Romanian napisy

← Everything is a Remix Part 4

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 4 created 03/09/2012 by iuliu.chis.

 1. Mulţumesc Istock
 2. aici imagini
 3. la sus menţioanatul
 4. Genele din corpurile noastre pot fi datate
 5. cu 3.500.000.000.000 ani în urmă
 6. la un singur organism: LUCA
 7. Last Universal Common Ancestor (Ultimul Strămoş Universal Comun).
 8. Când Luca s-a reprodus genele sale s-au copiat şi s-au copiat
 9. s-au copiat şi s-au copiat
 10. uneori cu greşeli - s-au transformat.
 11. De-a lungul timpului asta a produs fiecare
 12. din miliardele de specii care trăiesc pe pământ.
 13. Unele au adoptat reproducerea sexuată,
 14. combinând genele indivizilor,
 15. şi totodată cele mai bine adaptate forme de viaţă au prosperat.
 16. Aceasta e evoluţia. Copiere, transformare şi combinare.
 17. Şi cultura evoluează similar,
 18. dar elementele nu sunt gene, sunt meme
 19. idei.comportamente, abilităţi.
 20. Memele sunt copiate, transformate, combinate.
 21. Şi ideile dominante ale timpului nostru
 22. sunt meme care s-au împrăştiat cel mai tare.
 23. Aceasta e evoluţie socială.
 24. Copiere, transformare şi combinare.
 25. Defineşte cine suntem, cum trăim,
 26. şi desigur cum creăm.
 27. Noile idei evoluează din cele vechi.
 28. Dar sistemul nostru de legi nu recunoaşte
 29. natura derivativă a creativităţii.
 30. Mai degrabă ideile sunt privite ca proprietate,
 31. unice şi originale
 32. cu delimitări distincte.
 33. Dar ideile nu sunt aşa ordonate.
 34. Sunt stratificate, interpuse,
 35. sunt încâlcite. Şi când sistemul
 36. este incompatibil cu realitatea...
 37. sistemul începe să eşueze.
 38. Everything is a Remix
 39. Part Four: System Failure
 40. Aproape întreaga noastră istorie
 41. ideile au fost gratuite (libere).
 42. Lucrările lui Shakespeare, Gutenberg,
 43. şi Rembrandt au putut fi copiate liber
 44. şi construi pe ele.
 45. Dar creşterea dominaţiei economiei de piaţă,
 46. în care produsele muncii intelectuale
 47. sunt cumpărate şi vândute,
 48. a produs un efect secundar nedorit.
 49. Să spunem că cineva "inventează" un bec mai bun.
 50. Preţul său trebuie să acopere
 51. nu numai preţul de producţie,
 52. dar şi costurile cu inventarea
 53. obiectului.
 54. Să spunem că un competitor începe să producă
 55. o serie de copii.
 56. Competitorul nu trebuie să acopere
 57. şi acele costuri legate de descoperire
 58. deci versiunea lui poate fi mai ieftină.
 59. Însumând: creaţiile originale
 60. nu pot concura cu preţul copiilor.
 61. În SUA introducerea
 62. drepturilor de copiere şi a brevetelor
 63. a intenţionat să răspundă acestui dezechilibru.
 64. Drepturile de copiere au acoperit media,
 65. patentele au acoperit "invenţiile".
 66. Ambele au ţintit să încurajeze
 67. creaţia şi proliferarea
 68. de noi idei prin asigurarea unei perioade scurte şi limitate
 69. de exclusivitate, o perioadă în care nici un altul
 70. nu poate copia munca ta.
 71. Aceasta a oferit creatorilor o fereastră în care
 72. să îşi acopere investiţia şi să dobândească profit.
 73. După această perioadă munca lor intră în domeniul public,
 74. unde se poate răspândi vast
 75. şi se poate construi liber pe ea.
 76. Şi acesta a fost scopul:
 77. un domeniu public viguros,
 78. un corp de idei accesibile, produse,
 79. arte şi divertisment accesibil tuturor.
 80. Credinţa centrală a fost binele tuturor,
 81. toţi să beneficieze.
 82. Dar de-a lungul timpului, influenţa "pieţei"
 83. a transformat acest principiu dincolo de identificare.
 84. Gânditori influenţi au propus ca
 85. ideile să fie privite ca o formă de proprietate,
 86. şi această convingere a produs
 87. un nou termen... proprietate intelectuală.
 88. Aceasta a fost o memă care s-a multiplicat foarte vast,
 89. mulţumită în parte unui capriciu al psihologiei umane
 90. cunoscut ca Aversiune faţă de Pierdere.
 91. Spus simplu, urâm să pierdem ce avem.
 92. Oamenii (unii - n. trad.) tind să pună o valoare mult mai mare asupra pierderilor
 93. decât asupra câştigurilor.
 94. Astfel încât câştigurile realizate
 95. din copierea muncii altora
 96. nu fac mare impresie,
 97. dar când ideile noastre sunt copiate,
 98. percepem asta ca o pierdere şi ne apărăm teritoriul.
 99. De exemplu, Disney a folosit până la uzură
 100. domeniul public.
 101. Poveşti ca Albă ca Zăpada, Pinocchio
 102. şi Alice în Ţara Minunilor au fost toate luate
 103. din domeniul public.
 104. Dar când a venit timpul să expire dreptul de interzicere a copierii
 105. asupra filmelor vechi Disney,
 106. ei au influenţat decizia cu scopul extinderii ei.
 107. Artistul Shepard Fairey a folosit frecvent
 108. arta existentă în lucrările sale.
 109. Această practică a ajuns la limită când a fost
 110. dat în judecată de Associated Press
 111. pentru că şi-a bazat posterul Obama Hope
 112. pe fotografia lor.
 113. Cu toate acestea, când
 114. o imagine a sa a fost folosită de Baxter Orr,
 115. Fairey a ameninţat cu un proces.
 116. În final, Steve Jobs s-a lăudat cu
 117. istoria Apple în copiere:
 118. "Am fost totdeauna neruşinaţi
 119. în a copia idei bune."
 120. Dar a arborat adâncă duşmănie împotriva celor
 121. care au îndrăznit să "copieze" Apple.
 122. "Voi distruge Android, deoarece
 123. este un produs furat. (oare?) Sunt dispus
 124. să încep un război termonuclear împotriva lor."
 125. Când copiem avem justificări.
 126. Cănd alţii ne copiază îi defăimăm.
 127. Majoritatea nu avem probleme cu copierea...
 128. când o facem noi.
 129. Şi cu ochiul orb asupra imitării noastre,
 130. şi propulsaţi de credinţa în pieţe şi proprietate,
 131. proprietatea intelectuală bulbucată
 132. mult dincolo de scopul original
 133. interpretări mult mai largi ale legilor existente,
 134. noi legi, (v. SOPA, ACTA - n. trad.)
 135. noi zone de acoperire
 136. şi recompense ademenitoare.
 137. În 1981 George Harrison a pierdut
 138. un proces de 1,5 milioane $ pentru că a copiat
 139. inconştient hit-ul doo-wop "He's So Fine"
 140. în balada sa “My Sweet Lord.”
 141. Înainte de asta o mulţime de cântece au sunat
 142. ca altele
 143. fără a ajunge la tribunal.
 144. Ray Charles a creat prototipul pentru muzica soul
 145. cu basul de la “I Got a Woman”
 146. în cântecul “It Must be Jesus.”
 147. Începând cu anii 90,
 148. o serie de noi legi şi reguli anti-copiere
 149. au fost introduse...
 150. ...şi multe altele sunt în pregătire.
 151. Cele mai ambiţioase sunt tratatele comerciale.
 152. deoarece sunt tratate şi nu legi,
 153. pot fi negociate în secret,
 154. fără intervenţie din partea publicului şi fără aprobarea congresului.
 155. În 2011 ACTA a fost semnată de Obama,
 156. şi Trans-Pacific Partnership Agreement,
 157. conceput acum în secret,
 158. tinde să răspândească şi mai mult
 159. protecţiile americane în jurul lumii.
 160. Desigur, când SUA a fost
 161. o economie în curs de dezvoltare a refuzat să semneze tratate
 162. şi nu a avut protecţie pentru autorii străini.
 163. Charles Dickens a rămas faimos când s-a plâns în legătură
 164. cu piaţa americană explozivă în piratarea de cărţi,
 165. numind-o :"un lucru oribil
 166. din care ticăloşii librari se îmbogăţesc"
 167. Acoperirea brevetelor a făcut saltul de la
 168. invenţii fizice la cele virtuale,
 169. din care cele mai notabile sunt cele software.
 170. Dar aceasta nu e o tranziţie naturală.
 171. Un brevet este un plan pentru
 172. construcţia unei invenţii.
 173. Brevetele software sunt mai mult ca
 174. o vagă descriere a cum ar fi ceva
 175. dacă ar fi inventat.
 176. Şi brevetele soft sunt scrise
 177. în cel mai vag limbaj posibil
 178. pentru a obţine cea mai largă protecţie.
 179. Imprecizia acestor termeni
 180. poate atinge uneori niveluri absurde.
 181. De exemplu: "maşină de produs informaţie",
 182. care acoperă orice seamănă cu un computer, sau
 183. "obiect material", care acoperă... cam orice.
 184. Largheţea limitelor patentelor software
 185. a împins industria smartphone într-un mare teren de război.
 186. 62% din procesele privind brevetele sunt relativ la software.
 187. Pierderea estimată este de 500.000.000.000 $.
 188. Tărâmurile unde s-a ajuns cu proprietatea intelectuală
 189. au dezvăluit noi posibilităţi
 190. pentru contestaţii litigioase - a da în judecată pentru a câştiga un dolar.
 191. Au evoluat două noi specii
 192. a căror întreagă afacere e procesul:
 193. căpcăuni ai eşantioanelor şi căpcăuni ai patentelor.
 194. Acestea sunt corporaţii care nu produc nimic.
 195. Procură o bibliotecă de drepturi intelectuale,
 196. apoi se judecă pentru profit.
 197. Şi deoarece apărarea legală costă
 198. sute de mii de dolari în cazurile de drept de copiere
 199. şi milioane în cazurile privind brevete,
 200. de obicei ţintele lor sunt foarte motivate
 201. în a aplana conflictul în afara tribunalului.
 202. Cel mai cunoscut căpcăun al eşantioanelor
 203. este Bridgeport Music (proprietar Armen Boladian, n. trad.)
 204. care are deschise sute de procese.
 205. În 2005 a câştigat un proces de mare influenţă
 206. viitoare asupra unui eşantion de 2 secunde.
 207. Asta e tot!!!
  Nu numai că eşantionul era foarte scurt,
 208. dar era de nerecunoscut.
 209. NWA’s “A 100 Miles and Runnin’”
 210. Acest verdict interpretează
 211. orice eşantion, nu contează cât de mic, ca încălcare a unui drept.
 212. Colajele de muzică
 213. ale epocii de aur hip-hop
 214. sunt acum imposibil de creat.
 215. Acum căpcăunii brevetelor
 216. sunt axaţi pe zona software.
 217. Şi poate cel mai inexplicabil caz este
 218. cel al lui Paul Allen.
 219. Este unul din fondatorii Microsoft,
 220. e miliardar,
 221. filantrop stimat
 222. care a făgăduit că va dărui mare parte din avere.
 223. Şi el pretinde că cele mai de bază caracteristici web
 224. cum sunt legăturile relaţionale, alertele şi recomandările
 225. au fost inventate de compania sa demult decedată.
 226. Astfel că autoproclamatul "omul cu idei"
 227. a dat în judecată cam tot Silicon Valley în 2010.
 228. Şi a făcut asta cu toate că nu ducea lipsă de bani sau de faimă.
 229. Pentru a recapitula, întregul peisaj arată aşa:
 230. Credem că ideile sunt proprităţi
 231. şi suntem excesiv de teritoriali
 232. când avem impresia că acea proprietate ne aparţine.
 233. legile noastre tolerează această tendinţă (prejudecată)
 234. lărgind tot timpul protecţia
 235. şi mărind recompensa.
 236. În acelaşi timp taxele legale enorme
 237. încurajează pârâţii (cei ce se apără n. trad.) să plătească
 238. şi să tranşeze conflictul în afara tribunalului.
 239. Este un scenariu descurajant,
 240. şi necesită o întrebare: şi mai departe ce facem?
 241. Credinţa în proprietate intelectuală
 242. a devenit aşa dominantă încât a împins
 243. intenţia originală a dreptului de autor şi brevetelor
 244. în afara conştiinţei publice.
 245. Dar scopul oroginal este
 246. la vedere.
 247. Actul dreptului de copiere de la 1790 este intitulat
 248. "un Act pentru încurajarea studiului".
 249. Actul pentru brevete este
 250. "pentru a promova progresul Artelor folositoare".
 251. Drepturile exclusive pe care le-au introdus aceste acte
 252. au fost un compromis pentru o cauză mai mare.
 253. Scopul a fost pentru a îmbunătăţi vieţile tuturor
 254. prin stimularea creativităţii
 255. şi producerea unui domeniu public bogat,
 256. un fond comun de cunoştinţe, deschis tuturor.
 257. Dar drepturile exclusive
 258. au ajuns să fie considerate scopul,
 259. astfel că au fost întărite şi extinse.
 260. Şi rezultatul nu a fost
 261. mai mult progres şi învăţare,
 262. ci mai multă ceartă şi abuz.
 263. Trăim o epocă a problemelor descurajante.
 264. Avem nevoie de cele mai bune idei posibile,
 265. avem nevoie de ele acum, avem nevoie să fie răspândite rapid.
 266. Bunul comun este o memă
 267. copleşită de proprietatea intelectuală.
 268. Trebuie împrăştiată din nou.
 269. Dacă mema prosperă,
 270. legile, normele, societatea,
 271. toate se vor transforma.
 272. Aceasta e evoluţie socială
 273. şi nu e de competenţa guvernelor
 274. sau corporaţiilor sau avocaţilor...
 275. este de competenţa noastră. subtitrarea YU Liu