Norwegian Bokmal napisy

← Alt er en remix Del 4

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 1 created 11/23/2012 by trhaaland.

 1. Takk til iStockPhoto for å bistå med
 2. bildemateriale til denne episoden. Se det på
 3. iStockPhote.com
 4. Genene i våre kropper kan spores tilbake
 5. over tre og et halvt milliarder år
 6. til en enkelt organisme: LUCAm
 7. den siste universelle felles forfar.
 8. Etter hvert som Lucas delte seg, kopierte genene seg om og om igjen,
 9. om og om igjen,
 10. noen ganger med mutasjoner - og de endret seg.
 11. Over tid produserte dette hver eneste
 12. av de milliardene av arter vi har hatt på jorden.
 13. Noen av disse begynte med seksuell reproduksjon,
 14. som kombinerer genene til ulike individer,
 15. og tilsammen, blir de best tilpassede organismene tallrike.
 16. Dette er evolusjon. Kopier, endre, kombiner.
 17. Og kultur gjennomgår evolusjon på en lignende måte,
 18. men elementene er ikke gener, de er memer -
 19. ideer, oppførsler, ferdigheter.
 20. Memer kopieres, endres, og kombineres.
 21. Og alle dominerende ideer i vår tid
 22. er de memene som har spredd seg mest.
 23. Dette er sosial evolusjon.
 24. Kopier, endre, kombiner.
 25. Det er hvem vi er, hvordan vi lever,
 26. og selvfølgelig, det er slik vi skaper.
 27. Våre nye ideer utvikler seg fra de gamle.
 28. Men vårt juridiske system tar ikke høyde for
 29. kreativitetens hentede natur.
 30. Derimot er ideer sett på som eiendom,
 31. som unike og originale områder
 32. med klare grenser.
 33. Men ideer er ikke så ryddige.
 34. De har flere lag, de er vevde sammen.
 35. Og når systemet
 36. strider mot virkeligheten...
 37. begynner systemet å faile.
 38. Alt er en remix
 39. Del 4: System failure
 40. Gjennom nesten hele vår historie
 41. var ideer gratis.
 42. Shakespeare, Gutenberg og
 43. Rembrant sine verker, kunne åpent kopieres
 44. og bygges på.
 45. Men markedsøkonomiens voksende dominans,
 46. hvor produktene av vårt intellektuelle arbeid
 47. kjøpes og selges,
 48. produserte en uheldig bieffekt.
 49. La oss si noen finner opp en bedre lyspære.
 50. Hans pris må dekke
 51. ikke bare produksjonskostnaden,
 52. men også kostnaden av å finne opp
 53. pæra i utgangspunktet.
 54. Nå la oss si at en utfordrer begynner å produsere
 55. en konkurrerende kopi.
 56. Utfordreren trenger ikke dekke
 57. utviklingskostnadene,
 58. så hans versjon kan være billigere.
 59. Alt i alt: Originale produkter
 60. kan ikke konkurrere med prisen av kopier.
 61. I USA var innføringen
 62. av opphavsrettigheter og patenter
 63. tenkt å skulle bøte på denne ubalansen.
 64. Opphavsrett dekket media;
 65. patenter dekket oppfinnelser.
 66. Begge var tenkt å støtte opp om
 67. dannelse og spredning av
 68. nye ideer ved å gi en kort og begrenset
 69. periode med ekslusivitet, en periode hvor ingen andre
 70. kunne kopiere ditt arbeid.
 71. Dette ga oppfinnerne et vindu hvor de kunne
 72. dekke investeringene sine og gjøre fortjeneste.
 73. Etterpå ble arbeidet deres allmenn eie,
 74. og kunne spres vidt og bredt
 75. og bygges på.
 76. Og det var dette som var målet:
 77. et kraftige allment eie,
 78. en rimelig mengde med ideer, produkter,
 79. kunst og underholding, tilgjengelig for alle.
 80. Kjernen var troen på felles gode,
 81. til alles fordel.
 82. Men over tid gjorde markedets påvirkning
 83. at dette prinsippet ble endret til det ugjenkjennelige.
 84. Innflytelsesrike tenkere foreslo at
 85. ideer er en slags eiendom,
 86. og denne overbevisningen ga til sist
 87. en ny term... intellektuell eiendom.
 88. Dette var en meme som spredte seg bredt,
 89. delvis takket være en egenskap ved menneskelig psyke,
 90. å unngå tap.
 91. Vi hater å miste det vi har.
 92. Folk har en tendens til å legge mye mer verdi i tap
 93. enn i vinning.
