7:04 - 7:07
  que una petita alteració en el seu subministre
 • 7:07 - 7:10
  pot tindre uns efectes incalculables en tots els aspectes de la nostra vida
 • 7:17 - 7:22
  ENERGIA
 • 7:23 - 7:26
  L’energia és la capacitat de desenvolupar un treball.
 • 7:26 - 7:36
  Un americà normal disposa de l’energia equivalent a 150 esclaus treballant les 24 hores al dia.
 • 7:36 - 7:39
  Els materials que emmagatzemen energia per treballar s’anomenen combustibles,
 • 7:39 - 7:42
  alguns combustibles contenen més energia que els altres.
 • 7:42 - 7:46
  Això se’n diu densitat energètica.
 • 7:46 - 7:50
  D’aquests combustibles, el petroli és el més crític.
 • 7:50 - 7:51
  El món consumeix 30 mil milions de barrils de petroli cada any,
 • 7:52 - 7:54
  que és equivalent a 4’2 km cúbics de petroli,
 • 7:55 - 7:56
  que conté tanta energia,
 • 7:56 - 7:59
  com la que generarien 52 plantes nuclears
 • 7:59 - 8:02
  funcionant durant 50 anys.
 • 8:03 - 8:07
  Tot i que el petroli només genera l’ 1’6% de l’electricitat d’Estats Units,
 • 8:08 - 8:11
  mou el 96% dels transports.
 • 8:12 - 8:15
  L’any 2008, Estats Units importava dos terços del petroli que consumia.
 • 8:16 - 8:18
  La majoria anava al Canadà,
 • 8:18 - 8:19
  Mèxic,
 • 8:20 - 8:21
  Aràbia Saudita,
 • 8:21 - 8:23
  Veneçuela,
 • 8:23 - 8:26
  Nigèria, Iraq i Angola
 • 8:27 - 8:29
 • 8:29 - 8:31
 • 8:33 - 8:35
 • 8:35 - 8:37
 • 8:38 - 8:40
 • 8:40 - 8:42
 • 8:42 - 8:44
 • 8:45 - 8:48
 • 8:49 - 8:53
 • 8:53 - 8:56
 • 8:56 - 8:59
 • 9:02 - 9:04
 • 9:04 - 9:08
 • 9:09 - 9:15
 • 9:15 - 9:18
 • 9:19 - 9:21
 • 9:21 - 9:24
 • 9:24 - 9:26
 • 9:26 - 9:29
 • 9:29 - 9:32
 • 9:32 - 9:35
 • 9:36 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:47
 • 9:50 - 9:53
 • 9:54 - 9:54
 • 9:54 - 9:58
 • 9:59 - 10:01
 • 10:01 - 10:03
 • 10:04 - 10:07
 • 10:07 - 10:10
 • 10:11 - 10:14
 • 10:14 - 10:17
 • 10:17 - 10:19
 • 10:19 - 10:23
 • 10:24 - 10:26
 • 10:26 - 10:29
 • 10:29 - 10:31
 • 10:33 - 10:35
 • 10:35 - 10:38
 • 10:39 - 10:41
 • 10:42 - 10:47
 • 10:48 - 10:51
 • 10:51 - 10:56
 • 10:56 - 10:59
 • 10:59 - 11:03
 • 11:04 - 11:07
 • 11:07 - 11:11
 • 11:11 - 11:14
 • 11:14 - 11:17
 • 11:20 - 11:23
 • 11:24 - 11:27
 • 11:27 - 11:30
 • 11:31 - 11:34
 • 11:34 - 11:39
 • 11:39 - 11:40
 • 11:41 - 11:45
 • 11:45 - 11:50
 • 11:51 - 11:54
 • 11:54 - 11:58
 • 11:58 - 12:00
 • 12:00 - 12:05
 • 12:08 - 12:11
 • 12:12 - 12:16
 • 12:16 - 12:19
 • 12:19 - 12:24
 • 12:25 - 12:29
 • 12:29 - 12:31
 • 12:31 - 12:33
 • 12:34 - 12:38
 • 12:39 - 12:40
 • 12:40 - 12:45
 • 12:46 - 12:47
 • 12:47 - 12:51
 • 12:52 - 12:54
 • 12:54 - 12:57
 • 12:57 - 13:00
 • 13:01 - 13:03
 • 13:03 - 13:06
 • 13:06 - 13:09
 • 13:09 - 13:12
 • 13:13 - 13:15
 • 13:15 - 13:21
 • 13:22 - 13:25
 • 13:25 - 13:29
 • 13:31 - 13:35
 • 13:35 - 13:39
 • 13:41 - 13:43
 • 13:43 - 13:46
 • 13:46 - 13:50
 • 13:51 - 13:53
 • 13:53 - 13:57
 • 13:58 - 14:01
 • 14:02 - 14:05
 • 14:05 - 14:10
 • 14:10 - 14:14
 • 14:15 - 14:19
 • 14:20 - 14:23
 • 14:23 - 14:27
 • 14:29 - 14:34
 • 14:34 - 14:37
 • 14:37 - 14:40
 • 14:42 - 14:46
 • 14:46 - 14:48
 • 14:49 - 14:51
 • 14:51 - 14:54
 • 14:56 - 15:00
 • 15:00 - 15:02
 • 15:02 - 15:07
 • 15:09 - 15:12
 • 15:12 - 15:16
 • 15:18 - 15:19
 • 15:19 - 15:22
 • 15:22 - 15:24
 • 15:26 - 15:29
 • 15:29 - 15:34
 • 15:36 - 15:39
 • 15:39 - 15:40
 • 15:40 - 15:44
 • 15:45 - 15:47
 • 15:48 - 15:50
 • 15:51 - 15:53
 • 15:53 - 15:56
 • 15:56 - 15:59
 • 16:00 - 16:02
 • 16:02 - 16:05
 • 16:05 - 16:08
 • 16:08 - 16:10
 • 16:10 - 16:14
 • 16:15 - 16:19
 • 16:20 - 16:24
  Al 2007, el carbó generava el 48,5% de l’electricitat als EUA.
 • 16:24 - 16:27
  el 21,6% provenia del gas natural,
 • 16:27 - 16:30
  l’1,6% del petroli,
 • 16:30 - 16:33
  el 19,4% de les centrals nuclears,
 • 16:33 - 16:35
  el 5,8% de les centrals hidroelèctriques.
 • 16:35 - 16:39
  Les altres renovables generaven només el 2,5%.
 • 16:40 - 16:43
  És possible remplaçar un sistema basat en combustibles fòssils
 • 16:43 - 16:46
  amb el ventall d’alternatives?
 • 16:46 - 16:49
  Són necessaris grans avenços tecnològics,
 • 16:49 - 16:52
  així com voluntat política i cooperació,
 • 16:52 - 16:53
  enormes inversions,
 • 16:54 - 16:56
  consensos internacionals,
 • 16:56 - 16:59
  l’adaptació de l’economia mundial, valorada en 45 trilions de dòlars,
 • 16:59 - 17:02
  incloent-hi el transport,
 • 17:02 - 17:03
  les indústries de manufactura,
 • 17:03 - 17:05
  i els sistemes agrícoles,
 • 17:05 - 17:09
  així com oficials competents per gestionar la transició..
 • 17:10 - 17:12
  Si tots aquests estan coberts,
 • 17:12 - 17:15
  podríem continuar amb l’actual manera de viure?


  podríem continuar amb l’actual sistema de vida?
 • 17:19 - 17:21
  CREIXEMENT
 • 17:21 - 17:23
  Aquestes bactèries viuen en una ampolla.
 • 17:24 - 17:26
  La seva població es dobla cada minut.
 • 17:27 - 17:29
  A les 11:00 hi ha una bactèria.
 • 17:30 - 17:32
  A les 12:00 l’ampolla està plena.
 • 17:33 - 17:35
  Està mig plena a les 11:59
 • 17:35 - 17:38
  deixant només l’espai suficient per un altre doblament.
 • 17:39 - 17:41
  Les bactèries veuen el perill.
 • 17:41 - 17:44
  Busquen més ampolles i en troben tres.
 • 17:44 - 17:47
  Consideren que el seu problema està resolt.
 • 17:47 - 17:50
  A les 12:00 la primera ampolla està plena.
 • 17:50 - 17:53
 • 17:54 - 17:57
 • 17:58 - 18:00
 • 18:00 - 18:03
 • 18:06 - 18:09
 • 18:09 - 18:13
 • 18:14 - 18:17
 • 18:19 - 18:20
 • 18:20 - 18:23
 • 18:24 - 18:27
 • 18:27 - 18:29
 • 18:29 - 18:32
 • 18:33 - 18:37
 • 18:37 - 18:40
 • 18:41 - 18:44
 • 18:44 - 18:47
 • 18:48 - 18:52
 • 18:52 - 18:56
 • 18:57 - 18:58
 • 18:58 - 19:01
 • 19:01 - 19:05
 • 19:05 - 19:06
 • 19:06 - 19:09
 • 19:10 - 19:13
 • 19:13 - 19:18
 • 19:19 - 19:22
 • 19:22 - 19:24
 • 19:24 - 19:26
 • 19:26 - 19:28
 • 19:30 - 19:31
 • 19:31 - 19:34
 • 19:36 - 19:37
 • 19:38 - 19:40
 • 19:41 - 19:42
 • 19:42 - 19:43
 • 19:43 - 19:44
 • 19:44 - 19:46
 • 19:46 - 19:48
 • 19:48 - 19:50
 • 19:50 - 19:51
 • 19:51 - 19:52
 • 19:52 - 19:54
 • 19:55 - 19:57
 • 19:57 - 20:01
 • 20:02 - 20:06
 • 20:06 - 20:09
 • 20:09 - 20:12
 • 20:13 - 20:14
 • 20:14 - 20:18
 • 20:18 - 20:19
 • 20:19 - 20:21
 • 20:21 - 20:23
 • 20:23 - 20:26
 • 20:26 - 20:28
 • 20:28 - 20:31
 • 20:31 - 20:33
 • 20:33 - 20:36
 • 20:38 - 20:40
 • 20:40 - 20:42
 • 20:42 - 20:45
 • 20:46 - 20:49
 • 20:49 - 20:51
 • 20:52 - 20:53
 • 20:53 - 20:55
 • 20:55 - 20:57
 • 20:57 - 20:59
 • 20:59 - 21:01
 • 21:04 - 21:05
 • 21:05 - 21:07
 • 21:07 - 21:09
 • 21:09 - 21:11
 • 21:11 - 21:13
 • 21:13 - 21:17
 • 21:17 - 21:19
 • 21:19 - 21:22
 • 21:23 - 21:24
  Les economies modernes,
 • 21:24 - 21:25
  al igual que els grans del tauler d’escacs,
 • 21:25 - 21:27
  es dupliquen cada poques dècades.
 • 21:28 - 21:31
  En quin quadre del tauler estem?
 • 21:33 - 21:35
  A demes de l’energia,
 • 21:35 - 21:38
  la civilització requereix altres molts recursos essencials:
 • 21:38 - 21:39
  aigua dolça,
 • 21:39 - 21:40
  terra fèrtil,
 • 21:40 - 21:41
  aliments,
 • 21:41 - 21:42
  boscos
 • 21:42 - 21:44
  i molts tipus de minerals i metalls.
 • 21:45 - 21:46
  El creixement està limitat
 • 21:46 - 21:49
  per el recurs essencial amb menor disponibilitat.
 • 21:51 - 21:52
  Un barril està fet amb làmines de fusta que omplíssim d’aigua,
 • 21:52 - 21:55
 • 21:55 - 21:58
 • 21:58 - 22:01
 • 22:02 - 22:04
 • 22:04 - 22:07
 • 22:08 - 22:10
 • 22:10 - 22:14
 • 22:23 - 22:26
  MENJAR
 • 22:27 - 22:28
  El subministrament global dels aliments
 • 22:28 - 22:30
  depèn en gran part dels combustibles fòssils.
 • 22:32 - 22:33
  Abans de la Primera Guerra Mundial,
 • 22:33 - 22:35
  tota l’agricultura era orgànica.
 • 22:36 - 22:40
  Després de la invenció dels fertilitzants i els pesticides derivats dels combustibles fòssils
 • 22:40 - 22:42
  es van produir millores a gran escala en la producció d’aliments,
 • 22:43 - 22:45
  permetent increments de la població humana.
 • 22:48 - 22:49
  L’ús de fertilitzants artificials
 • 22:49 - 22:52
  ha alimentat a molta més gent de la que hagués estat possible
 • 22:52 - 22:55
  amb només agricultura ecològica.
 • 22:56 - 22:58
  Els combustibles fòssils són necessaris per els equips de producció agrícola,
 • 22:58 - 23:00
  transport,
 • 23:00 - 23:01
  refrigeració,
 • 23:01 - 23:03
  empaquetament en plàstic
 • 23:03 - 23:05
  i cocció.
