Return to Video

วิธีหาน้ำหนักของดวงดาวโดยวิธีไมโครเลนส์โน้มถ่วง

 • 0:00 - 0:02
  มีข่าวน่าตื่นเต้นด้านอวกาศ
 • 0:02 - 0:04
  นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล
 • 0:04 - 0:07
  และเทคนิคที่คิดค้นโดย
 • 0:07 - 0:09
  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ โดยหาน้ำหนัก
 • 0:09 - 0:10
  ดาวแคระขาวได้เป็นครั้งแรก
 • 0:10 - 0:13
  ย้อนไปพ.ศ.2459 ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า
 • 0:13 - 0:15
  วัตถุที่มีมวลเช่น ดวงดาว
 • 0:15 - 0:17
  จะทำให้เกิดการโค้งของ spacetime
 • 0:17 - 0:20
  และนั่นหมายถึงลำแสงของ
 • 0:20 - 0:22
  แสงจะพาดผ่านดวงดาวจน
 • 0:22 - 0:24
  เกิดการโค้งไปหลายเส้นทางที่ดาว
 • 0:24 - 0:25
  เคยผ่าน
 • 0:25 - 0:29
  ในพ.ศ.2479 วิศวกรทดสอบชื่อแมนเดิล
 • 0:29 - 0:31
  มาเคาะประตูห้องไอน์สไตน์และขอให้
 • 0:31 - 0:32
  ช่วยคำนวณสั้นๆ
 • 0:32 - 0:34
  เขากล่าวว่าถ้าดาวผ่านไปข้างหน้า
 • 0:34 - 0:36
  ของดาวอีกดวง และไอน์สไตน์
 • 0:36 - 0:38
  ไม่อยากทำให้ เพราะเขาค่อนข้างยุ่ง
 • 0:38 - 0:40
  แต่เขารู้สึกเสียใจ เขาจึง
 • 0:40 - 0:42
  คำนวณและทำเป็นรายงานเพื่ออธิบาย
 • 0:42 - 0:45
  รายงานที่สั้นมากกล่าวว่าถ้าดาวดวงหนึ่งผ่าน
 • 0:45 - 0:47
  ข้างหน้าดาวอีกดวง ดาวดวงที่ไกลกว่า
 • 0:47 - 0:50
  จะถูกดึงดูดและบิดเบนโดย
 • 0:50 - 0:52
  อิทธิพลจากไมโครเลนส์โน้มถ่วง และวันนี้
 • 0:52 - 0:55
  ไมโครเลนส์โน้มถ่วงเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
 • 0:55 - 0:56
  ที่ดีที่สุดในดาราศาสตร์
 • 0:56 - 0:58
  ผู้คนใช้มันวัดขนาดของจักรวาลและ
 • 0:58 - 1:01
  ทำแผนที่สสารมืด และค้นหา
 • 1:01 - 1:03
  กาแล็กซี่ที่ห่างไกลและหาไม่เจอ แต่
 • 1:03 - 1:06
  เพราะมันสลัวมาก สิ่งที่ผู้ใช้
 • 1:06 - 1:09
  กล้องโทรทรรศน์อวกาศทำ กลับเห็นเป็น
 • 1:09 - 1:12
  ดาวธรรมดาที่ห่างไกลผ่านข้างหลังของ
 • 1:12 - 1:14
  ดาวแคระขาว มันถูกบิดเบนอย่างที่
 • 1:14 - 1:16
  ไอน์สไตน์กล่าวไว้ และจากการมองที่
 • 1:16 - 1:19
  การบิดเบน พวกเขาสามารถ
 • 1:19 - 1:21
  คำนวณขนาดที่ดาวแคระขาว
 • 1:21 - 1:23
  บิดเบน spacetime และดังนั้น
 • 1:23 - 1:25
  นั่นคือมวล ซึ่งเท่ากับ
 • 1:25 - 1:27
  2/3ของมวลของดวงอาทิตย์ (มากหรือน้อยกว่า)
 • 1:27 - 1:29
  คือทฤษฎีที่เขากล่าวไว้
 • 1:29 - 1:31
  แต่ยังคงดีที่ได้รู้ อีกครั้งหนึ่งเราต้อง
 • 1:31 - 1:33
  ขอบคุณไอน์สไตน์สำหรับอีกการค้นพบหนึ่ง
 • 1:33 - 1:36
  แม้ว่าเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อพ.ศ.2498
 • 1:37 - 1:39
  ผม Mike Lemonick จาก Scientific American
 • 1:39 - 1:43
  กรุณาช่วยสละเวลากดสมัครสมาชิก
 • 1:43 - 1:43
  ช่องยูทูปของเรา
Tytuł:
วิธีหาน้ำหนักของดวงดาวโดยวิธีไมโครเลนส์โน้มถ่วง
Opis:

นักดาราศาสตร์เพิ่งจะได้ใช้แนวคิดของไอน์สไตน์เรื่องไมโครเลนส์โน้มถ่วง เพื่อหาน้ำหนักของดาวที่ห่างไกล ชมและเรียนรู้ที่มาและการทำงานของแนวคิดนี้

กดสมัครช่องของเรา! https://www.youtube.com/SciAmerican

คำบรรยาย:
มีข่าวน่าตื่นเต้นด้านอวกาศ นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลและเทคนิคที่คิดค้นโดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ โดยหาน้ำหนักดาวแคระขาวได้เป็นครั้งแรก ย้อนไปพ.ศ.2459 ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า วัตถุที่มีมวลเช่น ดวงดาว จะทำให้เกิดการโค้งของ spacetime และนั่นหมายถึงลำแสงของแสงจะพาดผ่านดวงดาวจน เกิดการโค้งไปหลายเส้นทางที่ดาวเคยผ่าน ในพ.ศ.2479 วิศวกรทดสอบชื่อแมนเดิล มาเคาะประตูห้องไอน์สไตน์และขอให้เขาช่วยคำนวณสั้นๆ เขากล่าวว่าถ้าดาวผ่านไปข้างหน้าของดาวอีกดวง และไอน์สไตน์ไม่อยากทำให้ เพราะเขาค่อนข้างยุ่ง แต่เขารู้สึกเสียใจ เขาจึงคำนวณและทำเป็นรายงานเพื่ออธิบาย รายงานที่สั้นมากกล่าวว่าถ้าดาวดวงหนึ่งผ่าน ข้างหน้าดาวอีกดวง ดาวดวงที่ไกลกว่าจะถูกดึงดูดและบิดเบนโดยอิทธิพลจากไมโครเลนส์โน้มถ่วง และวันนี้ ไมโครเลนส์โน้มถ่วงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในดาราศาสตร์ ผู้คนใช้มันวัดขนาดของจักรวาลและทำแผนที่สสารมืด และค้นหากาแล็กซี่ที่ห่างไกลและหาไม่เจอ แต่เพราะมันสลัวมาก สิ่งที่ผู้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศทำ กลับเห็นเป็นดาวธรรมดาที่ห่างไกลผ่านข้างหลังของดาวแคระขาว มันถูกบิดเบนอย่างที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ และจากการมองที่การบิดเบน พวกเขาสามารถคำนวณขนาดที่ดาวแคระขาว บิดเบน spacetime และดังนั้น นั่นคือมวล ซึ่งเท่ากับ2/3ของมวลของดวงอาทิตย์ (มากหรือน้อยกว่า) คือทฤษฎีที่เขากล่าวไว้ แต่ยังคงดีที่ได้รู้ อีกครั้งหนึ่งเราต้องขอบคุณไอน์สไตน์สำหรับอีกการค้นพบหนึ่ง แม้ว่าเขาได้เสียชีวิตไปเมื่อพ.ศ.2498 ผม Mike Lemonick จาก Scientific American กรุณาช่วยสละเวลากดสมัครสมาชิกช่องยูทูปของเรา

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Thai subtitles

Revisions Compare revisions