 94. Så den vinningen vi får
 95. når vi kopierer andres arbeid
 96. føles små,
 97. men når det er våre ideer som kopieres,
 98. oppfatter vi det som et tap, og vi blir territorielle.
 99. For eksempel tok Disney stor nytte
 100. av allmenn eie.
 101. Historier som Snøhvit, Pinnochio
 102. og Alice i Eventyrland ble alle tatt
 103. fra allmenn eie.
 104. Men når tiden var inne for at opphavsretten
 105. til Disneys tidligere filmer gikk ut,
 106. lobbyerte de for å utvide opphavsretten.
 107. Kunsteren Shepard Fairey har ofte brukt
 108. eksisterende kunst i sitt arbeid.
 109. Dette fikk han svi for da han ble
 110. saksøkt av Associated Press
 111. for å basere sin berømte Obama Håp-plakat
 112. på deres fotografi.
 113. Likevel, da det var hans bilder
 114. som ble brukt i et verk av Baxter Orr,
 115. truet Fairey med søksmål.
 116. Til sist, Steve Jobs var noen ganger
 117. stolt av Apples kopieringshistorie.
 118. Vi har alltid skamløst
 119. stjålet store ideer.
 120. Men han bar kraftig nag mot dem
 121. som våget å kopiere Apple.
 122. Jeg skal knuse Android, for
 123. det er et stjålet produkt. Jeg er villig til å
 124. ta dette til atomkrig.
 125. Når vi kopierer rettferdiggjør vi det.
 126. Når andre kopierer demoniserer vi det.
 127. De fleste av oss har ingen problemer med kopiering...
 128. så lenge det er vi selv som gjør det.
 129. Så med et blindt øye mot vår egen mimikry,
 130. og med full tiltro til markeder og eierskap,
 131. vokste intellektuell eiendom
 132. utenom sitt originale omfang med
 133. bredere tolkninger av eksisterende lover,
 134. nye lover,
 135. nye anvendelsesområder
 136. og fristende gevinster.
 137. I 1981 tapte George Harrison et
 138. søksmål på 1,5 millioner dollar for å "underbevisst"
 139. ha kopiert doo-wop-hiten "He's So Fine"
 140. i sin ballade "My Sweet Lord."
 141. Før dette var et masse andre sanger som hørtes
 142. mye mer ut som andre sanger
 143. uten å ende opp i retten.
 144. Ray Charles lagde protoypen for soulmusikk
 145. da han baserte "I Got a Woman"
 146. på gospelsangen "It Must Be Jesus".
 147. Fra sent nittitall
 148. ble en serie nye opphavsrettlover og
 149. reguleringer introdusert...
 150. og mange flere er på vei.
 151. De mest ambisiøse er handelsavtaler.
 152. Fordi disse er avtaler og ikke lover,
 153. kan de forhandles frem i hemmelighet,
 154. uten offentlig debatt eller godkjennelse i kongressen.
 155. I 2011 ble ACTA signert av president Obama,
 156. og Trans-Pacific Partnership Agreement, som
 157. for tiden skrives i hemmelighet,
 158. tar sikte på å spre enda sterkere
 159. USA-type beskyttelse verden rundt.
 160. Selvfølgelig, da de Forente Stater selv
 161. var et utviklingsland, nektet det å signere avtaler
 162. og hadde ingen beskyttelse for utenlandske forfattere.
 163. Charles Dickens klagde i et berømt sitat på
 164. Amerikas voksende piratmarked for bøker,
 165. og kalte det "en grusom sak
 166. at slyngel-bokhandlere skal bli rike."
 167. Patentdekning tok spranget fra
 168. fysiske oppfinnelser til virtuelle,
 169. mest merkbart, programvare.
 170. Men dette er ikke en naturlig overgang.
 171. En patent er en oppskrift på
 172. hvordan man lager en oppfinnelse.
 173. Programvarepatenter er mer
 174. en løs beskrivelse av hva noe ville vært
 175. hvis et faktisk ble oppfunnet.
 176. Alle slike patenter er skrevet
 177. i så bredt språk som mulig
 178. for å få bredest mulig beskyttelse.
 179. Vagheten av disse termene kan i blant
 180. nå absurde nivåer.
 181. For eksempel "informasjonsbehandlende maskin",
 182. som dekker alt datamaskin-lignende, eller
 183. "materielt objekt" som dekker omtrent hva som helst.
 184. Uklarheten i disse patentenes grenser
 185. har gjort smarttelefonindustrien til en eneste stor krig.
