Return to Video

Entrodiksyon kou a

 • 0:00 - 0:02
  Komanse yon biznis se yon bagay difisil
 • 0:02 - 0:05
  Antan ke antreprenè,
  fòk ou pa sèlman genyen yon bon pwodwi
 • 0:05 - 0:09
  Ou dwe sekirize envèstisman, jwenn moun
  ki pou fè li ak ou, anplwaye moun
 • 0:09 - 0:12
  e konplete yon paket lot bagay
  pou reyisit ou
 • 0:12 - 0:15
  Men lè ou se yon antreprenè
  ou genyen anpil rèsponsabilite
 • 0:15 - 0:17
  Kom libète ke ou se pwòp patwon ou
 • 0:17 - 0:20
  e opòtinitepou pou ou chanje mond lan
 • 0:20 - 0:24
  Nan kou sa, ou pral jwenn
  pi bon konsey nan men Googlers,
 • 0:24 - 0:28
  nan men ko-fondatè plizye konpayi,
  tankou CrunchBase e UpWest Labs,
 • 0:28 - 0:30
  nan men envèstisè dakselerayon,
  tankou NFX Guild
 • 0:30 - 0:33
  ak nan men lot biznis Silicon Valley.
 • 0:33 - 0:36
  Tout ekspè sa yo met ansanm
  nan kou sa pou ede ou jwenn
 • 0:36 - 0:39
  reyisit ou,
  konstwi ekip ou alantou pwodwi ou
 • 0:39 - 0:41
  ak jwenn finansman pou ede nouvo biznis ou
 • 0:41 - 0:45
  Lè ou rive nan fen kou sa,
  ou pral genyen konfyans nan pwodwi ou
 • 0:45 - 0:46
  ak biznis ou
 • 0:46 - 0:49
  Soti nan sa, ou pral an fòm sot nan monte
  biznis ou rive nan vant pwodwi ou
 • 0:49 - 0:53
  epi wap asire reyisit ou
Tytuł:
Entrodiksyon kou a
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53
Matteo Mondestin edited Creole, Haitian subtitles for Course Introduction

Creole, Haitian subtitles

Revisions