Return to Video

LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.

 • 0:01 - 0:03
  סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs.
 • 0:03 - 0:04
  סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs.
  הניחו לסקרנות שלכם להוביל אתכם.
 • 0:04 - 0:08
  סרטון זה נוצר בתמיכתם של Protocol Labs.
  הניחו לסקרנות שלכם להוביל אתכם.
  הביאו את האנושיות צעד אחד קדימה.
 • 0:09 - 0:12
  "קיימות שתי אפשרויות..."
 • 0:12 - 0:15
  "או שאנו לבדנו ביקום,"
 • 0:15 - 0:19
  "או שאיננו לבד."
 • 0:19 - 0:23
  "כך או כך, שתי האפשרויות
  מפחידות באותה המידה."
 • 0:23 - 0:26
  (מתוך דבריו של ארתור סי. קלארק)
 • 0:27 - 0:29
  בכל הזמן שעבר
  מהיווצרות היקום ועד ימינו,
 • 0:32 - 0:35
  ומכל הכוכבים שבכל הגלקסיות
  שקיימות בחלל כולו,
 • 0:39 - 0:41
  אילו ציווילזציות קמו,
 • 0:44 - 0:45
  הביטו אל חשכת הלילה,
 • 0:50 - 0:52
  ראו את מה שאנו רואים כעת,
 • 0:56 - 1:01
  ושאלו את השאלות שאנו שואלים?
 • 1:01 - 1:05
  האם אנחנו לבד?
 • 1:11 - 1:13
  האם כדור הארץ הוא הפרק היחיד
  בסיפור החיים?
 • 1:19 - 1:22
  התשובות נמצאות במקום מסויים
  בזמן ובחלל הרחוק.
 • 1:28 - 1:31
  לראשונה, האמת נמצאת
  בהישג ידינו.
 • 1:41 - 1:44
  החיפוש אחר התשובות
  יחשוף את מי שאנחנו באמת,
 • 1:45 - 1:49
  ולמה אנחנו עלולים
  להפוך להיות בעתיד.
 • 1:55 - 1:56
  "החיים
 • 1:56 - 2:00
  "החיים שמעבר"
 • 2:02 - 2:04
  "חלק ראשון"
 • 2:04 - 2:09
  "חלק ראשון"
  "עלות השחר"
 • 2:11 - 2:18
  כדי להתחיל את חיפושנו אחר
  חיים חוצונים, ראשית עלינו לבחון את עצמנו.
 • 2:24 - 2:28
  החיים סביבנו הם פשוט
  מורכבים להפליא.
 • 2:34 - 2:36
  כיצד זה ייתכן?
 • 2:37 - 2:41
  מה התנאים הדרושים
  להיווצרותם של חיים?
 • 2:41 - 2:44
  אורגניזמים חיים באים לעולם
  כתוצאה מתגובות כימיות.
 • 2:46 - 2:48
  כולנו מורכבים ממגוון עצום
  של מולקולות.
 • 2:51 - 2:54
  ומהם התנאים האידיאליים
  לקיום תגובות כימיות?
 • 2:54 - 2:57
  ובכן, בתור התחלה,
  דרושה אנרגיה.
 • 2:57 - 3:01
  1
  אנרגיה
  לדוגמא: אור השמש, אנרגיית חום.
 • 3:02 - 3:03
  אך לא יותר מידי.
 • 3:04 - 3:06
  ישנה כמות מדוייקת שנדרשת.
 • 3:06 - 3:08
  מסתבר שכוכבי לכת
  מושלמים לצורך הזה.
 • 3:08 - 3:10
  כי הם קרובים לכוכבים,
  אך לא קרובים מידי.
 • 3:13 - 3:14
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:14 - 3:15
  2
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:15 - 3:16
  2
  יסודות כבדים יותר
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:16 - 3:16
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא:
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:16 - 3:16
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן.
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:16 - 3:16
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן, פחמן.
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:16 - 3:17
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן, פחמן, גופרית.
  בנוסף לכך, דרוש מגוון רחב של יסודות כימיים.
 • 3:17 - 3:20
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן, פחמן, גופרית.
 • 3:20 - 3:21
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן, פחמן.
 • 3:21 - 3:21
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא: חמצן.
 • 3:21 - 3:21
  2
  יסודות כבדים יותר
  לדוגמא:
 • 3:21 - 3:21
  2
  יסודות כבדים
 • 3:21 - 3:21
  2
  יסודות
 • 3:21 - 3:21
  2
 • 3:21 - 3:24
  ודרוש גם נוזל מסויים.
  דוגמא לכך היא מים, למשל.
 • 3:24 - 3:28
  3
  נוזל
  לדוגמא: מים
 • 3:28 - 3:29
  מדוע?
 • 3:29 - 3:31
  ובכן, במצב צבירה גזי,
 • 3:31 - 3:36
  האטומים חולפים אחד על פני השני
  מהר מידי מכדי להתרכב זה עם זה.
 • 3:36 - 3:41
  במצב צבירה מוצק, האטומים תקועים במקומם.
  הם לא יכולים לנוע בחופשיות במרחב.
 • 3:41 - 3:43
  אך במצב צבירה נוזלי...
 • 3:44 - 3:50
  הם יכולים לשוט ולהתחבק זה עם זה,
  הם יכולים ליצור קשר כימי עד לכדי יצירת מולקולות.
 • 3:57 - 4:01
  זה כה פשוט להתניע אבולוציה
  באמצעות מים נוזליים.
 • 4:01 - 4:06
  במים נוזליים מולקולות יכולות להתמוסס,
  וכך הן מצליחות ליצור הרכבים כימיים מורכבים יותר.
 • 4:06 - 4:09
  אז היכן יוכלו להתפתח
  תנאים ספציפיים שכאלו?
 • 4:09 - 4:11
  ובכן, כוכבי לכת
  הם אפשרות מעולה,
 • 4:12 - 4:16
  וכדור הארץ הצעיר שלנו
  היה כמעט מושלם מבחינה זו.
 • 4:18 - 4:18
  "כדור הארץ"
 • 4:18 - 4:24
  "כדור הארץ"
  "לפני 4 מיליארד שנים"
 • 4:25 - 4:30
  מרחקו מהשמש היה בדיוק מתאים
  להיווצרותם של אוקיינוסים גדולים רווי מים נוזליים.
 • 4:34 - 4:37
  ועמוק בתוך האוקיינוסים הללו,
  היכן שבקעו שברים בלוחות הטקטוניים,
 • 4:38 - 4:40
  תגובות כימיות מופלאות
  החלו להתרחש.
 • 4:40 - 4:44
  אטומים החלו להתרכב לכדי
  סוגים רבים של תרכובות יוצאות דופן.
 • 5:02 - 5:05
  המתכון המדוייק ליצירתם של החיים
  עדיין אינו ידוע.
 • 5:05 - 5:09
  אך הרכיבים ברורים -
  אנרגיה, תרכובות אורגניות, ומים נוזליים.
 • 5:30 - 5:34
  היכן-שהוא בתוך האוקיינוסים
  של כדור-הארץ הצעיר,
 • 5:34 - 5:38
  כימיה פשוטה הפכה לביולוגיה -
  אולי אף יותר מפעם אחת.
 • 5:43 - 5:47
  ככל הנראה, התאים הראשונים נולדו
  בתוך נביעה געשית חמה,
 • 5:47 - 5:51
  תחת תנאים שנחשבו בעבר
  לבלתי אפשריים לקיומה של ביולוגיה.
 • 5:52 - 5:55
  ככל שאנו ממשיכים
  לחקור את החיים,
 • 5:55 - 5:59
  כך אנו מגלים
  יותר מקומות קיצוניים שהם מתקיימים בהם.
 • 6:00 - 6:01
  בכוכב שלנו,
 • 6:01 - 6:06
  מיקרו-אורגניזמים פיתחו יכולת
  לשרוד תחת תנאים עוינים ביותר.
 • 6:08 - 6:09
  מדברים צחיחים,
 • 6:09 - 6:12
  הרי ההימלאיה הקפואים,
 • 6:13 - 6:19
  בשקעים אוקייניים עמוק בתוך האוקיינוס,
  אשר נמצאים תחת לחץ אטמוספרי של אלפי טונות.
 • 6:21 - 6:31
  צורות חיים שונות שגשגו במשך שנים רבות ללא חמצן,
  בתוך ריק שמדמה את החלל החיצון.
 • 6:34 - 6:37
  מחקר חדש מציע כי החיים
  הגיחו לפני כ-4 מיליארד שנים,
 • 6:37 - 6:40
  במהלך תקופת זמן שבה כדור-הארץ
  היה מקום שונה מאוד וקטלני.
 • 6:44 - 6:46
  הכוכב היה אז מקום של חורבן והרס.
 • 6:46 - 6:50
  התפרצויות געשיות עזות ומטחי אסטרואידים
  .נמשכו במשך כ-100 מיליון שנים
 • 7:05 - 7:10
  אך אפילו תחת תנאים קיצוניים שכאלו,
  החיים הרימו ראש במהירות.
 • 7:10 - 7:19
  מכשהסתיימה היווצרותו, כדור-הארץ החל להתקרר,
  ותוך זמן קצר מאוד, החיים החלו להיווצר.
 • 7:22 - 7:25
  משום שזה קרה
  תוך זמן כה קצר בכדור-הארץ,
 • 7:25 - 7:29
  סביר להניח שהחיים יווצרו במהירות
  גם בכוכבי לכת אחרים.
 • 7:40 - 7:47
  סיפורו של כדור-הארץ מעורר תקווה
  שהחיים הם דבר שנפוץ ביקום.
 • 7:48 - 7:52
  זוהי ההוכחה לכך שהחיים
  הם עיקשים, וכאלה שמתהווים במהרה.
 • 7:52 - 7:55
  אבני הבניין של החיים
  הם יסודות בסיסיים ושכיחים מאוד.
 • 7:58 - 8:06
  לאחר 4 מיליארד שנות בדידות,
  החיפוש אחר קרובי משפחתנו ביקום - החל סוף כל סוף.
 • 8:10 - 8:12
  היכן שיש מים -
  ישנם גם חיים
 • 8:12 - 8:18
  לכן, הסיכוי הטוב ביותר שלנו למציאתם
  טמון בחיפוש עולמות אוקיינוס, בדומה לכדור-הארץ.
 • 8:21 - 8:28
  החיפוש אחר כוכבי לכת דמויי כדור-הארץ רק החל,
  והממצאים כבר מסקרנים ביותר.
 • 8:30 - 8:31
  קפלר-62F
 • 8:31 - 8:31
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
 • 8:31 - 8:31
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:31 - 8:31
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס.
 • 8:31 - 8:31
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס.
  גיל: 7 מיליארד שנים לערך.
 • 8:31 - 8:37
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס.
  גיל: 7 מיליארד שנים לערך.
  עולם מיימי אפשרי
 • 8:37 - 8:37
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס.
  גיל: 7 מיליארד שנים לערך.
 • 8:37 - 8:37
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: מקסימום 65- מעלות צלזיוס.
 • 8:37 - 8:37
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
  גודל: פי 1.4 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:37 - 8:38
  קפלר-62F
  מרחק: 1,200 שנות אור.
 • 8:38 - 8:38
  קפלר-62F
 • 8:39 - 8:40
  טראפיסט-1די
 • 8:40 - 8:40
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
 • 8:40 - 8:40
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:40 - 8:40
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך.
 • 8:40 - 8:40
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
 • 8:40 - 8:47
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
  עולם מיימי אפשרי
 • 8:47 - 8:47
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
 • 8:47 - 8:47
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 7.5 מיליארד שנים לערך.
 • 8:47 - 8:47
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
  גודל: פי 0.77 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:47 - 8:47
  טראפיסט-1די
  מרחק: 41 שנות אור.
 • 8:47 - 8:47
  טראפיסט-1D
 • 8:49 - 8:50
  טיגרדן-בי
 • 8:50 - 8:50
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
 • 8:50 - 8:50
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:50 - 8:50
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 8 מיליארד שנים.
 • 8:50 - 8:50
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 8 מיליארד שנים.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
 • 8:50 - 8:56
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 8 מיליארד שנים.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
  עולם מיימי אפשרי
 • 8:56 - 8:56
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 8 מיליארד שנים.
  טמפרטורה: מקסימום 6- מעלות צלזיוס.
 • 8:56 - 8:57
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
  גיל: 8 מיליארד שנים.
 • 8:57 - 8:57
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
  גודל: פי 1.07 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 8:57 - 8:57
  טיגרדן-בי
  מרחק: 12 שנות אור.
 • 8:57 - 8:57
  טיגרדן-בי
 • 8:59 - 9:00
  קיי18-2בי
 • 9:00 - 9:00
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
 • 9:00 - 9:00
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
  גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 9:00 - 9:00
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
  גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס.
 • 9:00 - 9:08
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
  גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס.
  האטמוספירה שלו מורכבת אדי מים.
 • 9:08 - 9:08
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
  גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ.
  טמפרטורה: נעה בין 73- לבין 82- מעלות צלזיוס.
 • 9:08 - 9:08
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
  גודל: פי 2.7 מגודלו של כדור-הארץ.
 • 9:08 - 9:08
  קיי18-2בי
  מרחק: 111 שנות אור.
 • 9:08 - 9:08
  קיי18-2בי
 • 9:11 - 9:18
  בקושי התחלנו לגרד את פני השטח.
  האוצרות שהטבע טומן בחובו הם רבים מספור.
 • 9:18 - 9:22
  ידוע לנו שהגלקסיה "מוצפת" במים.
 • 9:26 - 9:31
  היא מוצפת בתרכובות אורגניות,
  ובקשרים כימיים מורכבים.
 • 9:34 - 9:41
  כל הרכיבים שהיו דרושים ליצירתם של החיים
  על כוכב הלכת הזה, מצויים בשפע בכל רחבי הגלקסיה.
 • 9:47 - 9:53
  האם הדבר שקרה על כוכב הלכת שלנו
  מתרחש באופן דומה בכוכבי לכת אחרים?
 • 9:59 - 10:05
  בהתחשב בנתונים המספריים, נראה כי
  קיומם של חיים חוצונים הוא כמעט בלתי נמנע.
 • 10:12 - 10:13
  לפי הנתונים הקיימים כיום,
 • 10:14 - 10:18
  כרבע מכל הכוכבים ביקום מוקפים
  על ידי כוכבי לכת מוצקים בתחומו של "האזור הישיב".
 • 10:18 - 10:22
  בדיוק במרחק המתאים
  להיווצרותם של מים נוזליים.
 • 10:28 - 10:36
  על כן, סביר להניח כי בגלקסיית שביל החלב בלבד,
  קיימים כ-50 מיליארד עולמות דמויי כדור-הארץ.
 • 10:39 - 10:53
  וכשמדובר בסדר הגודל של היקום כולו -
  המספר האפשרי של כוכבי הלכת הישיבים הוא מדהים ביותר.
 • 10:56 - 11:01
  תארו לעצמכם שכל הבהוב אור שמופיע בהנפשה זו
  מייצג כוכב לכת דמוי כדור-הארץ.
 • 11:03 - 11:11
  כדי לראות את כל כוכבי הלכת האפשריים,
  תצטרכו להמשיך ולצפות בהנפשה זו במשך מיליארדי שנים.
 • 11:21 - 11:27
  כל אחד מכוכבי הלכת הללו
  הוא בעל היסטורי עשירה וייחודית כמו זו של כדור-הארץ.
 • 11:59 - 12:04
  טרליוני טריליונים של "מרקים כימיים",
  שמתבשלים במשך עידנים.
 • 12:05 - 12:11
  ישנם יותר כוכבי לכת ישיבים בתחומי היקום הנראה
  שהמסה שלהם דומה לזו של כדור-הארץ,
 • 12:12 - 12:16
  מאשר שישנם גרגירי חול
  בכל חופי כדור-הארץ.
 • 12:32 - 12:40
  מתוך כל שפע העולמות הזה, התנאים ברובם יהיו קטלניים
  לקיומם של החיים כפי שאנו מכירים אותם.
 • 12:43 - 12:50
  יהיו כאלו שלוהטים, כאלו שקפואים,
  וכאלו שהאוויר בהם רווי גזים הרעילים לנשימה.
 • 12:52 - 12:55
  לרבים מהם לא תהיה אטמוספירה,
  אשר חיונית לויסות הטמפרטורה.
 • 12:56 - 12:58
  לאלו מהם שתהיה אטמוספירה -
  היא תהיה קטלנית.
 • 13:11 - 13:14
  בעבר האמינו כי כוכב הלכת נוגה
  יכול לכלכל חיים.
 • 13:14 - 13:19
  אך כעת ידוע כי האטמוספירה שלו
  כבדה ורעילה ולא מאפשרת את קיומם.
 • 13:20 - 13:27
  אך יכול להיות כי האפשרות לקיומם של החיים
  אינה מוגבלת רק לאזור הישיב.
 • 13:31 - 13:40
  הרחק מחומו של הכוכב שלהם, הירחים של ענקי הגזים
  עלולים להיות אוצר חבוי של חיים.
 • 13:43 - 13:52
  הם אינם מקבלים אנרגיה מאורו של הכוכב,
  אלא מכוח המשיכה של כוכב הלכת המארח שלהם.
 • 13:55 - 13:58
  לירח "אנקלדוס" הקפוא יש את כל החבילה.
 • 13:58 - 14:04
  אוקיינוס תת-קרקעי עצום
  .שבתוכו נביעות הידרו-תרמיות המכילות תרכובות אורגניות
 • 14:08 - 14:10
  הירח "טיטאן" מסקרן במיוחד.
 • 14:10 - 14:16
  גודלו עולה על זה של כוכב הלכת חמה,
  ואגמי מימן רווי תרכובות אורגניות שרועים לרוחבו.
 • 14:21 - 14:28
  בשנת 2026, נאס"א צפוייה לשלוח רחפן לטיטאן,
  בחיפוש אחר סימני חיים בין מכתשיו ובקעותיו.
 • 14:31 - 14:34
  ההשערה היא כי ישנם כ-100 טריליון
  ירחים חוץ-שמשיים.
 • 14:34 - 14:37
  כלומר, פי 100 ממספרם
  של כוכבי הלכת הישיבים.
 • 14:39 - 14:40
  בחלקם אף עשויים לשרור
  תנאים מתאימים.
 • 14:40 - 14:43
  גודל הדומה לגודלו של כדור-הארץ,
  שכבת אטמוספירה, ומים מעל פני הקרקע.
 • 14:44 - 14:47
  בהתחשב במקומות האפשריים הרבים
  למציאתם של חיים,
 • 14:47 - 14:50
  נדמה כי זהו רק עניין של זמן
  עד שתתגלה מציאה בנושא.
 • 14:52 - 14:56
  יש המאמינים שמציאה זו כבר התגלתה.
 • 15:02 - 15:10
  ב-30 ביוני, 1976, גשושית "ויקינג" מצאה במאדים
  דבר אשר נותר בלתי מוסבר עד ימים אלו.
 • 15:13 - 15:17
  לאחר שדגימה מאדמת מאדים
  דושנה בחומרים מזינים,
 • 15:17 - 15:23
  נפלטה כמות ניכרת של גזים רדיו-אקטיביים,
  בדומה למתרחש בכדור-הארץ.
 • 15:24 - 15:41
  דגימת אדמה ממאדים | דגימת אדמה מקליפורניה | דגימת אדמה סטרילית
 • 15:42 - 15:50
  האם הייתה זו רק תופעה טבעית,
  או ההיתקלות הראשונה שלנו בביולוגיה חוצנית?
 • 15:51 - 15:57
  עצם הגילוי של חיידק אחד בלבד במאדים,
  או בכל עצם אחר במערכת השמש,
 • 15:58 - 16:05
  משמעותו היא ששרשרת האבולוציה כולה,
  על היבטיה הקוסמיים, הכימיים, והביולוגיים...
 • 16:05 - 16:08
  מתרחשת בכל מקום.
 • 16:08 - 16:17
  במקרה שכזה, היווצרותם של חיים, בכל מקום-שהוא ביקום,
  ייחשבו לכלל ולא ליוצא מן הכלל.
 • 16:21 - 16:28
  אם עדיין לא מצאנו סימנים לחיים,
  ייתכן שלא יידרש זמן רב עד שנמצא סימנים כאלו.
 • 16:30 - 16:37
  מדענים של נאס"א סבורים כעת
  שאנו נמצאים בפתחה של תגלית.
 • 16:37 - 16:38
  בכל תקופת הזמן של המין האנושי,
 • 16:39 - 16:42
  אנחנו נגלה מתי-שהוא שחיים מתקיימים
  גם על עצמים אחרים במערכת השמש.
 • 16:50 - 16:54
  אנחנו נגלה מהן ההשלכות של הדבר
  על האבולוציה של החיים בכדור-הארץ.
 • 16:56 - 16:59
  אנו נמצא כוכבי לכת
  שחגים סביב כוכבים אחרים,
 • 16:59 - 17:03
  ונוכל להגיד שישנם סימנים באטמוספירות שלהם
  שמצביעים על כך שהם ברי-קיום לחיים.
 • 17:06 - 17:12
  כל זה הולך לקרות ב-10 עד 20 השנים הבאות.
  אין זה מרגש ביותר?
 • 17:14 - 17:18
  אנו כה קרובים לתשובה לשאלה
  שבני אדם תהו לגביה במשך אלף שנים:
 • 17:18 - 17:19
  "האם אנחנו לבד?"
 • 17:21 - 17:25
  והנה, אנחנו כה קרובים לתשובה.
 • 17:29 - 17:36
  אם אכן נצליח למצוא חיים אי-שם,
  מה נגלה על עצמנו?
 • 17:40 - 17:46
  מהו מקומו של כדור-הארץ בספר החיים?
 • 17:48 - 17:51
  גילו של היקום
  הוא כמעט 14 מיליארד שנים.
 • 17:51 - 17:52
  "תחילת החיים על כדור-הארץ"
  "לפני כ-4 מיליארד שנים"
 • 17:52 - 17:56
  והגלקסיה שלנו היא
  בת כ-12 מיליארד שנים.
  "תחילת החיים על כדור-הארץ"
  "לפני כ-4 מיליארד שנים"
 • 17:56 - 17:56
  "תחילת החיים על כדור-הארץ"
  "לפני כ-4 מיליארד שנים"
 • 17:56 - 17:56
  לכן, עלולות להיות
  צורות חיים אי-שם
  "תחילת החיים על כדור-הארץ"
  "לפני כ-4 מיליארד שנים"
 • 17:56 - 17:59
  לכן, עלולות להיות
  צורות חיים אי-שם
 • 17:59 - 18:04
  שמפותחות יותר באופן משמעותי
  מהחיים שיש בכדור-הארץ.
 • 18:06 - 18:10
  האם החיים על כדור-הארץ נוצרו באיחור
  ביחס לשאר היקום?
 • 18:11 - 18:15
  למעשה, עד כמה עתיקים הם החיים?
 • 18:16 - 18:16
  "לפני 100 אלף שנים"
 • 18:16 - 18:17
  "לפני מיליון שנים"
 • 18:17 - 18:17
  "לפני 5 מיליון שנים"
 • 18:17 - 18:18
  "לפני 10 מיליון שנים"
 • 18:18 - 18:18
  "לפני 50 מיליון שנים"
 • 18:18 - 18:19
  "לפני 100 מיליון שנים"
 • 18:19 - 18:20
  "לפני 200 מיליון שנים"
 • 18:20 - 18:20
  "לפני 300 מיליון שנים"
 • 18:20 - 18:20
  "לפני 400 מיליון שנים"
 • 18:20 - 18:21
  "לפני 500 מיליון שנים"
 • 18:21 - 18:22
  "לפני מיליארד שנים"
 • 18:22 - 18:23
  "לפני 2 מיליארד שנים"
 • 18:23 - 18:24
  "לפני 3 מיליארד שנים"
 • 18:24 - 18:24
  "לפני 4 מיליארד שנים"
 • 18:24 - 18:25
  "לפני 5 מיליארד שנים"
 • 18:25 - 18:26
  "לפני 10 מיליארד שנים"
 • 18:26 - 18:26
  "לפני 13.8 מיליארד שנים"
 • 18:27 - 18:31
  "אירוע: המפץ הגדול"
 • 18:34 - 18:36
  במשך מיליוני השנים
  הראשונות של היקום,
 • 18:36 - 18:40
  הוא היה לוהט מכדי לכלכל חיים
  כפי שהם מוכרים לנו.
 • 18:43 - 18:48
  הטמפרטורה שאפפה במרחב
  מספיקה הייתה כדי לצלות אדם בעודו בחיים.
 • 18:48 - 18:53
  "אירוע: נולד הכוכב הראשון"
 • 19:02 - 19:04
  כשהיקום החל להתקרר
  עד לכדי טמפרטורה מתאימה,
 • 19:04 - 19:10
  עדיין לא היו קיימים הכוכבים וכוכבי-הלכת,
  רק ענני מימן גדולים ומסורבלים.
 • 19:18 - 19:26
  70 מיליון שנה מאוחר יותר,
  הכבידה יצרה מעננים אלו את ראשוני הכוכבים.
 • 19:45 - 19:52
  הכוכבים הראשונים היו עצומים ובהירים ביותר,
  אך לא היו חיים בנמצא שיוכלו לצפות בהיווצרותם.
 • 19:54 - 19:57
  יסודות כבדים יותר עדיין עברו
  היתוך גרעיני בליבות הכוכבים הלוהטות.
 • 19:57 - 20:00
  אפילו המפץ הגדול
  לא היה חם מספיק כדי ליצור אותם.
 • 20:00 - 20:05
  מימן, הליום, וכמו גם מעט לִיתִיוּם,
  הם היסודות הכימיים היחידים שנוצרו במפץ הגדול.
 • 20:08 - 20:13
  כל היסודות שמאפשרים את קיום החיים
  לא נוצרו במהלך המפץ הגדול.
 • 20:16 - 20:19
  המקום היחיד שבו הם נוצרו
  היה בליבות הכוכבים הרותחות.
 • 20:19 - 20:21
  רק אם הכוכבים הללו היו
  נדיבים מספיק כדי להתפוצץ,
 • 20:21 - 20:24
  היסודות "הכבדים" יכלו
  לצאת מהליבה ולחדור לעצמים אחרים.
