Montenegrin napisy

← Everything is a Remix Part 4

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 1 created 07/21/2013 by nela.lazarevic.

 1. ..
 2. ..
 3. ..
 4. Geni u našim tijelima mogu biti praćeni unazad
 5. preko tri i po milijarde godina
 6. do jedinstvenog organizma - LUCA
 7. Posljednji Univerzalni Zajednički Predak
 8. Kako se Luca reprodukovao, njegovi geni su se kopirali i kopirali
 9. i kopirali i kopirali
 10. ponekad greškom - oni su se transformisali.
 11. Tokom vremena ovo je proizvelo svaku
 12. od milijardi živih vrsti na Zemlji.
 13. Neka od kojih su usvojila seksualnu reprodukciju,
 14. kombinujući gene individua
 15. i sve u svemu, najbolje adaptirane forme života su napredovale.
 16. Ovo je evolucija. Kopiraj, transformiši, kombinuj.
 17. I kultura evolvira na sličan način,
 18. ali elementi nisu geni već "meme"-ovi
 19. - ideje, ponašanja, sposobnosti.
 20. Meme-ovi su kopirani, transformisani i kombinovani.
 21. i dominantne ideje našeg vremena
 22. a širenje putem imitacije se najveće
 23. Ovo je socijalna evolucija
 24. Kopiraj, transformiši, kombinuj.
 25. To je ko smo mi, kako živimo,
 26. i naravno,kako stvaramo.
 27. Naše nove ideje rađaju se iz starih.
 28. Ali naš zakonodavni sistem ne priznaje
 29. derivativnu prirodu kreativnosti.
 30. Umjesto toga, ideje se smatraju vlasništvom.
 31. kao jedinstvene i originalne
 32. sa konkretnim granicama
 33. Ali ideje nisu tako uredne.
 34. One su slojevite, ispreplitane,
 35. zamršene. I kada je sistem
 36. u konfliktu sa realnošću...
 37. tada sistem počinje da propada.
 38. Sve je Remix
 39. 4. dio: Propast Sistema
 40. Gotovo tokom čitave naše istorije
 41. ideje su bile besplatne.
 42. Radovi Shakespeare-a, Gutenberga,
 43. Rembrandt-a su mogli biti javno kopirani
 44. i na njima se moglo graditi.
 45. Ali rastuća dominancija tržišne ekonomije,
 46. gdje produkti našeg intelektualnog rada
 47. bivaju kupovani i prodavani,
 48. proizvela je nepoželjan propratni efekat.
 49. Uzmimo da čovjek izmisli bolju sijalicu.
 50. Njegova cijena treba da pokrije
 51. ne samo troškove proizvodnje,
 52. već i troškove izuma
 53. ..
 54. Sada uzmimo da konkurent počne proizvoditi
 55. konkurentnu kopiju.
 56. Konkurent ne mora da pokrije
 57. te razvojne troškove
 58. pa njegova verzija može biti jeftinija.
 59. Suština: originalne kreacije
 60. ne mogu da konkurišu cijenama kopija.
 61. U USA uvodjenje
 62. autorskih prava i patenta
 63. je trebalo da tretira ovu neravnopravnost.
 64. Autorska prava su pokrivala medije
 65. patenti su pokrivali izume.
 66. I jedni i drugi su ciljali da motivišu
 67. kreaciju i proliferaciju
 68. novih ideja nudeći kratki i limitirani
 69. period ekskluzivnosti, period u kojem niko drugi
 70. nije smio da kopira vaš rad.
 71. Ovo je dalo stvaraocima prozor u kojem
 72. su mogli pokriti investiciju i zaraditi.
 73. Nakon toga njihovi radovi ulazili su u javni domen,
 74. gdje su se mogli širiti nadaleko i naširoko
 75. i na kojima se moglo slobodno graditi
 76. I upravo to je i bio cilj:
 77. čvrst javni domen
 78. priuštive ideje, produkti
 79. umjetnost i zabava dostupna svima.
 80. Glavno vjerovanje je bilo javno dobro,
 81. ono od čega bi svi imali koristi.
 82. Ali vremenom, uticaj tržišta
 83. je transformisao ovaj princip do neprepoznatljivosti
 84. Uticajni mislioci su predložili da
 85. su ideje oblik vlasništva,
 86. i ovo uvjerenje je vremenom urodilo
 87. novim terminom ... intelektualna svojina.-
 88. Ova ideja se proširila
 89. zahvaljujući dijelom i aspektom ljudske psihologije
 90. poznatim kao Averzija prema Gubitku.
 91. Jednostavno rečeno, ne volimo da gubimo ono što imamo.
 92. Ljudi imaju tendenciju da postave mnogo veću vrijednost na gubitke,
 93. nego na dobiti.
 94. Tako da dobiti koje stičemo
 95. od kopiranja tuđeg rada
 96. ne ostavljaju jak utisak,
 97. ali kada naše ideje bivaju kopirane,
 98. mi to percipiramo kao gubitak i postajemo zaštitnički nastrojeni.
 99. Na primjer. Disneuy se uveliko služio
 100. javnim domenom
 101. Priče kao Snjeguljica, Pinokio
 102. Alisa u zemlji čuda, su sve uzete
 103. iz javnog domena
 104. Ali kada je došlo vrijeme za autorska prava
 105. Diznijevih ranih filmova da isteknu,
 106. oni su lobirali da im se ta prava produže.
 107. Umjetnik Shepard Fairey je često koristio
 108. postojeća djela u svom radu.
 109. Ova praksa je kulminirala kada je on
 110. bio tužen od strane Associated Press-a
 111. radi baziranja čuvenog Obama Hope postera
 112. na njihovoj fotografiji.
 113. Kada je njegova slika korištena
 114. u djelu Baxter Orr-a,
 115. Fairey je prijetio da će ga tužiti.
 116. Na kraju, Steve Jobs se povremeno
 117. hvalio Appleovom istorijom kopiranja
 118. Oduvijek smo bili besramni
 119. kada je u pitanju krađa velikih ideja.
 120. Ali on je gajio duboki prezir prema onima koji
 121. su se usuđivali da kopiraju Apple
 122. "Uništiću Android zato
 123. što je to ukraden produkt. Spreman sam da pokrenem
 124. termonuklearni rad protiv njih.
 125. Kada mi kopiramo, mi to opravdavamo.
 126. Kada drugi kopiraju mi ih osuđujemo.
 127. Većina nas nema problem sa kopiranjem...
 128. sve dok smo mi ti koji kopiraju.
 129. Tako sa zatvorenim jednim okom prema našoj sopstvenoj imitaciji
 130. a istovremeno vjerni tržištu i vlasništvu
 131. intelektualna svojina je prevazišla
 132. svoj originalni cilj uz
 133. širu interpretaciju postojećih zakona,
 134. novu legislaciju,
 135. nove sfere pokrića
 136. i primamljive nagrade.
 137. 1981 George Harrison je izgubio
 138. slučaj od 1.5 miliona dolara zbog "podsvijesnog"
 139. kopiranja doo-wop hita "He/s So Fine"
 140. u svojoj baladi "My Sweet Lord"
 141. PRije toga mnoštvo pjesama je zvučalo
 142. veoma nalik drugim pjesmama
 143. bez završavanja na sudu.
 144. Ray Charles je kreirao prototip soul muzike
 145. kada je bazirao "I Got a Woman"
 146. na gospel pjesmi "IT must be Jesus".
 147. Počev od kasnih 90-ih
 148. serija novih copyright zakona i
 149. regulacija počela je da biva uvođena...
 150. ... i
 151. Najambiciozniji su trgovinski sporazumi
 152. Radi se o konvencijama, ne zakonima,
 153. koji mogu biti tajno pregovarani,
 154. bez javnog inputa i bes odobrenja Kongresa.
 155. 2011 ACTA-u je potpisao OBAMA
 156. a Trans-Pacific Partnership Agreement,
 157. koji se trenutno piše u tajnosti
 158. ima za cilj da još jače proširi
 159. protekciju u SAD stilu širom svijeta.
 160. Naravno kada su i same SAD
 161. bile ekonomija u razvoju, odbijale su da potpisuju konvencije
 162. i nisu imale protekciju stranih autora.
 163. Charles Dickens se žalio o
 164. piratskom tržištu u Americi
 165. ...
 166. ...
 167. Pokriće patenta skočilo je sa
 168. fizičkih na virtuelne izume,
 169. posebno software.
 170. ali ovo nije prirodna tranzicija.
 171. Patent je plan
 172. kako napraviti izum
 173. Software patenti su više kao
 174. okvirni opis kako bi nešto trebalo izgledati
 175. kad bi bilo izumljeno.
 176. Software patenti su napisani
 177. u najširem jeziku
 178. da bi se dobila što veća protekcija
 179. Nepreciznost termina ponekad
 180. može dostići nivoe apsurdnosti-
 181. Na primjer "Mašina za proizvodnju informacija"
 182. koja pokriva bilo šta nalik kompjuteru, ili
 183. "materijalni predmet" koja pokriva manje više bilo šta.
 184. Maglovitost granica software patenta
 185. pretvorila je industriju smartfona u teritorijalni rat.
 186. 62 odsto svih patentskih tižbi danas je oko softvera.
 187. Procjenjuje se gubitak od oko pola trilijona dolara.
 188. Šireći doseg intelektualne svojine
 189. je uveo više i više mogućnosti
 190. za oportunističke tužbe - tužiti da bi se zaradilo-
 191. Dvije nove vrste su se razvile-
 192. čiji kompletan biznis model su tužbe:
 193. sample trolls i patent trolls.
 194. Radi se o korporacijama koje ne proizvode ništa
 195. One kupuju biblioteke intelektualnih prava
 196. i onda tuže da bi zaradile.
 197. Legalna odbrana košta
 198. stitine hiljada dolara u slučajevima koji se tiču autorskih prava
 199. i milioni kad su u pitanju patenti,
 200. njihove mete su uglavnom veoma motivisane
 201. da pristanu na sporazum van suda.
 202. Najpoznatiji sample troll
 203. je Bridgeport Music,
 204. koji je podnio stotine tužbi.
 205. 2005 dobili su uticajnu
 206. sudsku presudu oko sempla od 2 sekunde.
 207. To je to. Ne samo da je sample bio kratak
 208. već je bio i gotovo neprepoznatljiv.
 209. NWA-ova "A 100 Miles and Runnin"
 210. Ova presuda je
 211. učinila bilo kakvo semplovanje, bez obzira kako malo, ilegalnim
 212. Muzički kolaži sačinjeni od semplova
 213. iz zlatnog doba hip hopa
 214. danas su nevjerovatno skupi za napraviti
 215. Patent trolovi su učestaliji
 216. kad su u pitanju softveri
 217. Najneobjašnjiviji slučaj možda je
 218. slučaj Paul Allen-a
 219. jednog od osnivača Microsoft-a,
 220. koji je milijarder,
 221. cijenjeni filantropist
 222. koji daruje veliki dio svog bogatstva.
 223. On tvrdi da su osnovne funkcije mreže
 224. kao povezani linkovi, saopštenja i preporuke
 225. izmišljene od strane njegove davno ugašene kompanije.
 226. Autoproklamovani "čovjek od ideja"
 227. tužio je gotovo čitavu Silikonsku dolinu 2010
 228. i učinio je to uprkos tome što mu nije manjkalo ni popularnosti ni slave.
 229. Da rekapitulirami: kompletna slika ovako izgleda.
 230. Vjerujemo da su ideje vlasništvo
 231. i pretjerano smo teritorijalno
 232. kada mislimo da to vlasništvo nama pripada
 233. Naši zakoni štite ovu težnju
 234. protekcijama koje se konstantno šire
 235. i velikim odštetama
 236. U međuvremenu ogromni troškovi suđenja
 237. motivišu one koji se brane da plate
 238. i potpišu sporazum van suda
 239. Ovo je demotivirajući scenario
 240. koji moli za pitanje: šta sada?
 241. Vjera u intelektualnu svojinu
 242. je porasla i postala tako dominantna da je gurnula
 243. originalni cilj autorskih prava i patenta
 244. van javne svijesti
 245. Ali ta originalna svrha je još uvijek
 246. na vidjelu.
 247. Copyright akt iz 1790 je naslovljen
 248. "akt podsticanja učenja"
 249. Patent akt je
 250. "za promociju progresa korisnih umjetnosti"
 251. Ekskluzivna prava koja su ovi akti uveli
 252. su bili kompromis radi dostizanja uzvišenije svrhe.
 253. Namjera je bila bolji život svih
 254. incentiviranjem kreativnosti
 255. i proizvodnjom bogatog javnog domena
 256. dijeljenog basena znanja, otvorenog svima.
 257. Ekskluzivna prava su međutim
 258. vremenom počela da bivaju smatrana za cilj same za sebe
 259. pa su ojačana i proširena.
 260. Rezultat nije bio
 261. više napretka i više učenja,
 262. već više zloupotrebe.
 263. Živimo u dobu ogromnih problema
 264. Potrebne su nam najbolje ideje,
 265. trebaju nam sada, potrebno nam je da se one brzo šire.
 266. Javno dobro je
 267. ugušeno intelektualnom svojinom.
 268. Ono mora ponovo da se proširi.
 269. Ako "meme" napreduje
 270. naši zakoni, norme, društvo,
 271. biće transformisani.
 272. To je socijalna evolucija
 273. Nije vladama
 274. ili na korporacijama ili advokatima...
 275. Na nama je.