Return to Video

Nowa superbroń w walce przeciwko nowotworom złośliwym

 • 0:01 - 0:03
  Nowotwór złośliwy dotyka nas wszystkich,
 • 0:03 - 0:06
  szczególnie te jego postaci,
  które ciągle nawracają,
 • 0:06 - 0:09
  bardzo inwazyjne, lekooporne,
 • 0:09 - 0:12
  które nie poddają się leczeniu medycznemu,
 • 0:12 - 0:14
  nawet jeśli atakujemy najlepszymi lekami.
 • 0:15 - 0:18
  Inżynieria na poziomie molekularnym,
 • 0:18 - 0:21
  praca na najmniejszej ze skal,
 • 0:21 - 0:23
  daje fascynujące, nowe możliwości
 • 0:23 - 0:26
  zwalczania najbardziej agresywnych
  rodzajów nowotworów złośliwych.
 • 0:27 - 0:30
  Nowotwór złośliwy to przebiegła choroba.
 • 0:30 - 0:32
  Na szczęście z pewnymi jego postaciami
 • 0:32 - 0:37
  radzimy sobie relatywnie dobrze
 • 0:37 - 0:40
  za pomocą znanych i skutecznych leków
  i zabiegów chirurgicznych.
 • 0:41 - 0:43
  Są jednak rodzaje nowotworów złośliwych,
 • 0:43 - 0:45
  które nie reagują na te sposoby leczenia,
 • 0:45 - 0:48
  dlatego nowotwór pozostaje lub wraca,
 • 0:48 - 0:50
  nawet po ataku lekami.
 • 0:50 - 0:54
  Można sobie wyobrazić,
  że bardzo agresywne rodzaje nowotworów
 • 0:54 - 0:57
  są niczym szwarccharaktery z komiksu.
 • 0:57 - 1:00
  Są przebiegli, łatwo się przystosowują
 • 1:00 - 1:03
  i doskonale posiedli sztukę przetrwania.
 • 1:04 - 1:06
  Jak w przypadku większości
  dzisiejszych szwarccharakterów,
 • 1:07 - 1:11
  ich niezwykłe moce pochodzą
  z mutacji genetycznych.
 • 1:13 - 1:16
  Geny, które uległy zmianie
  wewnątrz komórek nowotworowych,
 • 1:16 - 1:21
  umożliwiają i kodują nowe,
  niewyobrażalne sposoby przetrwania,
 • 1:21 - 1:23
  co umożliwia nowotworowi złośliwemu
 • 1:23 - 1:26
  przetrwać najlepsze zabiegi chemioterapii.
 • 1:27 - 1:31
  Jednym z przykładów jest sztuczka,
  w której gen pozwala komórce,
 • 1:31 - 1:34
  już wtedy, kiedy zbliża się do niej lek,
 • 1:34 - 1:37
  wypchnąć ten lek,
 • 1:38 - 1:40
  zanim przyniesie jakikolwiek skutek.
 • 1:40 - 1:44
  Komórka skutecznie "wypluwa" lek.
 • 1:44 - 1:47
  To tylko jeden z przykładów
  wielu genetycznych sztuczek,
 • 1:47 - 1:50
  które ma w zanadrzu
  szwarccharakter, nowotwór złośliwy.
 • 1:50 - 1:52
  Wszystko dzięki zmutowanym genom.
 • 1:53 - 1:57
  Mamy przed sobą szwarccharakter
  o niesamowitych mocach.
 • 1:57 - 2:01
  Dlatego potrzeba nowego
  i potężnego sposobu ataku.
 • 2:02 - 2:05
  Możemy wyłączyć gen.
 • 2:05 - 2:09
  Kluczem jest zbiór cząsteczek
  zwanych siRNA,
 • 2:09 - 2:13
  krótkich sekwencji genetycznego kodu,
 • 2:13 - 2:16
  które nakierowują komórkę
  na zablokowanie określonego genu.
 • 2:17 - 2:21
  Każda cząsteczka siRNA
  potrafi wyłączyć konkretny gen
 • 2:21 - 2:22
  wewnątrz komórki.
 • 2:23 - 2:25
  Od czasu tego odkrycia
 • 2:25 - 2:27
  naukowcy są bardzo zainteresowani tym,
 • 2:27 - 2:31
  jak wykorzystać w medycynie
  cząsteczki hamujące ekspresję genów.
 • 2:31 - 2:33
  Problem w tym,
 • 2:33 - 2:35
  że siRNA działa skutecznie
  wewnątrz komórki.
 • 2:36 - 2:39
  Jeśli zostanie poddany działaniu enzymów,
 • 2:39 - 2:41
  które są w krwiobiegu lub tkankach,
 • 2:41 - 2:43
  wtedy od razu się rozpada.
 • 2:44 - 2:48
  Musi zostać zapakowany i chroniony
  podczas podróży w organizmie
 • 2:48 - 2:51
  w drodze do punktu docelowego
  wewnątrz komórki nowotworowej.
 • 2:52 - 2:54
  Oto nasza strategia.
 • 2:54 - 2:58
  Najpierw podamy komórce nowotworowej
  dawkę siRNA hamującego ekspresję genów,
 • 2:58 - 3:00
  i wyciszymy geny
  odpowiedzialne za przeżycie,
 • 3:00 - 3:03
  a potem pokonamy ją za pomocą
  leku antynowotworowego.
 • 3:03 - 3:04
  Jak tego dokonamy?
 • 3:05 - 3:07
  Przy użyciu inżynierii molekularnej
 • 3:08 - 3:11
  możemy zaprojektować superbroń,
 • 3:12 - 3:14
  która może się przemieszczać
  po krwiobiegu,
 • 3:14 - 3:17
  ale musi być bardzo mała.
 • 3:17 - 3:20
  Musi być tak mała, żeby wniknąć
  w tkankę nowotworu,
 • 3:20 - 3:25
  i odpowiednio mała, żeby zostać pobrana
  przez komórkę nowotworową.
 • 3:25 - 3:27
  Żeby zrobić to dobrze,
 • 3:27 - 3:31
  musi mierzyć około jednej setnej
  wielkości ludzkiego włosa.
 • 3:32 - 3:36
  Przyjrzyjmy się temu,
  jak można zbudować taką nanocząsteczkę.
 • 3:37 - 3:40
  Zacznijmy od jej rdzenia.
 • 3:40 - 3:43
  To mała kapsułka zawierająca
  lek antynowotworowy.
 • 3:44 - 3:48
  To trucizna, która uśmierci
  komórkę nowotworową.
 • 3:48 - 3:52
  Wokół rdzenia owiniemy cienką powłokę,
 • 3:52 - 3:55
  nanometrowej wielkości warstwę siRNA.
 • 3:55 - 3:56
  To zahamuje ekspresję genów.
 • 3:57 - 4:01
  siRNA jest silnie elektroujemny,
 • 4:01 - 4:02
  dlatego możemy go ochronić
 • 4:02 - 4:07
  warstwą pozytywnie naładowanego polimeru.
 • 4:08 - 4:11
  Dwie przeciwnie naładowane
  cząsteczki przyciągną się do siebie
 • 4:11 - 4:12
  dzięki przyciąganiu się ładunków,
 • 4:12 - 4:14
  które zapewnia nam ochronną warstwę
 • 4:14 - 4:17
  zapobiegającą rozpadowi siRNA we krwi.
 • 4:18 - 4:19
  Prawie skończyliśmy.
 • 4:19 - 4:21
  (Śmiech)
 • 4:21 - 4:25
  Jest jeszcze jedna duża przeszkoda,
  o której należy pomyśleć.
 • 4:25 - 4:27
  To chyba największa z przeszkód.
 • 4:27 - 4:29
  Jak użyjemy tej superbroni?
 • 4:29 - 4:32
  Każda dobra broń musi mi mieć cel.
 • 4:32 - 4:36
  Musimy skierować tę superbroń
  przeciwko komórkom szwarccharakterów,
 • 4:36 - 4:38
  które znajdują się w nowotworze.
 • 4:38 - 4:41
  Nasze ciało ma naturalny,
  immunologiczny system ochrony,
 • 4:42 - 4:44
  komórki znajdujące się w krwiobiegu,
 • 4:44 - 4:46
  które wyłapują ciała obce,
 • 4:46 - 4:49
  żeby je zniszczyć i wyeliminować.
 • 4:49 - 4:53
  Nasza nanocząsteczka
  jest uznana za ciało obce.
 • 4:54 - 4:58
  Musimy ją przemycić,
  omijając system ochronny nowotworu.
 • 4:58 - 5:04
  Musimy ominąć mechanizm
  eliminacji obcego ciała,
 • 5:04 - 5:06
  maskując ją.
 • 5:06 - 5:10
  Dodajemy jeszcze jedną
  elektroujemną warstwę
 • 5:10 - 5:11
  wokół nanocząsteczki,
 • 5:11 - 5:13
  co służy dwóm celom.
 • 5:13 - 5:17
  Po pierwsze, zewnętrzna warstwa
  składa się z naturalnie naładowanych,
 • 5:17 - 5:21
  wysoko uwodnionych polisacharydów,
  które występują w organizmie.
 • 5:21 - 5:26
  Tworzy to chmurę cząsteczek wody
  wokół nanocząsteczki,
 • 5:26 - 5:29
  która daje efekt "szaty niewidzialności".
 • 5:30 - 5:33
  "Szata niewidzialności"
  pozwala nanocząsteczce
 • 5:33 - 5:35
  przemieszczać się po krwiobiegu
 • 5:35 - 5:37
  wystarczająco długo i daleko,
  żeby dostać się do nowotworu,
 • 5:37 - 5:40
  nie zostając wyeliminowaną z organizmu.
 • 5:40 - 5:45
  Po drugie, warstwa zawiera cząsteczki,
 • 5:45 - 5:48
  które łączą się z komórką nowotworową.
 • 5:48 - 5:53
  Kiedy się połączą, komórka nowotworowa
  wchłania nanocząsteczkę,
 • 5:53 - 5:57
  i dzięki temu mamy nanocząsteczkę
  wewnątrz komórki nowotworowej,
 • 5:57 - 5:59
  gotową do ataku.
 • 5:59 - 6:02
  Dobrze! Czuję to samo. Idziemy dalej!
 • 6:02 - 6:08
  (Brawa)
 • 6:08 - 6:11
  Najpierw zostaje wykorzystane siRNA.
 • 6:12 - 6:14
  Działa przez wiele godzin,
 • 6:14 - 6:19
  dając czas na wyciszenie i zahamowanie
  genów odpowiedzialnych za przeżycie.
 • 6:19 - 6:23
  Unieruchomiliśmy
  genetyczne supermocarstwo.
 • 6:24 - 6:27
  Pozostaje komórka nowotworowa
  bez specjalnych mechanizmów obrony.
 • 6:27 - 6:30
  Następnie lek antynowotworowy
  wydostaje się z rdzenia
 • 6:30 - 6:33
  i niszczy komórkę nowotworową
  gładko i skutecznie.
 • 6:34 - 6:37
  Dzięki odpowiedniej liczbie
  cząsteczek hamujących ekspresję genów
 • 6:37 - 6:40
  można walczyć z różnymi rodzajami mutacji,
 • 6:40 - 6:42
  dając szansę na pozbycie się nowotworów,
 • 6:42 - 6:44
  bez pozostawienia jakichkolwiek śladów.
 • 6:45 - 6:48
  Jak działa nasza strategia?
 • 6:50 - 6:54
  Przetestowaliśmy
  nanocząsteczki na zwierzętach,
 • 6:54 - 6:57
  wykorzystując bardzo agresywny rodzaj
  potrójnie negatywnego raka piersi,
 • 6:57 - 7:00
  którego gen
 • 7:00 - 7:03
  usuwa lek antynowotworowy
  zaraz po jego podaniu.
 • 7:04 - 7:09
  Zazwyczaj doxorubicyna, w skrócie "dox",
  jest lekiem antynowotworowym
 • 7:09 - 7:12
  używanym w pierwszej linii obrony
  przeciwko rakowi piersi.
 • 7:12 - 7:18
  Najpierw podaliśmy zwierzętom rdzeń z dox.
 • 7:19 - 7:21
  Guz spowolnił tempo wzrostu,
 • 7:21 - 7:22
  ale nadal rósł szybko,
 • 7:22 - 7:25
  podwajając wielkość w ciągu dwóch tygodni.
 • 7:25 - 7:28
  Następnie spróbowaliśmy
  naszej połączonej superbroni.
 • 7:29 - 7:34
  Nanowarstwowa cząsteczka z siRNA
  przeciwko pompie infuzyjnej,
 • 7:34 - 7:37
  a dodatkowo w jej rdzeniu dox.
 • 7:37 - 7:41
  Odkryliśmy, że nie tylko
  guzy przestały rosnąć,
 • 7:41 - 7:44
  ale zmniejszyły rozmiar,
 • 7:44 - 7:46
  i zostały wyeliminowane
  w niektórych przypadkach.
 • 7:46 - 7:49
  Guzy ulegały reemisji.
 • 7:50 - 7:56
  (Brawa)
 • 7:58 - 8:02
  Co ważne w tej metodzie,
  można to personalizować.
 • 8:02 - 8:04
  Możemy dodać wiele różnych warstw siRNA,
 • 8:05 - 8:08
  żeby skierować je przeciwko wielu mutacjom
  i mechanizmom obronnym nowotworu.
 • 8:08 - 8:11
  Możemy umieścić różne leki
  w rdzeniu nanocząsteczki.
