Return to Video

01 - thông tin giới thiệu thêm

 • 0:00 - 0:01
  Tôi là Kevin Hale.
 • 0:01 - 0:03
  Tôi là một cộng sự của YCOMBINATOR.
 • 0:03 - 0:06
  Tôi cũng là đồng sáng lập Wufu,
  chuyên thiết kế biểu mẫu trực tuyến.
Tytuł:
01 - thông tin giới thiệu thêm
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
0:07
Da Nguyen edited wietnamski subtitles for 01 - extra intro
VAN TU AN HUYNH edited wietnamski subtitles for 01 - extra intro

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions