Return to Video

Course Introduction

 • 0:00 - 0:02
  Kinh doanh khá vất vả.
 • 0:02 - 0:05
  doanh nhân không chỉ cần sản phẩm tốt,
 • 0:05 - 0:09
  bạn còn cần đảm bảo nguồn đầu tư, tìm đồng sự, thuê nhân công
 • 0:09 - 0:12
  và hoàn thành vô số nhiệm vụ khác để đạt được mục tiêu.
 • 0:12 - 0:15
  Nhưng trở thành doanh nhân đi cùng với rất nhiều nghĩa vụ,
 • 0:15 - 0:17
  như tự do làm chủ của chính bạn
 • 0:17 - 0:19
  và cơ hội tạo ra ảnh hưởng lâu dài đến thế giới.
 • 0:20 - 0:24
  Thông qua khóa học này, bạn sẽ nhận được những lời khuyên chuyên nghiệp của các chuyên gia Google,
 • 0:24 - 0:28
  các đồng sáng lập công ty, như CrunchBase và UpWest Labs,
 • 0:28 - 0:30
  từ các nhà đầu tư chiến lược, như NFX Guild
 • 0:30 - 0:33
  và từ các chuyên gia kinh doanh của thung lũng Silicon.
 • 0:33 - 0:36
  Tất cả sự thẩm định trong khóa học này là nhằm giúp bạn tìm ra
 • 0:36 - 0:39
  mục tiêu kinh doanh của mình, xây dựng đội ngũ xoay quanh sản phẩm của bạn
 • 0:39 - 0:41
  và có được tài chính để phục vụ phát triển khởi nghiệp.
 • 0:41 - 0:44
  Kết thúc khóa học này. bạn sẽ có niềm tin vào sản phẩm
 • 0:44 - 0:45
  và việc kinh doanh của bạn.
 • 0:45 - 0:48
  Từ đó, bạn sẽ sẵn sàng cho đầu ra sản phẩm,
 • Niezsynchronizowane
  định hướng, hay đơn giản là tạo ra con đường đi đến thành công.
Tytuł:
Course Introduction
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions