Return to Video

Những Cách Trắc Nghiệm Tiện Nhất

 • 0:00 - 0:05
  phương pháp hover tiện ích của jQuery
  không phải là một phím tắt cho .on hover.
 • 0:05 - 0:09
  Phương pháp thuận tiện di chuột là thực sự
  một phím tắt cho .mouseenter,
 • 0:09 - 0:12
  .mouseleave phương pháp thuận tiện.
 • 0:12 - 0:16
  Những phương pháp tiện lợi này
  là rất tiện, nên, sử dụng chúng.
Tytuł:
Những Cách Trắc Nghiệm Tiện Nhất
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:17

Vietnamese subtitles

Revisions