Return to Video

How to weigh a star using gravitational lensing

 • 0:00 - 0:02
  در اینجا برخی از
  اخبار هیجان انگیز فضایی است.
 • 0:02 - 0:04
  ستاره شناسان از تلسکوپ هابل استفاده کردند
 • 0:04 - 0:07
  و یک تکنیک پیشگام شده توسط
 • 0:07 - 0:09
  آلبرت انیشتین برای وزن سفید
 • 0:09 - 0:10
  ستاره کوتوله برای اولین بار.
 • 0:10 - 0:13
  بنابراین در سال 1916،
  انیشتین چنین می گوید
 • 0:13 - 0:15
  یک جسم عظیم مانند یک ستاره
 • 0:15 - 0:17
  در واقع سبک بافت فضایی را پیچیده می کند
 • 0:17 - 0:20
  و معنی آن این است که پرتویی از
 • 0:20 - 0:22
  نور در حال عبور از ستاره در واقع
 • 0:22 - 0:24
  خم شوید و در مسیرهای مختلف حرکت کنید
 • 0:24 - 0:25
  قبلا.
 • 0:25 - 0:29
  در سال 1936، یک مهندس چک به نام ماندل
 • 0:29 - 0:31
  آمد روی درب اینشتین زد و خواست
 • 0:31 - 0:32
  که محاسبه کمی انجام دهد.
 • 0:32 - 0:34
  او گفت اگر یک ستاره از جلو
 • 0:34 - 0:36
  یک ستارخ دیگر عبور کن چه می‌شود،
  و انیشتین واقعا
 • 0:36 - 0:39
  نمی‌خواست این کار را انجام دهد.
  او بسیار شلوغ بود اما
 • 0:39 - 0:40
  از او پشیمان شد و او این کار را کرد
 • 0:40 - 0:42
  محاسبه مقاله ای برای Science نوشت،
 • 0:42 - 0:45
  کاغذ بسیار کوتاه که می گوید
  اگر یک ستاره بگذرد
 • 0:45 - 0:47
  در مقابل یک ستاره دیگر،
  ستاره دوردست
 • 0:47 - 0:50
  با اثر عدسی گرانشی بزرگ شده
 • 0:50 - 0:52
  و تحریف می شود. و امروز،
 • 0:52 - 0:54
  لنزینگ گرانشی یکی از مهمترین
 • 0:54 - 0:56
  ابزارها در نجوم است
  مردم از
 • 0:56 - 0:58
  آن برای اندازه گیری
  اندازه جهان استفاده می کنند و
 • 0:58 - 1:01
  برای نقشه برداری از ماده تاریک
  و پیدا کردن کهکشانهایی دور
 • 1:01 - 1:03
  که نتوانستند پیدا کنند
 • 1:03 - 1:06
  چون خیلی کم نور بود.
  آنچه مردم در
 • 1:06 - 1:09
  تلسکوپ فضایی انجام داده اند،
  به عنوان یک ستاره معمولی دوردست
 • 1:09 - 1:12
  که پشت یک کوتوله سفید منتقل می شود،
 • 1:12 - 1:14
  مشاهده می شود.
  همین تحریف شده که
 • 1:14 - 1:16
  انیشتین گفته است.
  و با نگاه به
 • 1:16 - 1:19
  تحریف دقیق،
  آنها توانستند
 • 1:19 - 1:21
  حساب کنند کوتوله سفید چقدر بود
 • 1:21 - 1:23
  تحریف فضا و بنابراین،
 • 1:23 - 1:25
  چه توده ای بود، که معلوم شد
 • 1:25 - 1:27
  دو سوم جرم خورشید (کم و بیش)،
  این همان چیزی
 • 1:27 - 1:29
  است که تئوری گفته است.
 • 1:29 - 1:31
  اما هنوز، خوب است بدانی.
  بنابراین یک بار دیگر، ما داریم
 • 1:31 - 1:33
  انیشتین برای تشکر
  برای یک کشف دیگر
 • 1:33 - 1:36
  حتی اگر در سال 1955 درگذشت.
 • 1:37 - 1:39
  این مایک لمونریک برای علمی آمریکایی است
 • 1:39 - 1:43
  لطفاً برای اشتراک در ما، TIME را بگیرید
 • 1:43 - 1:43
  کانال یوتیوب.
Tytuł:
How to weigh a star using gravitational lensing
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Persian subtitles

Revisions