Return to Video

03-08 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz

 • 0:00 - 0:03
  Chúng ta hãy xem lại thứ tự tạo nên một listener event với jQuery
 • 0:03 - 0:07
  Tôi đã tạo sẵn một khung cơ sở, và bây giờ các bạn hãy điền vào các mục khác nhau,
 • 0:07 - 0:09
  theo đúng thứ tự.
 • 0:09 - 0:09
  Cố gắng nhé
Tytuł:
03-08 jQuery_Event_Listener_Order_Quiz
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:10

Vietnamese subtitles

Revisions