 186. 62 % av alle patentsøksmål i dag er over programvare.
 187. Estimert tapt rikdom er en halv trillion dollar.
 188. Den voksende definisjonen av intellektuell eiendom
 189. har introdusert mer og mer muligheter
 190. for oppurtinistisk søksmål - å saksøke for å tjene penger.
 191. To nye arter har utviklet seg,
 192. hvor hele forretningideen er søksmål:
 193. sample troll og patent troll.
 194. Dette er bedrifter som ikke faktisk produserer noenting.
 195. De skaffer seg et bibliotek av intellektuelle eiendomsrettigheter,
 196. og saksøker for å tjene penger.
 197. Og siden juridisk forsvar koster
 198. flere hundre tusen dollar i søksmål om opphavsrett,
 199. og millioner i patenter,
 200. er målene deres oftest veldig interersserte i
 201. å komme til avtaler utenfor rettssalen.
 202. Den mest kjente sample trollen
 203. er Bridgeport Music,
 204. som har gått til hundrevis av søksmål.
 205. I 2005 fikk de en innflytelsesrik
 206. rettsavgjørelse over dette tosekunders klippet.
 207. Det var alt. Og ikke bare var klippet kort,
 208. det var bortimot ugjenkjennelig.
 209. NWAs "A 100 Miles and Runnin'"
 210. Denne avgjørelsene gjorde i bunn og grunn
 211. all form for sampling, uansett hvor liten, til overtredelse.
 212. De musikalke kollasjene
 213. fra hiphops gullalder
 214. er nå latterlig dyre å skape,
 215. Nå er patent troll mest vanlige
 216. i det problematiske programvare-domenet.
 217. Kanskje det mest uforklarlige tilfellet
 218. er det av Paul Allen.
 219. Han er en av Microsofts grunnleggere,
 220. milliardær,
 221. og filantrop
 222. som har lovet å gi bort mye av sin formue.
 223. Han hevder at grunnleggende nettfunksjoner
 224. som relaterte lenker, påminnelser og anbefalinger
 225. ble oppfunnet av hans forhistoriske selskap.
 226. Den selvproklamerte "idemannen"
 227. saksøkte omtrent hele Silicon Valley i 2010.
 228. Han gjorde dette til tross for ingen mangel på rikdom eller berømmelse.
 229. Så for å repetere, det fulle bildet ser slik ut.
 230. Vi tror på at ideer er eiendom
 231. og vi er meget territorielle
 232. når vi føler at eiendom tilhører oss.
 233. Våre lover gir rom for denne tenderingen
 234. med stadig bredere beskyttelse
 235. og massive gevinster.
 236. I tillegg får enorme rettsavgifter
 237. anklagede til å betale i dyre dommer
 238. for å avklare saken utenfor retten.
 239. Det er et demotiverende scenario,
 240. og vi må spørre oss: hva nå?
 241. Troen på intellektuell eiendom
 242. har vokst seg så dominerende at den har skjøvet
 243. den opprinnelige tanken med opphavsrett og patenter
 244. ut av vår fortståelse.
 245. Men den opprinnelige tanken er fortsatt
 246. rett foran oss.
 247. Opphavsrettsloven fra 1790 er titulert
 248. "en lov for å støtte opp om læring".
 249. Patentloven er
 250. "for å promotere fremskritt av nyttig flid."
 251. Rettighetene disse lovene introduserte
 252. var kompromisser for et større mål.
 253. Målet var å gi alle bedre liv
 254. ved å oppmuntre til kreativitet
 255. og produsere et rikt allment eie,
 256. en delt kunnskapsmengde, åpen til alle.
 257. Men det ble de eksklusive rettighetene i seg selv
 258. som skulle bli sett på¨som poenget,
 259. så disse ble styrket og utvidet.
 260. Og resultatet har ikke vært
 261. mer fremskritt eller mer læring,
 262. det har vært mer krangling og mer misbruk.
 263. Vi lever i en tid med store problemer.
 264. Vi trenger så gode nye ideer som mulig,
 265. og vi trenger dem nå, og vi trenger å spre dem fort.
 266. Vårt felles gode er en meme
 267. som ble overskygget av intellektuell eiendom.
 268. Den må begynne å spre seg igjen.
 269. Hvis memen lykkes,
 270. vil våre lover, våre normer, vårt samfunn,
 271. endre seg.
 272. Det er sosial evolusjon
 273. og den er ikke avhengig av myndighetene
 274. eller bedrifter eller advokater...
 275. den avhenger av oss.