Return to Video

Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

 • 0:07 - 0:09
  ఏమీ అర్ధం కాలేదు, అర్ధం అయ్యిందా?
 • 0:09 - 0:11
  (నవ్వటము)
 • 0:11 - 0:13
  అదేంటంటే 63మిలియన్ల చెవిటివారు భారత దేశంలో ఉన్నా రు
 • 0:13 - 0:17
  ఈ విధంగా ప్రతీ సంవత్సరం, ప్రతి రోజూ బాధపడే వాళ్లు ఉన్నారు
 • 0:17 - 0:20
  వారికి వినపడని ప్రపంచాన్ని గ్రహించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు
 • 0:20 - 0:23
  ప్రజలలో అవగాహన లేకపోవడం వల్ల దీనిని సమాజంలో ఒక మచ్చగా భావిస్తున్నారు
 • 0:23 - 0:26
  ఇలాంటి విభిన్న ప్రతిభా వంతులున్న తల్లితండ్రులు
 • 0:26 - 0:28
  తల్లిదండ్రులు చాలా కంగారుపడుతూ ఉంటారు
 • 0:28 - 0:31
  వారి పిల్లలను ఎలా పెంచాలి !ఎలా అర్థంచేసుకోవాలి!
 • 0:31 - 0:34
  మీ పిల్లలు వినలేనప్పటికీ
 • 0:34 - 0:36
  వాళ్ళ స్వర పేటికలో ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు
 • 0:36 - 0:38
  అతని గొంతులో ఏ విధమైన ఇబ్బందీ ఉండదు
 • 0:38 - 0:41
  వారికి ఎలా మాట్లాడాలో మనం ఖచ్చితంగా నేర్పి 0 చవచ్చు.
 • 0:41 - 0:46
  మనం ఒక పరిష్కారం కోసం ఎదురు చూస్తూ సంవత్సరాల పాటు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము
 • 0:46 - 0:50
  తను ఎప్పుడూ వినని పదాలు ఎలా పలకాలో నేర్చు కోవటం
 • 0:51 - 0:54
  వారి కుటుంబంతో ఆ పిల్ల వాడు
 • 0:54 - 0:56
  మాట్లాడటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు
 • 0:56 - 1:00
  వారి సంభాషణలో పాలు పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు
 • 1:00 - 1:04
  కానీ చెయ్యలేకపోయాడు.అతనికి అర్థమవ్వని విషయమేమంటే ఎందుకు ఎవరూ తన మాటల్ని వినడం లేదు ?
 • 1:05 - 1:07
  తనకు ఒంటరిగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది
 • 1:07 - 1:10
  ఒక ముఖ్యమైన నైపుణ్యం తను కోల్పోయినట్లు అనుకుంటూ ఉంటారు
 • 1:10 - 1:14
  స్కూల్లో కూడా (అంతా బాగానే ఉంటుంది)అనుకుంటూ వెళతారు
 • 1:14 - 1:17
  ఉపాధ్యాయులు నోరు మెదిపి నట్టు అనిపించింది
 • 1:17 - 1:20
  వింతగా బోర్డు మీద ఏదో రాస్తుంటారు
 • 1:20 - 1:23
  వారికి వినపడదు కాబట్టి ఏమీ అర్థం కావట్లేదు
 • 1:23 - 1:27
  చూసి రాసుకుని తిరిగి అదే పరీక్షల్లో రాస్తారు
 • 1:27 - 1:31
  అరకొర మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించారు
 • 1:31 - 1:35
  వారికి జాబ్ అవకాశాలు ఎంత వరకూ వస్తాయో చెప్పలేం
 • 1:35 - 1:38
  నిజమైన విద్య లేని పిల్లవాడు ఇక్కడ ఉన్నారు
 • 1:38 - 1:41
  దృశ్యక పదాలు,30 పదాల పదజాలం
 • 1:41 - 1:46
  అతను మానసికంగా అసురక్షితంగా , ప్రపంచం మొత్తంతో కోపంగా ఉన్నాడు
 • 1:46 - 1:49
  అతను నిస్సహాయంగా భావిస్తాడు
 • 1:49 - 1:53
  అతను ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు ( కార్మికులు, నైపుణ్యం లేని ఉద్యోగాలు)
 • 1:53 - 1:56
  తరచుగా చాలా దుర్వినియోగో స్థితిలో
 • 1:56 - 2:02
  నా జీవిత ప్రయాణం 2004 లో మొదలవుతుంది
 • 2:02 - 2:04
  నా కుటుంబంలో చెవిటి వారు ఎవరూ లేరు
 • 2:04 - 2:08
  కేవలం ఒక వింత అనుభూతి వల్ల
 • 2:08 - 2:10
  నేను ఈ ప్రపంచంలోకి దూకా. నేను ఈ క్రొత్త భాషను నేర్చుకున్నాను
 • 2:10 - 2:14
  ఇది పెద్ద సవాలు.
 • 2:14 - 2:17
  మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, రూమా?అది భాషనా?
 • 2:17 - 2:22
  సంకేత భాష నేర్చుకోవడం ఈ కొత్త సంఘానికి నా జీవితాన్ని పరిచయం చేసింది
 • 2:22 - 2:25
  ఇది బాహ్యంగా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది, కానీ నిజా గంభీరంగా ఉంటుంది
 • 2:25 - 2:28
  దృశ్య అభ్యాసకులుగా అభిరుచి మరియు ఉత్సుకతతో
 • 2:28 - 2:31
  వారు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో వారి కథలను నేను విన్నాను
 • 2:31 - 2:39
  ఒక సంవత్సరం తరువాత, 2005 లో సుమారు $ 5ొ000 తక్కువ పొదుపుతో
 • 2:39 - 2:42
  నేను ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాను
 • 2:42 - 2:46
  ఒక చిన్న రెండు పడకల గదిలో కేవలం ఆరు మంది విద్యార్థులతో
 • 2:46 - 2:49
  సంకేత భాషలో వారికి ఇంగ్లీష్ బోధించడం జరిగింది
 • 2:50 - 2:53
  సవాళ్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి
 • 2:53 - 2:56
  హయ్యర్ సెకండరీ ఉన్న ఈ పిల్లలను నేను ఎలా పొందగలను ఒక
 • 2:56 - 2:58
  నిజమైన ఉద్యోగ సంస్థల్లోకి
 • 2:58 - 3:03
  గౌరవం యొక్క ఉద్యోగాలు, అవి చెవిటివని, మూగవని నిరూపించే ఉద్యోగాలు
 • 3:04 - 3:08
  సవాళ్లు ్నాభారీగా ఉనయి
 • 3:08 - 3:11
  The deaf are sitting in darkness The Deep or Sitting in Darkness చెవిటివారు చీకటిలో ఉన్నారు
 • 3:11 - 3:14
  వారు తమను తాము విశ్వసించాల్సిన అవసరం ఉంది
 • 3:14 - 3:17
  తల్లిదండ్రులు వారు చెవిటివారని, మూగవారని నమ్మాలి
 • 3:17 - 3:19
  అతను తన కాళ్ళ మీద నిలబడగలడు
 • 3:19 - 3:21
  కానీ ముఖ్యంగా
 • 3:21 - 3:24
  మాట్లాడలేని యజమాని ఉద్యోగం చేస్తారా?
 • 3:24 - 3:27
  వినలేకపోయాను, చదవలేను, రాయలేను
 • 3:27 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:35 - 3:39
 • 3:39 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:49
 • 3:49 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:01 - 4:07
 • 4:07 - 4:09
 • 4:09 - 4:10
 • 4:10 - 4:12
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:16
 • 4:16 - 4:20
 • 4:21 - 4:23
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
  6 సంవత్సరాల తక్కువ సమయంలో, ఈ రోజు నా అద్భుతమైన విద్యార్థులు 500 మంది
 • 6:15 - 6:20
  అగ్ర సంస్థలలో పనిచేస్తున్నారు
 • 6:20 - 6:24
  గ్రాఫిక్ డిజైన్ ప్రొఫైల్స్ మరియు ఐటి రంగంలో
 • 6:24 - 6:28
  ఆతిథ్య రంగంలో
 • 6:28 - 6:31
  భద్రతలో, బ్యాంకింగ్ రంగం
 • 6:31 - 6:34
  రిటైల్ అవుట్లెట్లలో మరియు ప్రత్యక్ష కస్టమర్ సేవలలో
 • 6:34 - 6:36
  (చప్పట్లు)
 • 6:36 - 6:40
  KFC మరియు కాఫీ అవుట్లెట్లలోని వ్యక్తులను అభిమానించడం
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
  అవును, మార్పు సాధ్యమే
 • 6:44 - 6:48
  నేను కొంచెం ఆలోచనతో నిన్ను వదిలివేస్తున్నాను
 • 6:48 - 6:49
  నేను కొంచెం ఆలోచించాను
 • 6:49 - 6:56
  (చప్పట్లు)
 • 7:02 - 7:06
  ఇది చప్పట్లకు అంతర్జాతీయ సంకేతం
 • 7:06 - 7:08
  చాలా ధన్యవాదాలు
 • Niezsynchronizowane
Tytuł:
Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10

Telugu subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions