Return to Video

How to weigh a star using gravitational lensing

 • 0:00 - 0:02
  nia usa ka nindot nga balita
 • 0:02 - 0:04
  ang mga astronomers nagagamit na ug Hubble Telescope
 • 0:04 - 0:07
  ug usa ka teknik nga gimugna ni
 • 0:07 - 0:09
  Albert Einstein aron motimbang sa usa ka
 • 0:09 - 0:10
  gamayng bitoon.
 • 0:10 - 0:13
  Niadtong 1916, si Einstein nag-ingon nga
 • 0:13 - 0:15
  ang usa ka dakong butang sama sa bitoon
 • 0:15 - 0:17
  mahimong makausab sa dagan sa oras
 • 0:17 - 0:20
  nga buot pasabot nga ang kahayag
 • 0:20 - 0:22
  nga moigo sa bitoon
 • 0:22 - 0:24
  mahimong motipas ug lahi nga dalan.
 • 0:24 - 0:25
 • 0:25 - 0:29
  Niadtong 1936, si check engineer nga si Mandle
 • 0:29 - 0:31
  niduol kang Einstein ug
 • 0:31 - 0:32
  nangayo ug katin-awan.
 • 0:32 - 0:34
  Siya miingon, "Pananglitan ang usa ka bitoon
 • 0:34 - 0:36
  molabay sa laing bitoon?"
 • 0:36 - 0:38
  Si Einstein nibalibad kay busy sya
 • 0:38 - 0:40
  pero naluoy sya maong ningsulat sya sa Science,
 • 0:40 - 0:42
 • 0:42 - 0:45
  usa ka hamubo nga ekplenasyon nga kung usa ka bitoon
 • 0:45 - 0:47
  molabay sa laing bitoon, ang mas layo nga bitoon
 • 0:47 - 0:50
  modako tan-awon.
 • 0:50 - 0:52
  Karon, ang gravitational lensing
 • 0:52 - 0:55
  gamit kaayo sa Astronomy.
 • 0:58 - 1:01
  Mao ni gamit sa pagsukod
 • 1:01 - 1:03
  unsa kadako ang universe,
 • 1:03 - 1:06
  mangita ug dark matter ug lagyong galaxy
 • 1:06 - 1:09
  nga kaniadto dili makita sa kalayo niini.
 • 1:09 - 1:12
  Karon makita ang usa ka
 • 1:12 - 1:14
  ordinaryong bitoon nga molabay
 • 1:14 - 1:16
  sa laing bitoon. Mausab sya sumala sa
 • 1:16 - 1:19
  giingon in Einstein.
 • 1:19 - 1:21
  Pinaagi niini,
 • 1:21 - 1:23
  nakahimo sila pagsukod
 • 1:23 - 1:25
  sa gidak-on niini,
 • 1:25 - 1:27
 • 1:27 - 1:29
  nga katuluon kabahin ang kadak-on sa adlaw
 • 1:29 - 1:31
 • 1:31 - 1:33
  Mao nga nindot nga makahibalo kita.
 • 1:33 - 1:36
  Pasalamatan nato si Einstein
 • 1:37 - 1:39
  niini bisan patay na sya niadto pang 1955.
 • 1:39 - 1:43
 • 1:43 - 1:43
  Kini si Mike Lemonick para sa Scientific American.
 • Niezsynchronizowane
  Palihog pagsunod sa atong Youtube channel.
Tytuł:
How to weigh a star using gravitational lensing
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
Projekt:
Misc. Videos
Duration:
01:55

Cebuano subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions