Return to Video

Cách để cân 1 ngôi sao bằng cách dùng Thấu kính hấp dẫn

 • 0:00 - 0:02
  Đây là những điều mới mẽ thú vị về không gian
 • 0:02 - 0:04
  những nhà du hành sử dụng kính thiên văn Hubble
 • 0:04 - 0:07
  và một công nghệ tiên phong
 • 0:07 - 0:09
  bởi Albert Einstenin nhằm đo cân nặng
 • 0:09 - 0:10
  của vì sao lùn trắng lần đầu tiên
 • 0:10 - 0:13
 • 0:13 - 0:15
 • 0:15 - 0:17
 • 0:17 - 0:20
 • 0:20 - 0:22
 • 0:22 - 0:24
 • 0:24 - 0:25
 • 0:25 - 0:29
 • 0:29 - 0:31
 • 0:31 - 0:32
 • 0:32 - 0:34
 • 0:34 - 0:36
 • 0:36 - 0:38
 • 0:38 - 0:40
 • 0:40 - 0:42
 • 0:42 - 0:45
 • 0:45 - 0:47
 • 0:47 - 0:50
 • 0:50 - 0:52
 • 0:52 - 0:55
 • 0:55 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:01
 • 1:01 - 1:03
 • 1:03 - 1:06
 • 1:06 - 1:09
 • 1:09 - 1:12
 • 1:12 - 1:14
 • 1:14 - 1:16
 • 1:16 - 1:19
 • 1:19 - 1:21
 • 1:21 - 1:23
 • 1:23 - 1:25
 • 1:25 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
 • 1:29 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
 • 1:33 - 1:36
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:43
 • 1:43 - 1:43
Tytuł:
Cách để cân 1 ngôi sao bằng cách dùng Thấu kính hấp dẫn
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions