Return to Video

Trình Biên tập Amara: Dịch video

 • 0:00 - 0:04
  Trình biên tập phụ đề Amara
  rất thú vị và dễ sử dụng
 • 0:05 - 0:08
  Trong video này, chúng tôi sẽ chỉ bạn
  cách sử dụng nó để dịch
 • 0:09 - 0:11
  Trước khi bắt đầu,
  hãy đảm bảo là bạn đã xem qua
 • 0:11 - 0:14
  phần Hướng dẫn Phụ đề nhé, ở ngay đây.
 • 0:14 - 0:18
  Thông thường, phần hướng dẫn sẽ gồm:
  có ít hơn 42 kí tự,
 • 0:18 - 0:20
  ít hơn 2 dòng
 • 0:20 - 0:23
  và hiển thị đủ lâu để có thể đọc được.
 • 0:24 - 0:26
  Bạn có thể tìm thêm thông tin
  hướng dẫn ở đây nhé.
 • 0:28 - 0:29
  Trong chế độ dịch
 • 0:29 - 0:32
  ngôn ngữ nguồn nằm ở góc dưới
  bên trái của biên tập viên.
 • 0:32 - 0:35
  và ngôn ngữ mục tiêu
  sẽ nằm ở bên phải.
 • 0:35 - 0:38
  Nhập phần dịch của bạn
  vào hộp thoại bên dưới video
 • 0:38 - 0:40
  Nếu cần thiết, hãy dịch
 • 0:40 - 0:43
  phần tựa đề và miêu tả,
  ở đây, luôn nhé.
 • 0:44 - 0:47
  Khi đã hoàn tất việc dịch,
  bấm nút bắt đầu đồng bộ
 • 0:47 - 0:48
  để dòng thời gian hiện lên.
 • 0:49 - 0:52
  Các mốc thời gian của bản dịch
  được sao chép từ ngôn ngữ nguồn,
 • 0:52 - 0:55
  nhưng bạn có thể thay đổi chúng
  với công cụ canh giờ.
 • 0:55 - 1:00
  Bạn có thể sao chép hoặc xóa các mốc,
  hay dời và chỉnh chúng trên dòng thời gian
 • 1:01 - 1:05
  Biểu tượng khóa giữ ngôn ngữ nguồn
  và ngôn ngữ mục tiêu cuộn cùng lúc
 • 1:05 - 1:08
  và việc mở khóa
  sẽ cho phép ngôn ngữ mục tiêu
 • 1:08 - 1:09
  cuộn một cách độc lập,
 • 1:09 - 1:12
  trong trường hợp bạn cần sắp xếp lại
  các mốc thời gian.
 • 1:12 - 1:15
 • 1:15 - 1:17
 • 1:17 - 1:20
 • 1:21 - 1:23
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:29
 • 1:30 - 1:32
 • 1:32 - 1:35
 • 1:35 - 1:36
 • 1:37 - 1:40
Tytuł:
Trình Biên tập Amara: Dịch video
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
01:40

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions