Return to Video

Novo superoružje u borbi protiv raka

 • 0:01 - 0:03
  Rak pogađa sve nas,
 • 0:03 - 0:06
  naročito njegove vrste
  koje se vraćaju iznova i iznova,
 • 0:06 - 0:09
  one koje su izuzetno invazivne
  i otporne na lekove,
 • 0:09 - 0:12
  koje se opiru medicinskom lečenju,
 • 0:12 - 0:14
  čak i kada ih napadamo najboljim lekovima.
 • 0:15 - 0:18
  Inženjering na molekularnom nivou,
 • 0:18 - 0:21
  rad na najmanjem mogućem nivou
 • 0:21 - 0:23
  može pružiti uzbudljive nove načine
 • 0:23 - 0:26
  za borbu usmerenu
  protiv najagresivnijih oblika raka.
 • 0:27 - 0:30
  Rak je vrlo snalažljiva bolest.
 • 0:30 - 0:34
  Postoje neki oblici raka
  za koje smo, srećom,
 • 0:34 - 0:37
  relativno dobro naučili
  kako da se postaramo
 • 0:37 - 0:40
  poznatim i potvrđenim lekovima
  i operacijama.
 • 0:41 - 0:43
  Međutim, postoje neke vrste raka
 • 0:43 - 0:45
  koje ne reaguju na te pristupe
 • 0:45 - 0:48
  i tumor preživi ili se vrati,
 • 0:48 - 0:50
  čak i nakon snažnog napada lekovima.
 • 0:50 - 0:54
  Možemo da zamislimo
  te vrlo agresivne oblike raka
 • 0:54 - 0:57
  kao superzlikovce u stripovima.
 • 0:57 - 1:00
  Pametni su, prilagodljivi
 • 1:00 - 1:03
  i vrlo uspešni u preživljavanju.
 • 1:04 - 1:06
  Takođe, kao i kod većine superzlikovaca
  u poslednje vreme,
 • 1:07 - 1:11
  njihove supermoći proističu
  iz genetske mutacije.
 • 1:13 - 1:16
  Geni koji su izmenjeni
  unutar ćelija tumora
 • 1:16 - 1:21
  mogu da osposobe i pronađu ključ
  za nove nezamislive vidove preživljavanja,
 • 1:21 - 1:23
  omogućavajući ćelijama raka da prežive
 • 1:23 - 1:26
  čak i naša najbolja lečenja hemoterapijom.
 • 1:27 - 1:31
  Jedan od primera je trik
  u kome gen omogućava da ćelija,
 • 1:31 - 1:34
  čak i dok se lek približava ćeliji,
 • 1:34 - 1:37
  istisne lek,
 • 1:38 - 1:40
  pre nego što on može ostvariti dejstvo.
 • 1:40 - 1:44
  Zamislite, ćelija efikasno odbacuje lek.
 • 1:44 - 1:47
  Ovo je samo jedan primer
  od mnogo genetskih trikova
 • 1:47 - 1:50
  u vreći našeg superzlikovca, raka.
 • 1:50 - 1:52
  Sve to je zahvaljujući mutantskim genima.
 • 1:53 - 1:57
  Dakle, imamo superzlikovca
  sa neverovatnim supermoćima.
 • 1:57 - 2:01
  Potreban nam je nov i snažan način napada.
 • 2:02 - 2:05
  Zapravo, možemo isključiti gen.
 • 2:05 - 2:09
  Ključ je grupa molekula
  poznata kao siRNK.
 • 2:09 - 2:13
  Ona predstavlja
  kratke nizove genetskog koda
 • 2:13 - 2:16
  koji dovode do toga
  da ćelija blokira određeni gen.
 • 2:17 - 2:21
  Svaki siRNK molekul
  može da isključi određeni gen
 • 2:21 - 2:22
  unutar ćelije.
 • 2:23 - 2:25
  Mnogo godina od njenog otkrića,
 • 2:25 - 2:27
  naučnici su bili veoma uzbuđeni
 • 2:27 - 2:31
  zbog načina na koje možemo primeniti
  te blokatore gena u medicini.
 • 2:31 - 2:33
  Međutim, postoji problem.
 • 2:33 - 2:35
  Molekul siRNK dobro funkcioniše
  unutar ćelije,
 • 2:36 - 2:39
  ali kada je izložen enzimima
 • 2:39 - 2:41
  koji se nalaze u našem krvotoku
  ili našim tkivima,
 • 2:41 - 2:43
  razgrađuje se za nekoliko sekundi.
 • 2:44 - 2:48
  Mora da se upakuje i zaštiti
  tokom svog putovanja kroz telo,
 • 2:48 - 2:51
  na svom putu ka krajnjoj meti
  unutar ćelije raka.
 • 2:52 - 2:54
  Dakle, evo naše strategije.
 • 2:54 - 2:58
  Najpre ćeliji raka
  damo dozu siRNK-a, blokatora gena,
 • 2:58 - 3:00
  i zaustavimo te gene za preživljavanje,
 • 3:00 - 3:02
  a zatim je dotučemo hemoterapijom.
 • 3:02 - 3:04
  Kako da to sprovedemo?
 • 3:05 - 3:07
  Pomoću molekularnog inženjeringa,
 • 3:08 - 3:11
  možemo konstruisati superoružje
 • 3:12 - 3:14
  koje može da putuje kroz krvotok.
 • 3:14 - 3:17
  Mora da bude dovoljno malo
  da prođe kroz krvotok,
 • 3:17 - 3:20
  dovoljno malo da prodre u tkivo tumora
 • 3:20 - 3:25
  i mora da bude dovoljno malo
  da ga ćelija raka može preuzeti u sebe.
 • 3:25 - 3:27
  Da bi dobro obavila zadatak,
 • 3:27 - 3:31
  mora otprilike biti veličine
  stotog dela ljudske dlake.
 • 3:32 - 3:36
  Hajde da bliže pogledamo
  kako možemo da sačinimo ovu nanočesticu.
 • 3:37 - 3:40
  Prvo, započnimo jezgrom nanočestice.
 • 3:40 - 3:43
  To je malena kapsula
  koja sadrži lek hemoterapije.
 • 3:44 - 3:48
  To je otrov koji će okončati
  život ćelije tumora.
 • 3:48 - 3:52
  Oko tog jezgra obmotaćemo vrlo tanak,
 • 3:52 - 3:55
  nekoliko nanometara tanak prekrivač
  molekula siRNK.
 • 3:55 - 3:56
  To je naš blokator gena.
 • 3:57 - 4:01
  Zato što je siRNK
  jako negativno naelektrisan,
 • 4:01 - 4:02
  možemo ga zaštititi
 • 4:02 - 4:07
  finim zaštitnim slojem
  pozitivno naelektrisanog polimera.
 • 4:08 - 4:11
  Dva suprotno naelektrisana molekula
  se priljube zajedno
 • 4:11 - 4:12
  pomoću privlačenja naboja,
 • 4:12 - 4:14
  a to nam obezbeđuje zaštitni sloj
 • 4:14 - 4:17
  koji sprečava da se siRNK
  razgradi u krvotoku.
 • 4:18 - 4:19
  Skoro da smo završili.
 • 4:19 - 4:21
  (Smeh)
 • 4:21 - 4:25
  Ipak, postoji još jedna velika prepreka
  o kojoj moramo da mislimo.
 • 4:25 - 4:27
  Zapravo, to je možda
  najveća prepreka od svih.
 • 4:27 - 4:29
  Kako da primenimo ovo superoružje?
 • 4:29 - 4:32
  Mislim, svako dobro oružje
  mora da ima metu,
 • 4:32 - 4:36
  moramo da naciljamo to superoružje
  ka ćelijama superzlikovca
 • 4:36 - 4:38
  koje se nalaze u tumoru.
 • 4:38 - 4:41
  Međutim, naše telo ima
  prirodni imuni sistem za obranu,
 • 4:42 - 4:44
  ćelije koje postoje u krvotoku
 • 4:44 - 4:46
  i prepoznaju šta tu ne pripada,
 • 4:46 - 4:49
  tako da to mogu da unište ili uklone.
 • 4:49 - 4:53
  Pogodite šta? Naša nanočestica
  se smatra stranim telom.
 • 4:54 - 4:58
  Moramo da prokrijumčarimo nanočesticu
  pored sistema odbrane tumora.
 • 4:58 - 5:04
  Moramo da je dovedemo krišom
  od ovog mehanizma uklanjanja stranih tela
 • 5:04 - 5:06
  tako što ćemo je maskirati.
 • 5:06 - 5:10
  Zato dodajemo još jedan sloj
  negativnog naboja
 • 5:10 - 5:11
  oko te nanočestice,
 • 5:11 - 5:13
  što ima dve svrhe.
