Return to Video

Course Introduction

 • 0:00 - 0:02
  Mahirap bumuo ng negosyo.
 • 0:02 - 0:05
  Bilang negosyante, hindi lang
  produkto ang iyong kakailanganin,
 • 0:05 - 0:09
  kundi pati siguraduhin ang investment,
  humanap ng kasosyo, humanap ng empleyado
 • 0:09 - 0:12
  at tapusin ang napakaraming trabaho
  para maging matagumpay ito.
 • 0:12 - 0:15
  Sa pagiging negosyante kalakip nito
  ang malaking responsibilidad
 • 0:15 - 0:17
  tulad ng pagiging
 • 0:17 - 0:20
 • 0:20 - 0:24
 • 0:24 - 0:28
 • 0:28 - 0:30
 • 0:30 - 0:33
 • 0:33 - 0:36
 • 0:36 - 0:39
 • 0:39 - 0:41
 • 0:41 - 0:44
  o
 • 0:44 - 0:46
  at sa iyong negosyo.
 • 0:46 - 0:48
 • 0:48 - 0:53
Tytuł:
Course Introduction
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions