Return to Video

ยอดอาวุธแบบใหม่ ในการต่อสู้กับมะเร็ง

 • 0:01 - 0:03
  โรคมะเร็งส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน --
 • 0:03 - 0:06
  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่กลับมาเป็นซํ้าแล้วซํ้าเล่า
 • 0:06 - 0:09
  ผู้ป่วยที่โรคลุกลามไปมากและดื้อยา
 • 0:09 - 0:12
  ผู้ป่วยที่ขัดขืนการรักษาทางเวชกรรม
 • 0:12 - 0:14
  แม้ว่าเราจะโยนยาที่ดีที่สุดของเราไปให้พวกเขา
 • 0:15 - 0:18
  ส่วนวิศวกรก็ปฏิบัติงานที่ระดับโมเลกุล
 • 0:18 - 0:21
  ทำงานกับสัดส่วนขนาดที่เล็กที่สุด
 • 0:21 - 0:23
  สามารถเอื้อให้มีวิธีการใหม่ ๆ
  ที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาได้
 • 0:23 - 0:26
  เพื่อสู้กับรูปแบบของมะเร็ง
  ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วที่สุด
 • 0:27 - 0:30
  มะเร็งเป็นโรคที่ฉลาดมาก ๆ
 • 0:30 - 0:32
  มีรูปแบบของมะเร็งบางชนิด
 • 0:32 - 0:37
  ที่นับว่าโชคดี เราได้เรียนรู้
  วิธีที่จะจัดการกับมันค่อนข้างดี
 • 0:37 - 0:40
  ด้วยยาและการผ่าตัดที่เป็นที่รู้จัก
  และยอมรับกัน
 • 0:41 - 0:43
  แต่ก็ยังมีรูปแบบของมะเร็งบางชนิด
 • 0:43 - 0:45
  ที่ไม่ตอบสนองกับวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้
 • 0:45 - 0:48
  และเนื้องอกนั้นก็ไม่ตาย หรือไม่ก็กลับมาอีก
 • 0:48 - 0:50
  แม้กระทั่ง หลังการโจมตีทำลายล้างของยา
 • 0:50 - 0:54
  เราสามารถคิดถึงรูปแบบของมะเร็ง
  ที่ลุกลามรวดเร็วมากเหล่านี้ได้
 • 0:54 - 0:57
  ว่าคล้ายกับตัวยอดวายร้าย
  ในหนังสือการ์ตูน
 • 0:57 - 1:00
  พวกมันฉลาด พวกมันปรับตัวได้
 • 1:00 - 1:03
  และพวกมันก็เก่งมากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้
 • 1:04 - 1:06
  และก็เหมือนกับตัววายร้ายส่วนมากในปัจจุบัน
 • 1:07 - 1:11
  อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของมันนั้นได้มาจาก
  การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม
 • 1:13 - 1:16
  ยีนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป
  ในเซลล์เนื้องอกเหล่านี้
 • 1:16 - 1:21
  สามารถเข้ารหัสเป็นรูปของการอยู่รอด
  แบบใหม่ซึ่งเราคาดไม่ถึง
 • 1:21 - 1:23
  ทำให้เซลล์มะเร็งรอดชีวิตมาได้
 • 1:23 - 1:26
  แม้จากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
  ที่ดีที่สุดของเรา
 • 1:27 - 1:31
  ยกตัวอย่างหนึ่ง คือ เล่ห์กล
  ที่ยีนยอมให้เซลล์ตัวหนึ่ง
 • 1:31 - 1:34
  แม้ขณะที่ยาเข้าไปใกล้เซลล์
 • 1:34 - 1:37
  ให้ผลักดันยาออกไป
 • 1:38 - 1:40
  ก่อนที่ยาจะสามารถทำให้เกิดผลใด ๆ ขึ้นได้
 • 1:40 - 1:44
  ลองนึกดูซิคะ -- เซลล์พ่นยาให้พ้นออกไป
  อย่างได้ผล
 • 1:44 - 1:47
  นี่เป็นเพียงตัวอย่างเดียวของเล่ห์กล
  มากมายหลายอย่าง
 • 1:47 - 1:50
  ที่อยู่ในถุงของยอดวายร้าย มะเร็ง
 • 1:50 - 1:52
  ทั้งหมดนี้ เนื่องมาจากยีนที่กลายพันธุ์ไป
 • 1:53 - 1:57
  ดังนั้น เราจึงมียอดวายร้ายที่มีพลังอำนาจ
  อย่างเหลือเชื่อ
 • 1:57 - 2:01
  และเราจำต้องมีแบบของการโจมตี
  ที่ใหม่และทรงพลัง
 • 2:02 - 2:05
  แท้จริงแล้วเราสามารถปิดสวิตช์ยีน
  ไปเสียก็ได้
 • 2:05 - 2:09
  กุญแจสำคัญคือ ชุดของโมเลกุล
  ที่รู้จักกันว่า siRNA
 • 2:09 - 2:13
  siRNA นั้น คือลำดับสั้น ๆ ของรหัสพันธุกรรม
 • 2:13 - 2:16
  ที่นำทางให้เซลล์ไปสกัดกั้นยีนบางตัวไว้
 • 2:17 - 2:21
  โมเลกุลของ siRNA แต่ละตัวนั้น
  สามารถปิดสวิตช์ยีนเฉพาะบางตัว
 • 2:21 - 2:22
  ภายในเซลล์ได้
 • 2:23 - 2:25
  เวลานานหลายปีแล้วตั้งแต่การค้นพบเรื่องนี้
 • 2:25 - 2:27
  นักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นกันมาก
 • 2:27 - 2:31
  เกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถนำยีนสกัดกั้นนี้
  มาใช้ทางการแพทย์
 • 2:31 - 2:33
  แต่มันก็มีปัญหา
 • 2:33 - 2:35
  siRNA นั้น ทำงานได้อย่างดีภายในเซลล์
 • 2:36 - 2:39
  แต่ถ้ามันไปสัมผัสกับเอนไซม์
 • 2:39 - 2:41
  ที่อยู่ในกระแสเลือดหรือเนื้อเยื่อ
  ของเราแล้ว
 • 2:41 - 2:43
  มันก็จะเสื่อมสภาพไปภายในไม่กี่วินาที
 • 2:44 - 2:48
  มันจึงต้องถูกห่อหุ้มปกป้องไว้
  ตลอดการเดินทางของมันไปทั่วร่างกาย
 • 2:48 - 2:51
  บนเส้นทางของมันไปสู่เป้าหมายปลายทาง
  ภายในเซลล์มะเร็ง
 • 2:52 - 2:54
  ดังนั้น นี่คือกลยุทธ์ของเรา
 • 2:54 - 2:58
  อันดับแรก เราจะให้ siRNA
  หรือตัวสกัดกั้นยีนนี้กับเซลล์มะเร็ง
 • 2:58 - 3:00
  ทำให้ยีนที่ยังรอดอยู่นั้นอยู่นิ่ง
 • 3:00 - 3:02
  แล้วเราก็จะทุบตีมันอย่างแรง
  ด้วยยาเคมีบำบัด
 • 3:03 - 3:04
  แต่เราจะทำวิธีการนั้นอย่างไรหรือ
 • 3:05 - 3:07
  การใช้วิศวกรรมเชิงโมเลกุลนั้น
 • 3:08 - 3:11
  เราสามารถออกแบบอาวุธชั้นยอด
  ขึ้นได้จริง ๆ
 • 3:12 - 3:14
  ที่จะสามารถเดินทางไปตามกระแสเลือด
  ได้ตลอด
 • 3:14 - 3:17
  มันต้องเล็กจิ๋วจนพอที่จะผ่านเข้าไป
  ตามกระแสเลือดได้ตลอด
 • 3:17 - 3:20
  มันต้องเล็กพอที่จะผ่านทะลุเข้าไป
  ในเนื้อเยื่อของเนื้องอกนั้น
 • 3:20 - 3:25
  และมันจะต้องเล็กจิ๋วพอที่จะยังคงอยู่ได้
  ภายในเซลล์มะเร็ง
 • 3:25 - 3:27
  และเพื่อที่จะทำงานนี้ได้อย่างดี
 • 3:27 - 3:31
  มันจะต้องมีขนาดประมาณเศษหนึ่งส่วนร้อย
  ของเส้นผมของมนุษย์
 • 3:32 - 3:36
  เอาละ เรามาดูกันใกล้ ๆ กว่านี้
