Return to Video

10x-16 Bikes and Buses

 • 0:00 - 0:05
  เมื่อเดินทางในเมือง บ่อยครั้งที่การใช้
  จักรยาน เร็วกว่าการนั่งรถเมล์
 • 0:05 - 0:09
  เหตุผลนึงนั้นเป็นเพราะ จักรยาน
  สามารถเร่งความเร็วได้เร็วกว่ารถเมล์
 • 0:09 - 0:12
  สมมติว่า มีรถจักรยาน และรถเมล์
  จอดติดไฟแดงอยู่
 • 0:12 - 0:15
  รถออกตัวพร้อมกันเมื่อไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว
 • 0:15 - 0:22
  จักรยานสามารถเร่งได้ 1.2 m/s²
  แต่ได้ความเร็วสูงสุดที่ 12 m/s เท่านั้น
 • 0:22 - 0:28
  ขณะที่รถเมล์สามารถเร่งได้ 0.8 m/s²
  แต่ได้ความเร็วสูงสุดที่ 20 m/s
 • 0:28 - 0:31
  จักรยานมีความเร่งเริ่มต้นสูงกว่า
 • 0:31 - 0:34
  มันจะแซงหน้ารถเมล์อยู่ช่วงหนึ่ง
 • 0:34 - 0:38
  ฉันอยากจะรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไร
  ที่รถเมล์จะแซงรถจักรยาน
Tytuł:
10x-16 Bikes and Buses
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
PH100 - Intro to Physics
Duration:
0:39

Thai subtitles

Revisions Compare revisions