Return to Video

How to weigh a star using gravitational lensing

 • 0:00 - 0:02
  Nakakatuwang balitang pang space
 • 0:02 - 0:04
  Ginamit ng mga astronomer ang
  Hubble Telescope
 • 0:04 - 0:07
  at ang imbentong pamamaraan
  ni Albert Einstein
 • 0:07 - 0:10
  upang timbangin and white dwarf star
  sa unang pagkakataon
 • 0:10 - 0:15
  Noong 1916, sinabi ni Einstein na
  ang malaking bagay tulad ng bituin
 • 0:15 - 0:18
  ay pipilipitin ang tela ng
  spacetime
 • 0:18 - 0:21
  Ibig sabihin ay ang sinag ng liwanag
  na lumagpas sa bituin
 • 0:21 - 0:24
  ay babaluktot at gagalaw
  sa ibang daan
 • 0:26 - 0:29
  kaysa sa dati nitong
  tinatahak
 • 0:29 - 0:30
  Noong 1936, isang inhinyerong Czech
 • 0:30 - 0:32
  ang kumatok sa pinto ni Einstein
 • 0:32 - 0:35
  at sinabihan ito na gumawa
  ng kalkulasyon
 • 0:35 - 0:37
  "Paano kung may bituin na nilampasan
  ang isa pang bituin?"
 • 0:37 - 0:39
  Ayaw talagang gawin ito ni Einstein
 • 0:39 - 0:40
  Dahil ito'y okupado pero
  naawa ito sa kanya
 • 0:40 - 0:42
  at ginawa nya ang kalkulasyon
 • 0:42 - 0:44
  at nagsulat para sa Siyensia
 • 0:44 - 0:47
  na nagsasabing
 • 0:47 - 0:49
  kung lumampas ang isang bituin
  sa isa pang bituin
 • 0:49 - 0:51
  ito ay lalaki at babaluktot
 • 0:52 - 0:55
  dahil sa epekto ng gravitational lensing
 • 0:55 - 0:58
  Ngayon, isa sa mabisang ginagamit
  sa astronomiya
 • 0:58 - 1:02
  Ito ay ginagamit para sukatin
  ang laki ng daigdig
 • 1:02 - 1:03
  at magmapa ng dark matter at
  hanapin ang malalayong galaxy
 • 1:03 - 1:05
  na hindi nila mahanap
 • 1:05 - 1:08
  dahil sobrang dilim
 • 1:08 - 1:12
 • 1:12 - 1:15
 • 1:15 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:22
 • 1:22 - 1:24
 • 1:24 - 1:26
 • 1:26 - 1:28
 • 1:28 - 1:30
 • 1:30 - 1:32
 • 1:32 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:43
Tytuł:
How to weigh a star using gravitational lensing
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Filipino subtitles

Incomplete

Revisions