  ถึงวิธีที่เราสามารถสร้างอนุภาคนาโนนี้ได้
 • 3:37 - 3:40
  อันดับแรก เรามาเริ่มต้นกัน
  ด้วยแกนอนุภาคนาโนนั้น
 • 3:40 - 3:43
  มันเป็นแคปซูลเล็กจิ๋ว
  ที่บรรจุตัวยาเคมีบำบัด
 • 3:44 - 3:48
  นี่เป็นยาพิษที่จะปลิดชีวิตของเซลล์เนื้องอก
  ได้จริง ๆ
 • 3:48 - 3:52
  รอบ ๆ แกนนี้ เราจะห่อหุ้มไว้ด้วย
  แผ่นชั้นที่บางมาก ๆ
 • 3:52 - 3:55
  ของ siRNA ที่บางขนาดนาโนเมตร
 • 3:55 - 3:56
  นี่เป็นตัวสกัดกั้นยีนของเรา
 • 3:57 - 4:01
  เพราะว่า siRNA นั้น มีประจุเป็นลบอย่างแรง
 • 4:01 - 4:02
  เราจึงสามารถปกป้องมันได้
 • 4:02 - 4:07
  ด้วยแผ่นชั้นป้องกันโพลิเมอร์อย่างดี
  ที่อัดประจุบวกไว้
 • 4:08 - 4:11
  โมเลกุลสองชนิดมีประจุไฟฟ้าตรงกันข้ามกัน
  ติดแน่นเข้าด้วยกัน
 • 4:11 - 4:12
  โดยการดึงดูดของประจุไฟฟ้า
 • 4:12 - 4:14
  และนั่นทำให้เราได้มีชั้นป้องกัน
 • 4:14 - 4:17
  ที่กัน siRNA นั้น ไม่ให้เสื่อมสภาพไป
  ในกระแสเลือด
 • 4:18 - 4:19
  เราทำเกือบจะเสร็จแล้ว
 • 4:19 - 4:21
  (เสียงหัวเราะ)
 • 4:21 - 4:25
  แต่มีอุปสรรคใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
  ที่เราจะต้องคิด
 • 4:25 - 4:27
  ที่จริง มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด
  ในทั้งหมด
 • 4:27 - 4:29
  คือ เราจะนำอาวุธชั้นยอดนี้ ไปใช้อย่างไร
 • 4:29 - 4:32
  ดิฉันหมายถึง อาวุธที่ดีทุกชนิดนั้น
  จำต้องเล็งไปที่เป้า
 • 4:32 - 4:36
  เราต้องเล็งอาวุธชั้นยอดนี้
  ไปที่เซลล์ยอดวายร้าย
 • 4:36 - 4:38
  ที่อยู่ในเนื้องอกนั้น
 • 4:38 - 4:41
  แต่ร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกัน
  เพื่อป้องกันตามธรรมชาติ
 • 4:42 - 4:44
  เซลล์ทั้งหลายที่อยู่ในกระแสเลือดนั้น
 • 4:44 - 4:46
  และค้นหาจนพบสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกปลอม
 • 4:46 - 4:49
  เพื่อที่มันจะสามารถทำลาย
  หรือขจัดสิ่งเหล่านั้นไป
 • 4:49 - 4:53
  และลองเดาซิคะ อนุภาคนาโนของเรานั้น
  ก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุแปลกปลอม
 • 4:54 - 4:58
  เราต้องให้อนุภาคนาโนของเรา
  หลบหลีกผ่านระบบป้องกันของเนื้องอกนั้น
 • 4:58 - 5:04
  เราต้องทำให้มันผ่านกลไก
  ของการกำจัดวัตถุแปลกปลอมนี้ไป
 • 5:04 - 5:06
  ด้วยการปลอมตน
 • 5:06 - 5:10
  ดังนั้น เราจึงเพิ่มชั้นประจุไฟฟ้าลบ
  ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น
 • 5:10 - 5:11
  รอบ ๆ อนุภาคนาโนนี้
 • 5:11 - 5:13
  ซึ่งใช้เพื่อจุดประสงค์ 2 อย่าง
 • 5:13 - 5:17
  อย่างแรก ชั้นด้านนอกนี้
  เป็นชั้นที่มีประจุตามธรรมชาติ
 • 5:17 - 5:21
  เป็นพอลิแซ็กคาไรด์ซึ่งมีโมเลกุลของนํ้าสูง
  ที่อยู่ในร่างกายของเรา
 • 5:21 - 5:26
  มันสร้างเมฆหมอกของโมเลกุลนํ้าขึ้นมา
  รอบ ๆ อนุภาคนาโนนั้น
 • 5:26 - 5:29
  ซึ่งให้เราได้ผลของการซ่อนตัว
  ซึ่งทำให้ล่องหนไปได้
 • 5:30 - 5:33
  การซ่อนตัวที่ทำให้ล่องหนไปได้นี้
  ทำให้อนุภาคนาโนนั้น
 • 5:33 - 5:35
  เดินทางไปตามกระแสเลือดได้ตลอด
 • 5:35 - 5:37
  ยาวนานและไกลพอจนไปถึงเนื้องอกนั้น
 • 5:37 - 5:40
  โดยไม่ถูกกำจัดไปเสียก่อนโดยร่างกาย
 • 5:40 - 5:45
  อย่างที่สอง ชั้นนี้มีโมเลกุล
 • 5:45 - 5:48
  ซึ่งจะไปติดกับเซลล์เนื้องอกของเราโดยเฉพาะ
 • 5:48 - 5:53
  ในทันทีที่เข้าไปติดเซลล์มะเร็ง
  ก็จะรับเอาอนุภาคนาโนนั้นไว้
 • 5:53 - 5:57
  และถึงตอนนี้ เราก็มีอนุภาคนาโนของเรา
  ภายในเซลล์มะเร็ง
 • 5:57 - 5:59
  และพร้อมที่จะใช้งาน
 • 5:59 - 6:02
  ตกลงค่ะ ดิฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกัน ลงมือเลย
 • 6:02 - 6:08
  (เสียงปรบมือ)
 • 6:08 - 6:11
  siRNA นั้น จะถูกใช้งานเป็นลำดับแรก
 • 6:12 - 6:14
  มันจะปฏิบัติงานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
 • 6:14 - 6:19
  ให้เวลาเพียงพอเพื่อให้สงบนิ่ง
  และปิดกั้นยีนที่ยังคงรอดชีวิตอยู่เหล่านั้น
 • 6:19 - 6:23
  ตอนนี้ เราได้ทำให้ยอดพลังยีนเหล่านั้น
  ไร้ประสิทธิภาพไปแล้ว
 • 6:24 - 6:27
  ที่ยังคงอยู่ คือ เซลล์มะเร็ง
  ที่ไม่มีการป้องกันเป็นพิเศษ
 • 6:27 - 6:30
  และแล้ว ยาเคมีบำบัดก็ออกมาจากแกน
 • 6:30 - 6:33
  และเข้าทำลายเซลล์เนื้องอกนั้น
  อย่างสะอาดและอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 6:34 - 6:37
  เมื่อมีตัวสกักกั้นยีนเพียงพอ
 • 6:37 - 6:40
  เราก็สามารถจัดการกับแบบต่าง ๆ มากมาย
  ของการกลายพันธุ์ได้
 • 6:40 - 6:42
  ทำให้มีโอกาส ที่จะเก็บกวาดเนื้องอกออกไป
 • 6:42 - 6:44
  โดยไม่ต้องทิ้งตัวการร้ายใด ไว้เบื้องหลัง
 • 6:45 - 6:48
  ค่ะ ยุทธ์การของเราทำงานอย่างไรหรือ
 • 6:50 - 6:54
  เราได้ทดลองอนุภาคโครงสร้างนาโนเหล่านี้
  ในสัตว์
 • 6:54 - 6:57
  โดยใช้มะเร็งเต้านมชนิดไตรโลปะ
  (triple-negative) ที่ลุกลามรวดเร็วมาก
 • 6:57 - 7:00
  มะเร็งเต้านมแบบไตรโลปะนี้แสดงให้เห็นยีน
 • 7:00 - 7:03
  ที่ถ่มยามะเร็งออกมาในทันที
  ที่มันถูกนำเข้าไป
 • 7:04 - 7:09
  โดยปกติแล้ว ด็อกโซรูบิซิน--เรียกมันว่า
  "ด็อกซ์" แล้วกัน เป็นยามะเร็ง
 • 7:09 - 7:12
  เป็นยาอันดับแรก ๆ ของการรักษา
  โรคมะเร็งเต้านม
 • 7:12 - 7:18
  ค่ะ อันดับแรก เราได้รักษาสัตว์ของเรา
  ด้วยแกนด็อกซ์ ใช้ด็อกซ์เท่านั้นค่ะ
 • 7:19 - 7:21
  เนื้องอกลดอัตราการเติบโตลง
 • 7:21 - 7:22
  แต่มันยังคงโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • 7:22 - 7:25
  เพิ่มขนาดเป็นสองเท่าในเวลาสองสัปดาห์
 • 7:25 - 7:28
  แล้วเราจึงลองใช้อาวุธชั้นยอดของเรา
  ที่ผสมผสานหลายอย่างไว้
 • 7:29 - 7:34
  อนุภาคชั้นนาโนที่มี siRNA
  แนบกับเครื่องปั๊มคีโม
 • 7:34 - 7:37
  บวกกับ เรามีด็อกซ์อยู่ในแกน
 • 7:37 - 7:41
  ดูซิคะ -- เราพบว่าไม่เพียงแค่เนื้องอก
  ที่หยุดเติบโตเท่านั้น
 • 7:41 - 7:44
  จริง ๆ มันยังลดขนาดลงไปด้วย
 • 7:44 - 7:46
  และยังถูกกำจัดไปในบางราย
 • 7:46 - 7:49
  เนื้องอกนั้น จริง ๆ แล้วยังถดถอยลงไป
 • 7:50 - 7:57
  (เสียงปรบมือ)
 • 7:58 - 8:02
  สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับวิธีการนี้คือ
  สามารถทำขึ้น ให้เหมาะเฉพาะรายได้
 • 8:02 - 8:04
  เราสามารถเพิ่มชั้นของ siRNA ต่าง ๆ มากมาย
  เข้าไปได้
 • 8:05 - 8:08
  เพื่อให้จัดการกับการแปลงพันธุ์แบบต่าง ๆ
  และกลไกต่อต้านแบบต่าง ๆ ของเนื้องอก
 • 8:08 - 8:11
  และเราก็สามารถใส่ยาต่าง ๆ
  เข้าไปในแกนอนุภาคนาโนนั้นได้
 • 8:12 - 8:15
  เมื่อแพทย์เรียนรู้ถึงวิธีการทดสอบผู้ป่วย
 • 8:15 - 8:19
  และเข้าใจชนิดของยีนเนื้องอกดังกล่าวนั้น
 • 8:19 - 8:23
  ก็สามารถช่วยเราตัดสินได้ว่า ผู้ป่วยคนใด
  จะได้รับประโยชน์จากยุทธวิธีนี้
 • 8:23 - 8:25
  และตัวสกัดกั้นยีนตัวใดเราจะสามารถใช้ได้
 • 8:26 - 8:29
  มะเร็งรังไข่เร้าความสนใจของดิฉัน
  เป็นพิเศษ
 • 8:29 - 8:31
  เป็นมะเร็งที่ลุกลามรวดเร็วมาก
 • 8:31 - 8:34
  บางส่วนก็เพราะว่า มักจะค้นพบ
  ในระยะสุดท้ายมาก ๆ
 • 8:34 - 8:36
  เมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว
 • 8:36 - 8:38
  และมีการกลายพันธุ์ของยีนไปหลายอย่าง
 • 8:39 - 8:42
  หลังจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดในรอบแรก
 • 8:42 - 8:46
  มะเร็งนี้จะกลับมาอีก ร้อยละ 75 ของผู้ป่วย
 • 8:46 - 8:49
  และมันมักจะกลับมา ในรูปของการดื้อยา
 • 8:50 - 8:52
  มะเร็งรังไข่ที่มีความรุนแรงโรคสูง
 • 8:52 - 8:54
  เป็นยอดวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่
 • 8:54 - 8:56
  ขณะนี้ เรากำลังเล็งอาวุธชั้นยอดของเรา
 • 8:56 - 8:57
  ไปสู่การพ่ายแพ้ของมัน
 • 8:59 - 9:01
  ในฐานะเป็นนักวิจัย
 • 9:01 - 9:04
  โดยปกติ จึงไม่ได้ทำงานกับผู้ป่วย
 • 9:04 - 9:07
  แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้พบกับ
  ผู้เป็นแม่คนหนึ่ง
 • 9:07 - 9:12
  ซึ่งเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากมะเร็งรังไข่
  เธอชื่อ มิมี่ และลูกสาวชื่อ เพจ
