Return to Video

Game Developer Analytics Optimize Your Model App Monetization Udacity

 • 0:00 - 0:04
  Her oyun geliþtiriciye önereceðim ilk üç
  þeyden ilki, analitik davranmalarý ve...
 • 0:04 - 0:07
  ...oyunlarý için önemli
  olan her þeyi ölçmeleridir.
 • 0:08 - 0:13
  Daha sonra en uygun olan monetizasyon
  metotlarýný belirlemeleri gerekir.
 • 0:13 - 0:16
  Bu hem oyununuzun türüne,
  hem de baþka etkenlere göre...
 • 0:16 - 0:19
  ...ciddi anlamda
  farklýlýk gösterebilir.
 • 0:19 - 0:23
  Son olarak da, bu analitik sonuçlarý
  verimli þekilde kullanmalarý gerekir.
Tytuł:
Game Developer Analytics Optimize Your Model App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:24

Turkish subtitles

Revisions