Return to Video

vimeo.com/.../164221463

 • 0:24 - 0:29
  Hei igjen, og velkomen til episode tre
  av denne miniserien om Edvard Munch.
 • 0:29 - 0:36
  De lurer kanskje på kvifor vi
  er her, på Freia sjokoladefabrikk?
 • 0:36 - 0:39
  Det skal vi kome tilbake til seinare.
 • 0:39 - 0:44
  Men fyrst, la oss
  fortsetje der vi slapp sist.
 • 0:47 - 0:50
  Okei, ikkje så langt tilbake, då.
 • 0:50 - 0:52
  I alle høve – det vi
  lærte førre gong -
 • 0:52 - 0:57
  - var at Munch ikkje var redd
  for å prøve nye måtar å måle på.
 • 0:59 - 1:02
  Men det var ikkje berre
  måling som interesserte Munch.
 • 1:02 - 1:05
  Han gjekk ofte på kino,
  og han likte å sjå ting som filmaviser, -
 • 1:05 - 1:09
  - spelefilmar og
  Charlie Chaplin-komediar.
 • 1:10 - 1:13
  Ja, han var så interessert i
  film at han sjølv kjøpte seg …
 • 1:13 - 1:15
  … dette videokameraet.
 • 1:15 - 1:18
  Og med det filma han mykje rart.
 • 1:26 - 1:28
  Ja. Munch var veldig glad i film.
 • 1:28 - 1:33
  Og ein gong, så såg han ein video av
  franske arbeidarar på veg heim frå jobb.
 • 1:33 - 1:37
  Han likte så godt korleis
  menneska berre kom mot han, -
 • 1:37 - 1:40
  - og han bestemte seg
  difor for å måle eit bilete om det.
 • 1:40 - 1:45
  Her ser du biletet som
  Munch kalte "Arbeidere på hjemvei".
 • 1:45 - 1:47
  Munch var ein moderne kunstnar, -
 • 1:47 - 1:51
  - og han var veldig open for å
  låne og lære av andre kunstformar.
 • 1:54 - 1:59
  Edvard måla det han likte,
  og det som var viktig for han.
 • 2:00 - 2:04
  Ser dette motivet kjent ut? Ikkje?
 • 2:04 - 2:08
  Vel, studer dei to bileta nøye.
  Ser du huset i bakgrunnen?
 • 2:09 - 2:11
  Vi er nemleg på Åsgårdstrand.
 • 2:11 - 2:17
  Og det var nettopp her Edvard Munch
  måla "Pikene på broen" i 1901.
 • 2:17 - 2:19
  Munch elska Åsgårdstrand.
 • 2:19 - 2:24
  Han sa at "å gå her er
  som å gå blant bileta mine."
 • 2:24 - 2:29
  "Eg får slik lyst til å måle
  når eg går i Åsgårdstrand."
 • 2:29 - 2:31
  Ja. Så godt likte Munch Åsgårdstrand, -
 • 2:31 - 2:34
  - at han ikkje berre
  måla mange bilete herfrå, -
 • 2:34 - 2:37
  - men at han også kjøpte seg eit hus her.
 • 2:37 - 2:42
  No er huset eit slags museum, og det er
  heilt likt som det var då Munch budde her.
 • 2:42 - 2:46
  Så alle kan kome hit
  og sjå korleis Munch levde.
 • 2:46 - 2:49
  Men veit de kor mykje
  han betalte for huset i 1897?
 • 2:49 - 2:51
  Berre 900 kroner!
 • 2:57 - 3:02
  Men de lurer vel framleis på
  kvifor vi er på Freia sjokoladefabrikk?
 • 3:02 - 3:06
  -Bror!
  -Men det er digg, då!
 • 3:06 - 3:10
  Vi er her fordi Munch fikk eit
  heilt spesielt oppdrag i april, 1922.
 • 3:10 - 3:13
  Han vart nemlig beden om å dekorere …
 • 3:13 - 3:15
  … Freias matsal!
 • 3:18 - 3:21
  Dette var ein stor sjanse for Munch.
 • 3:21 - 3:23
  Og han fekk godt betalt for oppdraget.
 • 3:23 - 3:28
  Så han måla i veg, og direktøren
  for fabrikken var kjempenøgd.
 • 3:28 - 3:31
  Arbeidarane derimot,
  var ikkje like nøgde.
 • 3:31 - 3:37
  At Munch hadde måla menneske utan
  andletstrekk tykte dei var greitt.
 • 3:37 - 3:42
  Men hus utan dører og piper
  kunne dei rett og slett ikkje leve med.
 • 3:44 - 3:46
  Så for at arbeidarane skulle bli nøgde, -
 • 3:46 - 3:52
  - måtte Munch kome tilbake seinare
  for å måle piper og dører på husa.
 • 3:52 - 3:56
  Munch sa seg viljug til å
  gjere endringane på eitt vilkår:
 • 3:56 - 3:58
  Kvar dag skulle det stå ein bil -
 • 3:58 - 4:01
  - ved fabrikken og vente på
  han etter arbeidsdagen.
 • 4:01 - 4:07
  Men ein dag Munch var ferdig å måle var
  det ingen bil som venta på han.
 • 4:09 - 4:12
  Munch vart rasande,
  løp opp til direktøren, -
 • 4:12 - 4:17
  - kasta penselen på han og skreik:
  "Resten kan de øydeleggje sjølv!"
 • 4:17 - 4:22
  Det er grunnen til at det
  manglar dør og pipe ved nokre av husa.
 • 4:25 - 4:28
  Sjølv om det var mange som ikkje
  sette pris på Munch sine måleri, -
 • 4:28 - 4:32
  - så heldt han fram med
  å måle på sin måte.
 • 4:32 - 4:37
  No er vi på baksida av Munchmuseet.
  Ser de mønsteret bak oss?
 • 4:37 - 4:38
  Vet du kor det kjem frå, Sofie?
 • 4:38 - 4:42
  Ja, det kjem faktisk frå
  eit av Munchs siste måleri, nemleg …
 • 4:42 - 4:45
  … dette måleriet
  mellom klokka og senga.
 • 4:45 - 4:49
  Munch måla dette
  for å vise seg sjølv med dauden.
 • 4:49 - 4:53
  Som de ser er mønsteret på
  sengeteppet det same som vi såg tidlegare
 • 4:53 - 4:56
  Edvard står heilt aleine i stova.
 • 4:56 - 5:00
  Klokka har ingen visarar,
  som om tida ikkje finst meir.
 • 5:00 - 5:03
  Skuggen hans er ein kross, -
 • 5:03 - 5:07
  - og den opne døra kan kanskje
  vere porten inn til dødsriket?
 • 5:10 - 5:15
  Då Edvard var 80 år gamal,
  sovna han stilt inn i heimen sin.
 • 5:24 - 5:28
  Sjølv om folk sa mange
  stygge ting om bileta hans, -
 • 5:28 - 5:34
  - skulle eg ynskje at Edvard visste at han
  skulle bli ein av verdas største kunstnarar.
Tytuł:
vimeo.com/.../164221463
Video Language:
Norwegian Bokmal
Duration:
06:07

Norwegian Nynorsk subtitles

Revisions