 • 8:12 - 8:15
  Lekarze uczą się, jak badać pacjentów,
 • 8:15 - 8:19
  i rozumieć genetyczne typy nowotworów,
 • 8:19 - 8:23
  co pozwoli określić, którzy pacjenci
  mogą skorzystać z tej strategii,
 • 8:23 - 8:25
  i które cząsteczki hamujące geny
  można wykorzystać.
 • 8:26 - 8:29
  Rak jajnika porusza mnie szczególnie.
 • 8:29 - 8:31
  To agresywna forma nowotworu złośliwego,
 • 8:31 - 8:34
  po części dlatego,
  że wykrywa się go bardzo późno,
 • 8:34 - 8:36
  kiedy jest bardzo zaawansowany,
 • 8:36 - 8:38
  i wstępują liczne mutacje genetyczne.
 • 8:39 - 8:42
  Po pierwszym cyklu chemioterapii
 • 8:42 - 8:46
  rak powraca u 75% pacjentek.
 • 8:46 - 8:49
  Zazwyczaj powraca
  w postaci odpornej na lek.
 • 8:50 - 8:52
  Bardzo złośliwa forma raka jajnika
 • 8:52 - 8:54
  to jeden z największych szwarccharakterów.
 • 8:54 - 8:56
  Teraz kierujemy przeciw niemu superbroń,
 • 8:56 - 8:57
  żeby go pokonać.
 • 8:59 - 9:01
  Jako badaczka
 • 9:01 - 9:04
  nie mam zazwyczaj kontaktu z pacjentami.
 • 9:04 - 9:07
  Jednak niedawno spotkałam
  matkę o imieniu Mimi,
 • 9:07 - 9:12
  która przeżyła raka jajnika,
  i jej córkę Paige.
 • 9:12 - 9:16
  Głęboko zainspirował mnie optymizm i siła,
 • 9:16 - 9:18
  którą miała matka i córka,
 • 9:19 - 9:22
  i ich opowieść o odwadze i wsparciu.
 • 9:23 - 9:26
  Podczas tego spotkania
  mówiłyśmy o różnych technologiach
 • 9:26 - 9:28
  skierowanych przeciw nowotworom złośliwym.
 • 9:28 - 9:30
  Mimi miała łzy w oczach,
 • 9:30 - 9:33
  kiedy tłumaczyła,
  jak wiedza o tych wysiłkach
 • 9:33 - 9:35
  daje nadzieję dla przyszłych pokoleń,
 • 9:35 - 9:37
  włączając w to jej córkę.
 • 9:37 - 9:39
  Poruszyło mnie to.
 • 9:40 - 9:43
  Nie chodzi jedynie o tworzenie
  "eleganckiej" nauki.
 • 9:43 - 9:45
  Chodzi o poprawę życia.
 • 9:46 - 9:50
  Chodzi o zrozumienie potęgi inżynierii
 • 9:50 - 9:51
  w skali molekularnej.
 • 9:51 - 9:56
  Kiedy studenci tacy jak Paige
  będą rozwijać się zawodowo,
 • 9:56 - 9:57
  stworzą nowe możliwości walki
 • 9:57 - 10:00
  z poważnymi problemami
  zdrowotnymi na świecie,
 • 10:00 - 10:05
  włączając w to raka jajnika,
  choroby neurologiczne i zakaźne.
 • 10:06 - 10:10
  Tak jak inżynieria chemiczna
  otworzyła przede mną drzwi
 • 10:10 - 10:13
  i pokazała sposób na inżynierię
 • 10:13 - 10:17
  na najmniejszej ze skal,
  molekularnej skali,
 • 10:17 - 10:19
  żeby leczyć na skalę człowieka.
 • 10:20 - 10:21
  Dziękuję.
 • 10:21 - 10:30
  (Brawa)
Title:
Nowa superbroń w walce przeciwko nowotworom złośliwym
Speaker:
Paula Hammond
Description:

Nowotwór złośliwy to bardzo przebiegła i łatwo przystosowująca się choroba. Żeby go pokonać, jak uważa Paula Hammond, naukowiec zajmujący się badaniami medycznymi i wykładowczyni, potrzebujemy nowego i potężnego sposobu ataku. Hammond, razem z kolegami z MIT, stworzyła nanocząsteczkę jednej setnej wielkości włosa, żeby walczyć z najbardziej agresywnymi, odpornymi na leki rodzajami nowotworów złośliwych. Dowiedz się więcej o tej molekularnej superbroni i dołącz do poszukiwania prowadzonego przez Hammond, mającego na celu pokonanie choroby, która dotyka nas wszystkich.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:42

Polish subtitles

Revisions