Return to Video

Course Introduction

 • 0:00 - 0:02
  ساختن یک تجارت، کار دشواری است
 • 0:02 - 0:05
  به عنوان یک کار آفرین، نه تنها شما به یک
  محصول خالص نیاز دارید
 • 0:05 - 0:09
  بلکه به یک سرمایهگذاری مطمین نیاز دارید،
  پیدا کردن بنیانگذاران، استخدام کارمندان
 • 0:09 - 0:12
  و به پایان رساندن وظایف در راستای دستیابی
  به اهداف
 • 0:12 - 0:15
  اما کارآفرین بودن همراه است با
  هزاران مسیولیت،
 • 0:15 - 0:17
  مانند آزادی از رییس خود بودن
 • 0:17 - 0:20
  و یک فرصت برای ایجاد تاثیر پایدار بر جهان
 • 0:20 - 0:24
  در میان این دوره، شما قرار است تا از
  کارمندان گوگل مشاورهی تخصصی بگیرید
 • 0:24 - 0:28
  از بنیانگذاران شرکت، مانند کرانچ بیس و
  آپ وست لبز
 • 0:28 - 0:30
  از سرمایهگذاران شتابدهنده ها،
  مانند ان اف ایکس گیلد
 • 0:30 - 0:33
  و از دیگر کارشناسان کسب و کار سیلیکون ولی
 • 0:33 - 0:36
  این تجربه و تخصص در این دوره
  برای کمک به شما جمع آوری شده است
 • 0:36 - 0:39
  اهداف کسب و کار شما،
  ساختن تیم متناسب با محصولتان
 • 0:39 - 0:41
  و دریافت کمک مالی برای رشد و توسعه
  کسب و کارتان
 • 0:41 - 0:44
  با پایان این دوره، شما اطمینان لازم
  را به محصولتان خواهید داشت
 • 0:44 - 0:46
  و کسب کارتان
 • 0:46 - 0:48
  از آنجا، شما در آمادگی کامل برای تولید و
  فروش محصول هستید
 • 0:48 - 0:53
  بذر را بکارید، به شتاب دهنده پرواز کنید و
  یا راه موفقیت خود را راه اندازی کنید
Tytuł:
Course Introduction
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud806 - Get Your Startup Started
Duration:
0:53
shahin khorsandy edited perski subtitles for Course Introduction

Persian subtitles

Revisions