Return to Video

Course Introduction

 • 0:00 - 0:02
  व्यवसायको निर्माण गर्नु गाह्रो हुन्छ।
 • 0:02 - 0:05
  एक उद्यमीको रूपमा, न केवल
  तपाईंलाई एक ठोस उत्पादन चाहिन्छ,
 • 0:05 - 0:09
  तर लगानी सुरक्षित गर्न,
  सह-संस्थापक खोज्न, कर्मचारी नियुक्त गर्न
 • 0:09 - 0:12
  र अन्य अनगिनत कार्यहरू पूर्ण गर्न
  आवश्यक हुन्छ आफ्नो लक्ष्य को खोज मा।
 • 0:12 - 0:15
 • 0:15 - 0:17
 • 0:17 - 0:20
 • 0:20 - 0:24
 • 0:24 - 0:28
 • 0:28 - 0:30
 • 0:30 - 0:33
 • 0:33 - 0:36
 • 0:36 - 0:39
 • 0:39 - 0:41
 • 0:41 - 0:44
 • 0:44 - 0:46
 • 0:46 - 0:48
 • 0:48 - 0:53
Tytuł:
Course Introduction
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53
Ashish Kumar Singhal edited nepalski subtitles for Course Introduction

Nepali subtitles

Incomplete

Revisions