Return to Video

Game Developer Analytics Optimize Your Model App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:02
  3 điều hàng đầu mà tôi khuyến khích
 • 0:02 - 0:04
  bất kỳ người phát triển trò chơi nào nên làm
 • 0:04 - 0:05
  đầu tiên đánh giá và đảm bảo bạn đo lường
 • 0:05 - 0:07
  tất cả những điều quan trọng cho trò chơi của bạn
 • 0:08 - 0:13
  Sau đó quyết định phương pháp nào là phù hợp nhất
 • 0:13 - 0:16
  Có rất nhiều hình thức tùy theo loại trò chơi
 • 0:16 - 0:19
  cũng như số lượng các yếu tố ảnh hưởng khác
 • 0:19 - 0:21
  Và cuối cùng để sử dụng các phân tích này
 • 0:21 - 0:23
  để tăng doanh thu
Tytuł:
Game Developer Analytics Optimize Your Model App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:24

Vietnamese subtitles

Revisions