Return to Video

Meet Amara

 • 0:00 - 0:02
  Амара прави видеата да имаат наслови и
 • 0:02 - 0:05
  и преводи ,а притоа да бидат достапни за
 • 0:05 - 0:05
  сите.
 • 0:06 - 0:08
  Дизајнирано е за повеќе видови на
 • 0:08 - 0:12
  луѓе.Прво, ако креирате видеа,Амара може
 • 0:12 - 0:13
  да ви помогне да направите превод со
 • 0:13 - 0:15
  најлесниот софтвер за учење.
 • 0:16 - 0:19
  Тоа е соработка, како Википедиа, па така
 • 0:19 - 0:21
  може да ги викнете пријателите или
 • 0:21 - 0:24
  некој член да ви помогне. Второ, ако имате
 • 0:24 - 0:26
  пасија околу пристапноста
  како што имаме ние
 • 0:26 - 0:29
  можете да се приклучите на некоја од
 • 0:29 - 0:31
  платформите на Амара што прави насловни
 • 0:31 - 0:34
  видеа за глуви и за лица со попречен слух
 • 0:34 - 0:37
  и преведување на видеа во повеќе јазици.
 • 0:37 - 0:40
  Трето, ако работите со видео и ви требаат
 • 0:40 - 0:42
  професионални алатки или најбарани
 • 0:42 - 0:44
  преводи Амара може да ви помогне.
 • 0:45 - 0:47
  Па, без разлика дали сте
  индивидуа, член на
 • 0:47 - 0:49
  некоја заедница или организација која ја
 • 0:49 - 0:53
  користи Амара, вие ја подржувате мисијата
 • 0:53 - 0:55
  на Амара за сите да имаат пристап.
Tytuł:
Meet Amara
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
0:56
Hristijan123 edited macedoński subtitles for Meet Amara
Hristijan123 edited macedoński subtitles for Meet Amara

Macedonian subtitles

Revisions Compare revisions