 • 20:24 - 20:28
  "אירוע: מוות ולידה מחדש"
 • 20:38 - 20:44
  המוות הנפיץ של כוכבי מסה בינונית
  זרע ביקום את המרכיבים הראשוניים לקיום החיים.
 • 20:48 - 20:52
  מתוך אפר כוכבים אלו,
  קם דור חדש של שמשות.
 • 20:52 - 20:56
  והפעם - עם כוכבים מוצקים,
  שחגו סביבם בריקוד קבוע.
 • 20:58 - 21:01
  אז זה קרה - מרכיבי החיים הבסיסיים
  הופיעו בפעם הראשונה.
 • 21:02 - 21:04
  זה קרה לפני כ-17.3
  מיליארד שנים.
 • 21:11 - 21:18
  יש המאמינים כי תנאים מתאימים להתפתחות החיים
  נכחו אף לפני כן, בעת דמדומי הערב החמימים של יצירת היקום.
 • 21:26 - 21:32
  בעוד שהחום שנותר מהמפץ הגדול החל לדעוך,
  החלה תקופה רגועה ומאוזנת יותר.
 • 21:38 - 21:46
  כ-15 מיליון שנה לאחר תחילת הזמן עצמו,
  הטמפרטורה בחלל נהייתה לפושרת - 24 מעלות צלזיוס.
 • 21:51 - 21:57
  במשך מיליוני שנים, חמימות אפפה מכל הכיוונים -
  כמו יום קיץ נצחי בכדור-הארץ.
 • 22:00 - 22:05
  באופן תיאורטי, כוכבים וכוכבי לכת
  יכלו להיווצר בתקופה מוקדמת שכזו
 • 22:05 - 22:09
  רק בהינתן אזורים היפוטתיים
  דחוסים מאוד ברחבי החלל.
 • 22:15 - 22:20
  אם אכן היו אזורים שכאלו,
  מים נוזליים יכלו אז לזרום בחופשיות,
 • 22:21 - 22:24
  אפילו בכוכבי לכת שוררים
  ללא שמש בקרבתם.
 • 22:30 - 22:33
  האם יכלה זו להיות
  עלות השחר של החיים?
 • 22:33 - 22:38
  האם חיים חוצונים נוצרו
  תחת חסות החום שנותר מהמפץ הגדול?
 • 22:44 - 22:50
  אי-שם ביקום, עלול להיות כוכב לכת
  שבו מתקיימים חיים העתיקים כמעט כמו היקום עצמו.
 • 22:52 - 23:03
  עם יתרון התחלתי של 10 מיליארד שנים,
  יכול להיות שהיקום שופע צורות חיים מפותחות יותר.
 • 23:06 - 23:15
  חרף עשרות שנים של חיפושים, לא נמצא כל סימן
  לקיומם של חיים חוצונים - תבוניים או לא.
 • 23:18 - 23:25
  אז היכן כולם?
 • 23:28 - 23:35
  האם אנחנו באמת לבד?
 • 23:45 - 23:55
  אולי צורות חיים פרימיטיביות הן שכיחות ביקום,
  אבל התבונה היא נדירה ביותר.
 • 24:04 - 24:11
  ואולי היקום פשוט עצום ונרחב מכדי שצורות חיים
  יוכלו לתקשר זו עם זו באופן בר ביצוע.
 • 24:18 - 24:22
  אולי אנחנו הראשונים.
 • 24:23 - 24:25
  האם ייתכן
  שהחיים בכדור-הארץ
 • 24:26 - 24:30
  הם הפרק הראשון בספר הארוך
  של היסטוריית החיים ביקום?
 • 24:35 - 24:38
  "נקודת תחילת החיים
  על כדור-הארץ"
 • 24:40 - 24:40
  "13.8 מיליארד שנים"
 • 24:40 - 24:43
  "14 מיליארד שנים"
 • 24:43 - 24:43
  "16 מיליארד שנים"
 • 24:43 - 24:44
  "17 מיליארד שנים"
 • 24:44 - 24:44
  "18 מיליארד שנים"
 • 24:44 - 24:45
  "19 מיליארד שנים"
 • 24:45 - 24:51
  היקום עוד צעיר,
  ורובם המוחץ של הכוכבים טרם הגיחו לעולם.
 • 24:51 - 24:52
  "80 מיליארד שנים"
 • 24:52 - 24:52
  "90 מיליארד שנים"
 • 24:52 - 24:53
  "100 מיליארד שנים"
 • 24:53 - 24:53
  "110 מיליארד שנים"
 • 24:53 - 24:54
  "120 מיליארד שנים"
 • 24:54 - 24:54
  "130 מיליארד שנים"
 • 24:54 - 24:54
  "140 מיליארד שנים"
 • 24:54 - 25:01
  רכיבי החיים ימשיכו להתבשל
  במשך מאות מיליארדי שנים נוספים.
 • 25:02 - 25:02
  "800 מיליארד שנים"
 • 25:02 - 25:04
  "900 מיליארד שנים"
 • 25:04 - 25:13
  מנקודת מבט זו - אנו עלות השחר,
  המנגינה הראשונה של סימפוניית החיים.
 • 25:13 - 25:15
  "32 טריליון שנים"
 • 25:15 - 25:16
  "64 טריליון שנים"
 • 25:16 - 25:17
  "70 טריליון שנים"
 • 25:17 - 25:18
  "80 טריליון שנים"
 • 25:18 - 25:19
  "90 טריליון שנים"
 • 25:19 - 25:20
  "95 טריליון שנים"
 • 25:20 - 25:23
  "אירוע: הכוכב האחרון מת"
  "כ-100 טריליון שנים מאוחר יותר"
 • 25:24 - 25:28
  אילו צורות חיים עלולות להגיע
  שנים רבות אחרינו?
 • 25:38 - 25:41
  ננסים אדומים יכולים להאריך ימים
  עד כ-10 טריליון שנים.
 • 25:41 - 25:45
  באופן זה, כוכבי הלכת שלהם ימשיכו
  להיות שטופי אור שמש במשך עידנים.
 • 25:56 - 25:58
  תרחיש החיים נראה סביר יותר
  כשמדובר בסדר גודל שכזה של זמן.
 • 25:59 - 26:01
  שכן, התנאים בחלל יישארו יציבים
  למשך תקופת זמן ממושכת.
 • 26:10 - 26:13
  עם זאת, צורות חיים שיתפתחו
  בחסות ננסים אדומים
 • 26:13 - 26:17
  ייאלצו לחיות תחת איומם המתמיד
  .של התפרצויות סולאריות אלימות על קיומם
 • 26:20 - 26:25
  רבים מכוכבים אלו
  "יתחלקו לשני צדדים".
 • 26:25 - 26:32
  הצד האחד חשוף לשמש,
  והשני - תחת קיפאון ואפלה.
 • 26:34 - 26:40
  אבל כדור-הארץ לימד אותנו שהחיים
  בעלי יכולת הסתגלות לשינויים יוצאת דופן.
 • 26:43 - 26:49
  אילו צורות ילבש החיים
  בהינתן טריליוני שנים של אבולוציה?
 • 27:24 - 27:30
  יום אחד - סיפורם של החיים יגיעו לקיצם,
  בצורה כזו או אחרת.
 • 27:32 - 27:36
  אם אנחנו אכן מהווים
  את הפרק הראשון בסיפור החיים,
 • 27:36 - 27:40
  בידינו ההזדמנות לשאת את לפיד החיים
  עמוק אל תוך העתיד.
 • 27:58 - 28:06
  ואם הביולוגיה אכן תמשיך להתקיים בעתיד הרחוק,
  נוכל להתגאות בכך שאנו חיים בתקופה הזו.
 • 28:10 - 28:15
  בפרקים הבאים,
  היקום יהיה שונה מאוד.
 • 28:18 - 28:20
  עם התרחבותו
  של רצף המרחב-זמן,
 • 28:20 - 28:24
  הכוכבים הרחוקים יהפכו בלתי נראים,
  ושמי הלילה יהיו לחשוכים לגמרי.
 • 28:27 - 28:36
  אולי צורות חיים שיתקיימו בעתיד הרחוק
  ייתהו איך היו החיים בימיו המוקדמים והזוהרים של היקום?
 • 28:38 - 28:43
  התברכנו לדעת את התשובה.
 • 28:49 - 28:54
  כל שעלינו לעשות הוא להביט מעלה.
 • 29:06 - 29:12
  סרטון זה נוצר ע"י האמן:
  Melodysheep
 • 29:12 - 29:18
  תורגם ע"י:
  imdana
 • 30:08 - 30:13
  "החיים שמעבר"
Título:
LIFE BEYOND | Chapter 1: The Dawn (4K). An exploration of alien life & our place in the universe.
Descrição:

mais » « menos
Idioma do Vídeo:
English
Duração:
30:26

Legendas em Hebrew

Revisões Comparar revisões