 • 9:12 - 9:16
  ดิฉันเกิดแรงบันดาลใจอย่างลึกซึ้ง
  จากการมองโลกในแง่ดีและความแข็งแกร่ง
 • 9:16 - 9:18
  ที่ทั้งผู้เป็นแม่และลูกสาวแสดงออกมา
 • 9:19 - 9:22
  และจากเรื่องราวความกล้าหาญ
  และการเกื้อกูลกันของพวกเขา
 • 9:23 - 9:27
  ในเหตุการณ์นี้ เราพูดกันถึง
  เทคโนโลยี่ต่าง ๆ
 • 9:27 - 9:28
  ที่มุ่งมาที่มะเร็ง
 • 9:28 - 9:30
  และมิมี่ถึงกับนํ้าตาไหล
 • 9:30 - 9:33
  เมื่อเธออธิบายว่า การเรียนรู้
  เกี่ยวกับความพยายามเหล่านี้
 • 9:33 - 9:35
  ทำให้เธอมีความหวังสำหรับคนรุ่นต่อไป
  ในอนาคต
 • 9:35 - 9:37
  รวมทั้งลูกสาวของเธอเองด้วย
 • 9:37 - 9:39
  เรื่องนี้ซึ้งใจดิฉันอย่างมาก
 • 9:40 - 9:43
  มันไม่ได้เป็นแค่การสร้างวิทยาศาสตร์
  ที่สวยงามโดยแท้ขึ้นมา
 • 9:43 - 9:45
  มันเกี่ยวกับของการเปลี่ยนชีวิตของผู้คน
 • 9:46 - 9:50
  มันเกี่ยวกับความเข้าใจถึง พลังอำนาจของ
  งานวิศวกรรม
 • 9:50 - 9:51
  ในเรื่องขนาดของโมเลกุล
 • 9:51 - 9:56
  ดิฉันรู้ว่า เมื่อนักเรียน เช่น เพจ
  เดินหน้าไปสู่งานอาชีพของพวกเขา
 • 9:56 - 9:57
  พวกเขาจะเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ
 • 9:57 - 10:00
  ในการจัดการกับ ปัญหาสุขภาพที่ใหญ่
  บางอย่างในโลก--
 • 10:00 - 10:05
  รวมถึงมะเร็งรังไข่ โรคทางสมอง
  โรคติดเชื้อ --
 • 10:06 - 10:10
  ซึ่งก็เหมือนกับวิศวกรรมเคมี ได้พบวิธี
  เพื่อเปิดประตูให้ดิฉัน
 • 10:10 - 10:13
  และได้ให้วิธีการเชิงวิศวกรรม
 • 10:13 - 10:17
  ในเรื่องสัดส่วนขนาดที่เล็กที่สุด ซึ่งก็คือ
  ขนาดของโมเลกุล
 • 10:17 - 10:19
  เพื่อจะบำบัดรักษาได้ ในระดับมนุษย์
 • 10:20 - 10:21
  ขอบคุณค่ะ
 • 10:21 - 10:30
  (เสียงปรบมือ)
Title:
ยอดอาวุธแบบใหม่ ในการต่อสู้กับมะเร็ง
Speaker:
พอลล่า แฮมมอนด์
Description:

มะเร็งเป็นโรคที่ฉลาดมาก ปรับตัวได้ดี การที่จะเอาชนะมันนั้น พอลล่า แฮมมอนด์ ซึ่งเป็นนักวิจัยและนักการศึกษาทางการแพทย์ บอกว่า เราจำต้องมีรูปแบบของการจู่โจมที่ใหม่และทรงพลัง พร้อมกับเพื่อนร่วมงานของเธอที่ MIT แฮมมอนด์ได้สร้างอนุภาคนาโน ขนาดเศษหนึ่งส่วนร้อยเท่าของเส้นผมมนุษย์ ซึ่งสามารถรักษามะเร็งที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและดื้อยาได้ มาเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกี่ยวกับยอดอาวุธโมเลกุลนี้ และมาร่วมกับการแสวงหาของแฮมมอนด์ เพื่อต่อสู้กับโรคที่กระทบถึงเราทุกคน

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42
 • talk ดีมากเลย อยากช่วยรีวิวเมื่อคุณแปลจบค่ะ
  one ในที่นี้ ในตอนแรก ๆ น่าจะหมายถึง "มะเร็ง" มากกว่าคนป่วย นะคะ

Thai subtitles

Revisions