Return to Video

Belang van chemie in het leven, allerdaagse gebruiken-studie chemie

 • 0:00 - 0:02
  Chemie ziet eruit als iets dat
 • 0:02 - 0:03
  alleen oude mensen en wijze geleerden
 • 0:03 - 0:05
  kunnen doen. Eigenlijk zijn wij allemaal
 • 0:05 - 0:08
  chemici. Zelfs ons lichaam bestaat uit
 • 0:08 - 0:11
  chemicaliën. Wanneer we eten, ademen of
 • 0:11 - 0:12
  gewoon stilzitten, vinden er chemische
 • 0:12 - 0:15
  reacties plaats. Alle materie is opgebouwd
 • 0:15 - 0:18
  uit soorten chemische stoffen. Chemie is
 • 0:18 - 0:21
  dus de studie van alles! Maar wat heeft
 • 0:21 - 0:24
  chemie met ons dagelijkse leven te maken?
 • 0:24 - 0:26
  De meest voor de hand liggende plaats is
 • 0:26 - 0:28
  in de keuken. Wanneer we iets koken, vindt
 • 0:28 - 0:30
  er een chemische reactie plaats: Het
 • 0:30 - 0:31
  rauwe vlees verandert in gekookt vlees,
 • 0:31 - 0:33
  zodat ons lichaam de voedingsstoffen
 • 0:33 - 0:36
  beter kan absorberen. Wanneer we een cake
 • 0:36 - 0:37
  bakken, ondergaan de ingrediënten een
 • 0:37 - 0:39
  chemische reactie, die voor een
 • 0:39 - 0:40
  verbetering zorgt. En dan vindt er een
 • 0:40 - 0:42
  andere chemische reactie plaats wanneer de
 • 0:42 - 0:44
  cake in de oven terecht komt. Zelfs het
 • 0:44 - 0:46
  opslaan van ons voedsel in de koelkast
 • 0:46 - 0:47
  (zodat het rotten van het voedsel wordt
 • 0:47 - 0:49
  vertraagd) zijn allen chemische reacties.
 • 0:49 - 0:52
  Een ander veel voorkomend aspect waar
 • 0:52 - 0:53
  chemie voorkomt, is bij het schoonmaken.
 • 0:53 - 0:56
  Chemikaliën komen op specifieke plaatsen
 • 0:56 - 0:58
  voor, zoals op vaatwerk, in de woonkamer
 • 0:58 - 1:00
  of op je lichaam. Beeld je in hoe, bij
 • 1:00 - 1:01
  het gebruik van bleekwater om je lichaam
 • 1:01 - 1:04
  te wassen, het zou branden! Zelfs kinderen
 • 1:04 - 1:05
  weten dat ze geen bleekwater moeten
 • 1:05 - 1:07
  gebruiken om zichzelf te wassen, wat
 • 1:07 - 1:08
  betekent dat wanneer we weten welk product
 • 1:08 - 1:11
  we moeten gebruiken om schoon te maken, we
 • 1:11 - 1:12
  eigenlijk al junior chemici zijn.
 • 1:12 - 1:14
  Medicijnen zijn een andere belangrijke
 • 1:14 - 1:16
  toepassing van het gebruik van chemie. De
 • 1:16 - 1:17
  pillen die we gebruiken in medicijnen,
 • 1:17 - 1:19
  zijn allemaal gemaakt van chemicaliën, die
 • 1:19 - 1:21
  gemaakt zijn om ons lichaam sterker te
 • 1:21 - 1:23
  maken en virussen en bacteriën te doden.
 • 1:23 - 1:25
  Daarnaast kan het gebruik van zaken zoals
 • 1:25 - 1:26
  fruit en vitaminedrankjes ervoor zorgen
 • 1:26 - 1:27
  dat ziekte voorkomen wordt en deze
 • 1:27 - 1:29
  medicijnen zijn ook allemaal gemaakt uit
 • 1:29 - 1:31
  chemische reacties. In principe zouden we,
 • 1:31 - 1:33
  zonder medicijnen (wat chemie vereist),
 • 1:33 - 1:36
  erg vaak ziek worden. En chemie wordt nu
 • 1:36 - 1:38
  gebruikt voor het onderzoek naar nieuwe
 • 1:38 - 1:39
  medicijnen. Kan je geloven dat er ongeveer
 • 1:39 - 1:41
  100 jaar geleden mensen stierven door
 • 1:41 - 1:44
  een verkoudheid? Het is dankzij de chemie
 • 1:44 - 1:47
  dat we nu goedkope medicijnen hebben om
 • 1:47 - 1:48
  van de verkoudheid af te geraken. Chemie
 • 1:48 - 1:50
  is ook een belangrijk onderdeel van onze
 • 1:50 - 1:52
  omgeving. Meststoffen en compost voor
 • 1:52 - 1:54
  onze tuinen, zijn gemaakt door het
 • 1:54 - 1:56
  plaatsvinden van chemische reacties. Denk
 • 1:56 - 1:58
  eens aan koeien en paarden die gebruikt
 • 1:58 - 2:00
  worden om planten te bemesten. Mensen
 • 2:00 - 2:02
  deden dit al eeuwen, voordat
 • 2:02 - 2:03
  wetenschappers ontdekten hoe het precies
 • 2:03 - 2:06
  werkte.. De landbouwers deden het nadat
 • 2:06 - 2:08
  ze zagen hoe planten reageerden op de
 • 2:08 - 2:10
  mest. Ook al studeerden zij geen chemie
 • 2:10 - 2:12
  zoals jullie nu doen, toch waren ze echt
 • 2:12 - 2:14
  goede chemici. Maar er zijn meer
 • 2:14 - 2:15
  belangrijkere zaken die we moeten
 • 2:15 - 2:17
  bekijken, zoals hoe sommige chemicaliën
 • 2:17 - 2:19
  voedzaam zijn voor de omgeving en sommige
 • 2:19 - 2:22
  vervuilend. Iedereen die chemie studeert,
 • 2:22 - 2:24
  kan mogelijkheden ontdekken om
 • 2:24 - 2:26
  chemicaliën te produceren die duurzaam
 • 2:26 - 2:28
  zijn en niet schadelijk zijn voor de
 • 2:28 - 2:30
  natuur. Samengevat kan je aannemen dat we
 • 2:30 - 2:33
  allemaal chemici zijn. Van het koken van
 • 2:33 - 2:35
  voedsel, tot onszelf reinigen; we maken
 • 2:35 - 2:37
  iedere dag keuzes gebaseerd op de manier
 • 2:37 - 2:39
  hoe chemicaliën werken. Chemie is ook
 • 2:39 - 2:41
  belangrijk voor het maken van medicijnen
 • 2:41 - 2:44
  en bij milieuaspecten. Bij onderzoek naar
 • 2:44 - 2:45
  chemie, kunnen we nieuwe geneesmiddelen
 • 2:45 - 2:47
  vinden voor het behandelen van ziektes,
 • 2:47 - 2:48
  alsook betere chemicaliën ontdekken voor
 • 2:48 - 2:50
  het gebruik in onze natuurlijke omgeving.
 • 2:50 - 2:52
  Chemie kan helpen om de wereld te
 • 2:52 - 2:56
  veranderen!
Titel:
Belang van chemie in het leven, allerdaagse gebruiken-studie chemie
Beschrijving:

Onze lichamen zijn gemaakt van chemicaliën. Wanneer we eten, ademen of gewoon stilzitten, vinden er chemische reacties plaats. In feite is alle materie opgebouwd uit een soort chemicaliën, dus chemie is de studie van alles!

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:04

Dutch subtitles

Revisies Compare revisions