 • 23:05 - 23:09
  L’agricultura moderna utilitza la terra per transformar els combustibles fòssils en menjar
 • 23:09 - 23:11
  i el menjar en persones.
 • 23:12 - 23:14
  S’utilitzen al voltant de set calories d’energia de combustible fòssil
 • 23:14 - 23:17
  per produir una caloria de menjar.
 • 23:19 - 23:25
  Als Estats Units el menjar viatja aproximadament 2400 km des de la granja fins el consumidor.
 • 23:30 - 23:32
  A més a més de la disminució dels combustibles,
 • 23:32 - 23:35
  hi ha diverses amenaces al sistema actual de producció d’aliments.
 • 23:35 - 23:36
  L’energia barata,
 • 23:36 - 23:38
  les millores tecnològiques
 • 23:38 - 23:41
  i les subvencions han permès captures massives de peix.
 • 23:43 - 23:46
  La pesca global va arribar al seu màxim a finals de la dècada de 1980,
 • 23:46 - 23:49
  obligant a molts pescadors a desplaçar-se a zones més profundes.
 • 23:53 - 23:56
  El nitrogen alliberat pels fertilitzants basats en combustibles fòssils
 • 23:56 - 24:00
  contamina els rius i mars creant enormes zones mortes.
 • 24:00 - 24:01
  A aquest ritme,
 • 24:01 - 24:04
  es preveu que totes les poblacions de peixos es col·lapsin
 • 24:04 - 24:06
  el 2048.
 • 24:07 - 24:11
  La pluja àcida procedent de les ciutats i indústries elimina del sòl nutrients vitals
 • 24:11 - 24:12
  com el potassi,
 • 24:12 - 24:13
  el calci,
 • 24:13 - 24:14
  o el magnesi.
 • 24:18 - 24:20
  Una altra amenaça és l’escassetat d’aigua.
 • 24:20 - 24:25
  Moltes granges utilitzen el regadiu d’aigua subterrània bombejada des dels aqüífers.
 • 24:26 - 24:29
  Els aqüífers necessiten milers d’anys per omplir-se,
 • 24:29 - 24:31
  però poden arribar a secar-se en poques dècades,
 • 24:31 - 24:33
  com els pous petrolífers.
 • 24:34 - 24:37
  Als Estats Units, l’enorme aqüífer d’Ogallala s’ha reduït a tal nivell
 • 24:37 - 24:41
  que molts agricultors han hagut de tornar a conreus de secà, menys productius.
 • 24:42 - 24:47
  Addicionalment, l’ús de regadius i fertilitzants pot portar a la salinització,
 • 24:47 - 24:49
  l’acumulació de sal al sòl.
 • 24:49 - 24:52
  Aquesta és una de les principals causes de desertificació.
 • 24:53 - 24:56
 • 24:56 - 24:58
 • 24:58 - 25:01
 • 25:01 - 25:03
 • 25:03 - 25:06
 • 25:09 - 25:13
 • 25:13 - 25:18
 • 25:19 - 25:20
 • 25:20 - 25:22
 • 25:22 - 25:28
 • 25:29 - 25:32
 • 25:32 - 25:35
 • 25:37 - 25:39
 • 25:40 - 25:42
 • 25:42 - 25:44
 • 25:44 - 25:47
 • 25:47 - 25:52
 • 25:53 - 25:54
 • 25:54 - 25:56
 • 25:56 - 25:58
 • 25:58 - 26:01
 • 26:01 - 26:04
 • 26:04 - 26:07
 • 26:07 - 26:10
 • 26:11 - 26:13
 • 26:13 - 26:16
 • 26:16 - 26:19
 • 26:21 - 26:24
 • 26:24 - 26:28
 • 26:28 - 26:32
 • 26:41 - 26:43
 • 26:46 - 26:48
 • 26:48 - 26:50
 • 26:50 - 26:53
 • 26:53 - 26:55
 • 26:55 - 26:57
 • 26:57 - 27:00
 • 27:00 - 27:02
 • 27:04 - 27:06
 • 27:06 - 27:08
 • 27:10 - 27:13
 • 27:13 - 27:16
 • 27:16 - 27:18
 • 27:19 - 27:21
 • 27:21 - 27:24
 • 27:26 - 27:29
 • 27:31 - 27:33
 • 27:34 - 27:37
 • 27:37 - 27:40
 • 27:40 - 27:42
 • 27:43 - 27:46
 • 27:47 - 27:49
 • 27:49 - 27:50
 • 27:50 - 27:51
 • 27:51 - 27:53
 • 27:53 - 27:54
 • 27:54 - 27:55
 • 27:55 - 27:57
 • 27:57 - 27:58
 • 28:00 - 28:01
 • 28:01 - 28:04
 • 28:05 - 28:07
 • 28:07 - 28:10
 • 28:10 - 28:12
 • 28:13 - 28:14
 • 28:14 - 28:17
 • 28:17 - 28:21
 • 28:22 - 28:23
 • 28:23 - 28:26
 • 28:26 - 28:28
 • 28:28 - 28:31
 • 28:31 - 28:33
 • 28:33 - 28:36
 • 28:37 - 28:40
 • 28:40 - 28:42
 • 28:48 - 28:49
 • 28:49 - 28:52
 • 28:52 - 28:55
 • 28:56 - 28:58
 • 28:58 - 29:00
 • 29:00 - 29:02
 • 29:02 - 29:03
 • 29:03 - 29:05
 • 29:05 - 29:08
 • 29:09 - 29:10
 • 29:10 - 29:12
 • 29:12 - 29:14
 • 29:14 - 29:16
 • 29:17 - 29:18
 • 29:18 - 29:22
 • 29:22 - 29:25
 • 29:26 - 29:29
 • 29:29 - 29:31
 • 29:31 - 29:33
 • 29:33 - 29:35
 • 29:35 - 29:36
 • 29:36 - 29:38
 • 29:38 - 29:40
 • 29:40 - 29:42
 • 29:42 - 29:44
 • 29:44 - 29:45
 • 29:45 - 29:47
 • 29:47 - 29:48
 • 29:49 - 29:53
 • 29:53 - 29:54
 • 29:57 - 30:01
 • 30:01 - 30:04
 • 30:04 - 30:05
 • 30:05 - 30:08
 • 30:09 - 30:10
 • 30:11 - 30:12
 • 30:12 - 30:14
 • 30:16 - 30:20
 • 30:20 - 30:23
 • 30:25 - 30:28
 • 30:28 - 30:31
 • 30:31 - 30:33
 • 30:33 - 30:37
 • 30:37 - 30:41
 • 30:43 - 30:47
 • 30:47 - 30:49
 • 30:49 - 30:53
 • 30:54 - 30:57
 • 30:57 - 31:00
 • 31:01 - 31:02
 • 31:03 - 31:05
 • 31:05 - 31:07
 • 31:08 - 31:10
 • 31:10 - 31:12
 • 31:14 - 31:19
 • 31:20 - 31:22
 • 31:22 - 31:25
 • 31:25 - 31:28
 • 31:29 - 31:31
 • 31:31 - 31:33
 • 31:33 - 31:35
 • 31:35 - 31:39
 • 31:40 - 31:42
 • 31:44 - 31:46
 • 31:46 - 31:49
 • 31:50 - 31:53
 • 31:54 - 31:56
 • 31:56 - 31:58
 • 31:59 - 32:02
 • 32:02 - 32:04
 • 32:05 - 32:06
 • 32:07 - 32:12
 • 32:12 - 32:15
 • 32:16 - 32:18
 • 32:18 - 32:19
 • 32:19 - 32:20
 • 32:20 - 32:24
 • 32:25 - 32:28
 • 32:29 - 32:33
 • 32:34 - 32:36
 • 32:36 - 32:39
 • 32:40 - 32:41
 • 32:42 - 32:43
 • 32:43 - 32:45
 • 32:45 - 32:48
 • 32:48 - 32:52
 • 32:52 - 32:55
 • 32:55 - 32:57
 • 32:58 - 33:00
 • 33:00 - 33:02
 • 33:02 - 33:06
 • 33:07 - 33:08
 • 33:08 - 33:12
 • 33:13 - 33:15
 • 33:15 - 33:18
Título:
There's No Tomorrow (2012)
Descrição:

The first production by http://www.incubatepictures.com:
A 34 minute animated documentary about resource depletion and the impossibility of infinite growth on a finite planet.

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
34:53

Legendas em Catalan

Incompleto

Revisões Comparar revisões