Return to Video

03-11 jQuery_Event_Listener

 • 0:00 - 0:01
  Hãy làm theo thứ tự
 • 0:01 - 0:05
  Đầu tiên chúng ta cần chọn đối tượng dùng jQuery,
 • 0:05 - 0:07
  sau đó chúng ta muốn đưa một người nghe
  sự kiện một cú click sự kiện.
 • 0:09 - 0:11
  Tiếp theo đó khi mà nút đã được nhấn,
 • 0:11 - 0:14
  Cái chức năng gọi lại cần được biểu diễn năng gọi lại
  cần được biểu diễn 2 hành động.
 • 0:14 - 0:15
  Hành động đầu tiên là loại bỏ cái nút,
 • 0:15 - 0:18
  và hành động thứ hai là thêm lớp tập hợp vào
  thành phần của phần thân.
 • 0:21 - 0:23
  Và bây giờ khi cái nút được nhấn,
  nó sẽ biến mất, và
 • 0:23 - 0:25
  chúng ta sẽ thấy được câu chúc mừng thành công.
Tytuł:
03-11 jQuery_Event_Listener
Opis:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Projekt:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:32

Vietnamese subtitles

Revisions