Return to Video

Cách để cân 1 ngôi sao bằng cách dùng Thấu kính hấp dẫn

 • 0:00 - 0:02
  Đây là vài tin tức không gian thú vị
 • 0:02 - 0:04
  Các nhà thiên văn đã dùng
  Kính thiên văn Hubble
 • 0:04 - 0:07
  và một kĩ thuật được tiên phong
 • 0:07 - 0:08
  bởi Albert Einstein nhằm đo cân nặng
 • 0:08 - 0:10
  của một sao lùn trắng lần đầu tiên.
 • 0:10 - 0:13
  Vào năm 1916, Einstein phát biểu rằng
 • 0:13 - 0:15
  một vật nặng cỡ một ngôi sao
 • 0:15 - 0:17
  thực sự có thể làm biến dạng
  cấu trúc của không thời gian
 • 0:17 - 0:20
  và đó có nghĩa là khi một tia sáng
 • 0:20 - 0:22
  chiếu qua một ngôi sao sẽ có thể
 • 0:22 - 0:24
  bị cong và di chuyển theo hướng khác
 • 0:24 - 0:25
  so với trước đó.
 • 0:25 - 0:29
  Năm 1936, một kỹ sư người Séc tên là Mandl
 • 0:29 - 0:31
  đến gõ cửa nhà Einstein và nhờ ông
 • 0:31 - 0:32
  làm một phép tính nhỏ.
 • 0:32 - 0:34
  Ông ta hỏi vậy nếu một ngôi sao lướt qua
 • 0:34 - 0:36
  một ngôi sao khác thì sao, và Einstein
 • 0:36 - 0:38
  hoàn toàn không muốn tính.
  Ổng có hơi bận
 • 0:38 - 0:40
  nhưng mà sau đó lại thấy tiếc
 • 0:40 - 0:43
  và ông làm phép tính đó,
  viết trong một bài báo nộp cho Science
 • 0:43 - 0:45
  một bài báo rất ngắn mô tả rằng
  nếu một ngôi sao
 • 0:45 - 0:47
  lướt qua một ngôi sao khác,
 • 0:47 - 0:49
  cái ngôi sao xa hơn sẽ được phóng đại và
  biến dạng
 • 0:49 - 0:51
  bởi hiệu ứng thấu kính hấp dẫn.
  Và ngày nay,
 • 0:51 - 0:53
  thấu kính hấp dẫn là một trong số
 • 0:53 - 0:56
  những công cụ mạnh nhất trong ngành
  thiên văn học.
 • 0:56 - 0:58
  Người ta sử dụng nó để đo kích cỡ của
  vũ trụ,
 • 0:58 - 1:00
  để lập bản đồ vật chất tối, và để tìm
 • 1:00 - 1:03
  những thiên hà xa xôi mà họ không thể
 • 1:03 - 1:06
  bởi vì chúng quá mờ. Việc người ta làm
 • 1:06 - 1:09
  trong đài thiên văn vũ trụ là quan sát khi
 • 1:09 - 1:12
  một ngôi sao bình thường ở xa lướt sau
 • 1:12 - 1:14
  một sao lùn trắng. Nó bị méo y như
 • 1:14 - 1:16
  Einstein đã mô tả. Và bằng cách quan sát
 • 1:16 - 1:19
  sự biến dạng cụ thể, họ có thể
 • 1:19 - 1:21
  tính được sao lùn trắng làm biến dạng
 • 1:21 - 1:23
  không thời gian bao nhiêu, và từ đó
 • 1:23 - 1:25
  xác định khối lượng của nó,
  thứ mà thật ra
 • 1:25 - 1:27
  2 phần 3 khối lượng Mặt Trời (xấp xỉ),
  đó là
 • 1:27 - 1:29
  điều mà học thuyết nói.
 • 1:29 - 1:31
  Nhưng vẫn thật tốt khi được biết.
  Một lần nữa, chúng ta phải
 • 1:31 - 1:33
  cảm ơn Einstein về 1 khám phá mới
 • 1:33 - 1:36
  mặc dù ông đã mất vào năm 1955.
 • 1:37 - 1:39
  Tôi là Mike Lemonick từ
  Scientific American
 • 1:39 - 1:43
  Hãy dành THỜI GIAN để đăng kí kênh Youtube
 • 1:43 - 1:43
  của chúng tôi.
Tytuł:
Cách để cân 1 ngôi sao bằng cách dùng Thấu kính hấp dẫn
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions