Return to Video

03-07 Anatomy_of_a_jQuery_Event_Listener

 • 0:00 - 0:03
  Từ rất lâu về trước,
  bạn đã nghiên cứu những sự kiện trình duyệt, và
 • 0:03 - 0:05
  bạn đã vươn tới đỉnh cao khi chúng được truy cập vào.
 • 0:05 - 0:09
  Bây giờ là lúc bạn thực sự "lắng nghe" và phản ứng lại
  chúng với jQuery.
 • 0:09 - 0:13
  Có ba vật mà bạn cần để "lắng nghe" những sự kiện
  và phản ứng lại với chúng.
 • 0:13 - 0:17
  Bạn cần thành phần mấu chốt để "lắng nghe",
  để phản ứng lại
 • 0:17 - 0:19
  và thực hiện những hành động phản ánh.
 • 0:19 - 0:20
  Để tôi cho bạn xem một ví dụ.
 • 0:22 - 0:25
  Tôi cần một yếu tố chính để jQuery sẽ
  "lắng nghe"
 • 0:25 - 0:29
  những sự kiện, nên tôi sẽ sử dụng jQuery
  để lựa chọn lĩnh vực đầu vào.
 • 0:30 - 0:32
  Tiếp theo, tôi sẽ tìm hiểu về phương pháp.
 • 0:32 - 0:34
  Phương pháp này chính là nơi mà điều kì diệu xảy ra.
 • 0:34 - 0:37
  Đây là cách cơ bản mà jQuery
  tạo nên những sự "lắng nghe".
 • 0:39 - 0:42
  Sự tranh luận đầu tiên trên phương pháp này là
  sự kiện mà tôi muốn lắng nghe đầu tiên.
 • 0:42 - 0:44
  Trong ví dụ này, đó là hành động nhấn phím
 • 0:44 - 0:48
  Nhưng nó vẫn có thể là click, thay đổi hoặc
  di chuyển chuột, đại loại như thế
 • 0:49 - 0:49
  Và cuối cùng,
 • 0:49 - 0:53
  Tôi cần chuyển giao một chức năng ứng với hành động
  mà tôi muốn xảy ra khi có phản ứng.
 • 0:53 - 0:55
  Chức năng này gọi là nhắc lại.
 • 0:55 - 0:58
  Chức năng nhắc lại sẽ được chuyển qua
  phương thức ,
 • 0:58 - 1:00
  và chỉ là một chức năng JavaScript bình thường.
 • 1:00 - 1:02
  Và vì thế, có thể bao gồm tất cả những mã
  JavaScript bạn muốn
 • 1:02 - 1:06
  từ sự thay đổi nội dung trang đến phân tích mã nguồn.
 • 1:06 - 1:08
  Tôi sẽ thay đổi nội dung của chức năng để thay đổi
  màu sắc của trang.
 • 1:10 - 1:11
  Và tôi sẽ chạy thử.
 • 1:11 - 1:14
  Bam.
  Có vẻ tốt đấy.
 • 1:13 - 1:17
  Trong bài kiểm tra tiếp theo, bạn sẽ phải tạo ra
  sự "lắng nghe" sự kiện của riêng bạn
Tytuł:
03-07 Anatomy_of_a_jQuery_Event_Listener
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
01:18

Vietnamese subtitles

Revisions