 • 5:13 - 5:17
  Prvo, taj spoljašnji sloj
  je jedan od prirodno naelektrisanih,
 • 5:17 - 5:21
  visoko hidriranih polisaharida
  koji postoje u našem telu.
 • 5:21 - 5:26
  On stvara oblak molekula vode
  oko nanočestice,
 • 5:26 - 5:29
  što nam daje efekat nevidljivog zastora.
 • 5:30 - 5:33
  Nevidljivi zastor omogućava nanočestici
 • 5:33 - 5:35
  da putuje kroz krvotok
 • 5:35 - 5:37
  dovoljno dugo i daleko
  da stigne do tumora,
 • 5:37 - 5:40
  a da je telo ne ukloni.
 • 5:40 - 5:45
  Drugo, ovaj sloj sadrži molekule
 • 5:45 - 5:48
  koji se posebno vezuju za ćeliju tumora.
 • 5:48 - 5:53
  Kada se jednom vežu, ćelija raka
  preuzima nanočesticu
 • 5:53 - 5:57
  i sada imamo nanočesticu
  unutar ćelije raka
 • 5:57 - 5:59
  i spremnu da se aktivira.
 • 5:59 - 6:02
  To! I ja se isto tako osećam. Hajdemo!
 • 6:02 - 6:04
  (Aplauz)
 • 6:08 - 6:11
  Molekul siRNK nastupa prvi.
 • 6:12 - 6:14
  Deluje satima,
 • 6:14 - 6:19
  dajući dovoljno vremena da se zaustave
  i blokiraju ti geni za preživljavanje.
 • 6:19 - 6:23
  Sada smo onesposobili
  te genetske supermoći.
 • 6:24 - 6:27
  Ono što ostaje je ćelija raka
  bez naročitih odbrana.
 • 6:27 - 6:30
  Tada hemoterapijski lek izlazi iz jezgra
 • 6:30 - 6:33
  i uništava ćeliju tumora
  čisto i efikasno.
 • 6:34 - 6:37
  Sa dovoljno blokatora gena,
 • 6:37 - 6:40
  možemo se pobrinuti
  za mnogo različitih vrsta mutacija,
 • 6:40 - 6:42
  što bi dalo šansu da oteramo tumore,
 • 6:42 - 6:44
  bez ostavljanja negativaca.
 • 6:45 - 6:48
  Pa, kako naša strategija funkcioniše?
 • 6:49 - 6:54
  Testirali smo na životinjama
  ove nanočestice
 • 6:54 - 6:57
  koristeći izrazito agresivnu vrstu
  trostruko negativnog raka dojke.
 • 6:57 - 7:00
  Trostruko negativni rak dojke
  pokazuje gen
 • 7:00 - 7:03
  koji izbacuje lek protiv raka
  čim se on unese.
 • 7:04 - 7:08
  Obično je doksorubicin -
  zvaćemo ga doks -
 • 7:08 - 7:12
  lek protiv raka koji čini
  prvu liniju lečenja kod raka dojke.
 • 7:12 - 7:18
  Dakle, prvo smo lečili životinje
  jezgrom doksa, samo doksom.
 • 7:19 - 7:21
  Tempo rasta tumora je usporio,
 • 7:21 - 7:22
  ali i dalje su brzo rasli,
 • 7:22 - 7:25
  udvostručivši se
  tokom perioda od dve nedelje.
 • 7:25 - 7:28
  Zatim smo probali
  naše kombinovano superoružje.
 • 7:29 - 7:34
  Čestica nanosloja sa siRNK-om
  naspram pumpe za hemoterapiju,
 • 7:34 - 7:37
  a pored toga imamo i doks u jezgru.
 • 7:37 - 7:41
  Pogledajte, otkrili smo
  ne samo da su tumori prestali da rastu,
 • 7:41 - 7:44
  već su se zapravo smanjili
 • 7:44 - 7:46
  i bili uklonjeni u nekim slučajevima.
 • 7:46 - 7:49
  Tumori su se zaista povlačili.
 • 7:50 - 7:53
  (Aplauz)
 • 7:58 - 8:02
  Sjajna stvar u vezi sa ovim pristupom
  jeste to da može biti personalizovan.
 • 8:02 - 8:04
  Možemo dodati
  više različitih slojeva siRNK-a
 • 8:05 - 8:08
  da bismo se usmerili na različite mutacije
  i mehanizme odbrane tumora.
 • 8:08 - 8:11
  Možemo staviti i različite lekove
  u središte nanočestice.
 • 8:12 - 8:15
  Kako doktori budu saznavali
  kako da testiraju pacijente
 • 8:15 - 8:19
  i shvatali određene
  genetske tipove tumora,
 • 8:19 - 8:21
  mogu nam pomoći da odredimo
 • 8:21 - 8:23
  kojim pacijentima
  može koristiti ova strategija
 • 8:23 - 8:25
  i koje blokatore gena možemo da koristimo.
 • 8:26 - 8:29
  Rak jajnika me posebno dira u žicu.
 • 8:29 - 8:31
  To je vrlo agresivan rak,
 • 8:31 - 8:34
  delom zato što se otkriva
  u vrlo kasnim fazama,
 • 8:34 - 8:36
  kada je dosta napredovao
 • 8:36 - 8:38
  i postoji veliki broj genetskih mutacija.
 • 8:39 - 8:42
  Nakon prve ture hemoterapije,
 • 8:42 - 8:46
  rak se vraća kod 75 odsto pacijenata
 • 8:46 - 8:49
  i obično se vraća u obliku
  koji je otporan na lekove.
 • 8:50 - 8:52
  Rak jajnika visokog stepena
 • 8:52 - 8:54
  je jedan od najvećih superzlikovaca.
 • 8:54 - 8:56
  Sada usmeravamo naše superoružje
 • 8:56 - 8:57
  ka njegovom porazu.
 • 8:59 - 9:01
  Kao istraživač,
 • 9:01 - 9:04
  obično nemam priliku
  da radim sa pacijentima.
 • 9:04 - 9:07
  Ipak, nedavno sam upoznala majku
 • 9:07 - 9:12
  koja je preživela rak jajnika,
  Mimi, kao i njenu ćerku Pejdž.
 • 9:12 - 9:16
  Duboko me je inspirisao optimizam i snaga
 • 9:16 - 9:18
  koje su ispoljile majka i ćerka,
 • 9:19 - 9:22
  kao i njihova priča hrabrosti i podrške.
 • 9:23 - 9:27
  Na tom događaju smo govorili
  o različitim tehnologijama
 • 9:27 - 9:28
  usmerenim protiv raka.
 • 9:28 - 9:30
  Mimi je bila u suzama
 • 9:30 - 9:33
  dok je objašnjavala kako joj saznanje
  o ovim nastojanjima
 • 9:33 - 9:35
  daje nadu za buduće generacije,
 • 9:35 - 9:37
  uključujući njenu ćerku.
 • 9:37 - 9:39
  To me je zaista dirnulo.
 • 9:40 - 9:43
  Ne radi se samo o izgradnji
  veoma elegantne nauke.
 • 9:43 - 9:45
  Radi se o menjanju života ljudi.
 • 9:46 - 9:50
  Radi se o razumevanju moći inženjeringa
 • 9:50 - 9:51
  na molekularnom nivou.
 • 9:51 - 9:56
  Znam da će, dok studenti poput Pejdž
  budu napredovali u svojim karijerama,
 • 9:56 - 9:58
  otvoriti nove mogućnosti za bavljenje
 • 9:58 - 10:00
  nekim od velikih svetskih problema
  u oblasti zdravlja,
 • 10:00 - 10:05
  uključujući rak jajnika,
  neurološka oboljenja, infektivne bolesti,
 • 10:06 - 10:10
  baš kao što je hemijski inženjering
  našao način da meni otvori vrata
 • 10:10 - 10:13
  i pružio način inženjeringa
 • 10:13 - 10:17
  na najsitnijem, molekularnom nivou,
 • 10:17 - 10:19
  da bi doneo isceljenje na ljudskom nivou.
 • 10:20 - 10:21
  Hvala.
 • 10:21 - 10:23
  (Aplauz)
Title:
Novo superoružje u borbi protiv raka
Speaker:
Pola Hemond (Paula Hammond)
Description:

Rak je vrlo snalažljiva, prilagodljiva bolest. Da bismo je pobedili, kako kaže medicinski istraživač i predavač Pola Hemond, potreban nam je nov i moćan način napada. Sa svojim kolegama na MIT-u, Hemondova je konstruisala nanočesticu veličine stotog dela ljudske dlake, koja može lečiti najagresivnije vrste raka otporne na lekove. Saznajte više o ovom molekularnom superoružju i pridružite se potrazi Hamondove u borbi protiv bolesti koja pogađa sve nas.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42

Serbian subtitles

Revisions