Slovak napisy

← Všetko je Remix, časť 3

Creativity isn’t magic. Part three of this four-part series explores how innovations truly happen.

To support this project please visit: http://www.everythingisaremix.info/donate/

Buy the music at: http://www.everythingisaremix.info/part-3-soundtrack/

Get Embed Code
27 Languages

Showing Revision 2 created 10/10/2011 by Amara Bot.

 1. Akt tvorenia je obklopený hmlou mýtov
 2. Mýtov, že kreativita prichádza skrz inšpiráciu
 3. Že originálne výtvory búrajú hranice,
 4. že sú produktom géniov
 5. a obajvujú sa tak rýchlo ako elektrika dokáže rozžeraviť vlákno žiarovky
 6. Ale kreativita nie je žiadna mágia.
 7. Deje sa aplikovaním bežných prostriedkov na existujúce materiály
 8. A pôdou, na ktorej žneme naše výtvory pohŕdame a nerozumieme jej
 9. aj keď nám dáva tak veľa. Je to kopírovanie.
 10. Jednoducho povedané - cez kopírovanie sa učíme
 11. Nedokážeme vytvoriť nič nové, kým nehovoríme plynule naším rodným jazykom a to dosahujeme skrz napodobňovanie
 12. Napríklad, všetci umelci trávia svoje prvé roky