Return to Video

09 - Building trust

 • 0:00 - 0:02
  Đánh giá về dòng sản phẩm của mình
  chúng tôi có rất nhiều tính năng
 • 0:02 - 0:05
  cũng như các nhân nhân viên đang xây dựng
  những sản phẩm thực sự tuyệt vời.
 • 0:06 - 0:08
  Tất cả những gì tôi muốn nói đều là về
  làm thế nào để tôi có thể khiến cho
 • 0:08 - 0:10
  người dùng cảm thấy như họ đang đá đít.
 • 0:10 - 0:12
  bởi vì rất nhiều người yêu mến những người
  vĩ đại xây dựng sự nghiệp,
 • 0:12 - 0:16
 • 0:16 - 0:20
 • 0:20 - 0:21
 • 0:21 - 0:24
 • 0:24 - 0:26
 • 0:26 - 0:29
 • 0:29 - 0:31
 • 0:31 - 0:32
 • 0:32 - 0:35
 • 0:35 - 0:38
 • 0:38 - 0:40
  Bạn có thể kiếm tiền từ việc này.
 • 0:40 - 0:44
  Kiếm tiền trong một vài giây,
  thay vì phải chờ đến khi phải trả
 • 0:44 - 0:47
  hàng ngàn đô la cho một người nào đó
  xây dựng một trang web thương mại điện tử bạn đặt.
 • 0:47 - 0:49
  Chương trình Thử nghiệm kiểm tra một số vấn đề.
 • 0:49 - 0:52
  Quản lý người dùng giống như tất cả những việc đó
  cần phải được nhắc đi nhắc lại
 • 0:52 - 0:52
  khi bạn nói về tính năng này.
 • 0:52 - 0:57
  Vì thế nên chúng ta đã mất một chút thời gian để hiểu
  về những động lực cho việc tại sao mọi người
 • 0:57 - 1:00
  muốn có mặt trong những kế hoạch cụ thể và
  đảm bảo rằng nó được truyền đạt đúng.
 • 1:00 - 1:04
  Bạn đang ở đây, lý do bạn đang ở đây là vì điều này,
 • 1:04 - 1:05
  vì tất cả đều do chính bạn.
 • 1:05 - 1:09
  Và nó giống như một sự đồng cảm
  xét về mặt mô tả
 • 1:09 - 1:13
  giống như một thói quen, một mặt khác
  về cách mọi người nghĩ về mọi thứ.
 • 1:13 - 1:17
  Bởi vì doanh nhân thực sự
  có biệt tài nói chuyện về buôn bán
 • 1:17 - 1:18
  tung hô công ty của họ nhưng
 • 1:18 - 1:22
  rất nhiều lần họ không nhận ra như
  vị thế mà bạn cần phải đưa ra là
 • 1:22 - 1:25
  vị thế của bản đối với người khác.
 • 1:25 - 1:29
 • 1:29 - 1:31
 • 1:31 - 1:34
 • 1:34 - 1:38
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:43
 • 1:43 - 1:44
 • 1:44 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
Tytuł:
09 - Building trust
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:50

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions