Return to Video

Course Introduction

 • 0:00 - 0:02
  Mahirap bumuo ng isang negosyo.
 • 0:02 - 0:05
  Bilang negosyante, hindi lang
  produkto ang iyong kakailanganin,
 • 0:05 - 0:09
  kundi pati siguraduhin ang investment,
  humanap ng co-founders, humanap ng empleyado
 • 0:09 - 0:12
  at tapusin ang napakaraming trabaho
  para maging matagumpay ito.
 • 0:12 - 0:15
  Sa pagiging negosyante kalakip nito
  ang malaking responsibilidad
 • 0:15 - 0:17
  tulad ng pagiging isang boss
 • 0:17 - 0:20
  at ang tsansa na magkaroon
  ng matagalang impact sa buong mundo.
 • 0:20 - 0:24
  Sa course na ito, magkakaroon ka ng
  magaling na payo mula sa mga Googlers,
 • 0:24 - 0:28
  galing sa mga co-founders ng mga kumpanya,
  katulad ng CrunchBase at UpWest Labs,
 • 0:28 - 0:30
  mga investors of accelerators,
  katulad ng NFX Guild
 • 0:30 - 0:33
  at sa iba pang Silicon Valley
  business experts.
 • 0:33 - 0:36
  Lahat ng experts ay nagsama-sama
  dito sa course na ito para makatulong sa
 • 0:36 - 0:39
  inyong business goals,
  bumuo ng team sa inyong produkto
 • 0:39 - 0:41
  at financing para makatulong
  na lumago ang iyong startup business.
 • 0:41 - 0:44
  Sa pagtatapos ng course na ito, meron ka nang
  kumpiyansa sa sarili sa iyong produkto
 • 0:44 - 0:46
  at sa iyong negosyo.
 • 0:46 - 0:48
  Mula dito, may kaalalaman ka na
  para sa pagbuo ng iyong produkto,
 • 0:48 - 0:53
  mag-hire ng empleyado, tumagal ang business mo,
  o kaya maghanap ng plano para mag-tagumpay.
Tytuł:
Course Introduction
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53

Filipino subtitles

Revisions Compare revisions