Return to Video

Xe đạp và xe buýt

 • 0:00 - 0:04
  Khi đi trong thành phố, đôi khi xe đạp
  có thể nhanh hơn cả xe buýt.
 • 0:04 - 0:09
  Một lí do cho việc này là xe đạp có thể
  tăng tốc nhanh hơn xe buýt.
 • 0:09 - 0:12
  Bây giờ, cho rằng cả hai xe đều đang dừng
  đèn đỏ,
 • 0:12 - 0:15
  khởi động cùng lúc khi đèn xanh.
 • 0:15 - 0:22
  Xe đạp có gia tốc là 1.2 m/s² nhưng
  tốc độ cực đại chỉ có 12m/s.
 • 0:22 - 0:28
  Tuy gia tốc của xe buýt là 0.8 m/s²
  nhưng tốc độ cực đại là 20m/s.
 • 0:28 - 0:31
  Lúc này, vì xe đạp có vận tốc ban đầu
  lớn hơn,
 • 0:31 - 0:34
  nó sẽ chạy trước xe buýt
  một khoảng thời gian,
 • 0:34 - 0:38
  Tôi muốn biết rằng mất bao lâu để xe buýt
  đuổi kịp xe đạp.
Tytuł:
Xe đạp và xe buýt
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
0:39

Vietnamese subtitles

Revisions