Polish subtitles

← Nowa superbroń w walce przeciwko nowotworom złośliwym

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 53 created 02/26/2018 by Barbara Guzik.

 1. Nowotwór złośliwy dotyka nas wszystkich,
 2. szczególnie te jego postaci,
  które ciągle nawracają,
 3. bardzo inwazyjne, lekooporne,
 4. które nie poddają się leczeniu medycznemu,
 5. nawet jeśli atakujemy najlepszymi lekami.
 6. Inżynieria na poziomie molekularnym,
 7. praca na najmniejszej ze skal,
 8. daje fascynujące, nowe możliwości
 9. zwalczania najbardziej agresywnych
  rodzajów nowotworów złośliwych.
 10. Nowotwór złośliwy to przebiegła choroba.

 11. Na szczęście z pewnymi jego postaciami
 12. radzimy sobie relatywnie dobrze
 13. za pomocą znanych i skutecznych leków
  i zabiegów chirurgicznych.
 14. Są jednak rodzaje nowotworów złośliwych,
 15. które nie reagują na te sposoby leczenia,
 16. dlatego nowotwór pozostaje lub wraca,
 17. nawet po ataku lekami.
 18. Można sobie wyobrazić,
  że bardzo agresywne rodzaje nowotworów

 19. są niczym szwarccharaktery z komiksu.
 20. Są przebiegli, łatwo się przystosowują
 21. i doskonale posiedli sztukę przetrwania.
 22. Jak w przypadku większości
  dzisiejszych szwarccharakterów,
 23. ich niezwykłe moce pochodzą
  z mutacji genetycznych.
 24. Geny, które uległy zmianie
  wewnątrz komórek nowotworowych,
 25. umożliwiają i kodują nowe,
  niewyobrażalne sposoby przetrwania,
 26. co umożliwia nowotworowi złośliwemu
 27. przetrwać najlepsze zabiegi chemioterapii.
 28. Jednym z przykładów jest sztuczka,
  w której gen pozwala komórce,

 29. już wtedy, kiedy zbliża się do niej lek,
 30. wypchnąć ten lek,
 31. zanim przyniesie jakikolwiek skutek.
 32. Komórka skutecznie "wypluwa" lek.
 33. To tylko jeden z przykładów
  wielu genetycznych sztuczek,
 34. które ma w zanadrzu
  szwarccharakter, nowotwór złośliwy.
 35. Wszystko dzięki zmutowanym genom.
 36. Mamy przed sobą szwarccharakter
  o niesamowitych mocach.

 37. Dlatego potrzeba nowego
  i potężnego sposobu ataku.
 38. Możemy wyłączyć gen.
 39. Kluczem jest zbiór cząsteczek
  zwanych siRNA,
 40. krótkich sekwencji genetycznego kodu,
 41. które nakierowują komórkę
  na zablokowanie określonego genu.
 42. Każda cząsteczka siRNA
  potrafi wyłączyć konkretny gen
 43. wewnątrz komórki.
 44. Od czasu tego odkrycia
 45. naukowcy są bardzo zainteresowani tym,
 46. jak wykorzystać w medycynie
  cząsteczki hamujące ekspresję genów.
 47. Problem w tym,

 48. że siRNA działa skutecznie
  wewnątrz komórki.
 49. Jeśli zostanie poddany działaniu enzymów,
 50. które są w krwiobiegu lub tkankach,
 51. wtedy od razu się rozpada.
 52. Musi zostać zapakowany i chroniony
  podczas podróży w organizmie
 53. w drodze do punktu docelowego
  wewnątrz komórki nowotworowej.
 54. Oto nasza strategia.

 55. Najpierw podamy komórce nowotworowej
  dawkę siRNA hamującego ekspresję genów,
 56. i wyciszymy geny
  odpowiedzialne za przeżycie,
 57. a potem pokonamy ją za pomocą
  leku antynowotworowego.
 58. Jak tego dokonamy?
 59. Przy użyciu inżynierii molekularnej
 60. możemy zaprojektować superbroń,
 61. która może się przemieszczać
  po krwiobiegu,
 62. ale musi być bardzo mała.
 63. Musi być tak mała, żeby wniknąć
  w tkankę nowotworu,
 64. i odpowiednio mała, żeby zostać pobrana
  przez komórkę nowotworową.
 65. Żeby zrobić to dobrze,
 66. musi mierzyć około jednej setnej
  wielkości ludzkiego włosa.
 67. Przyjrzyjmy się temu,
  jak można zbudować taką nanocząsteczkę.

 68. Zacznijmy od jej rdzenia.
 69. To mała kapsułka zawierająca
  lek antynowotworowy.
 70. To trucizna, która uśmierci
  komórkę nowotworową.
 71. Wokół rdzenia owiniemy cienką powłokę,
 72. nanometrowej wielkości warstwę siRNA.
 73. To zahamuje ekspresję genów.
 74. siRNA jest silnie elektroujemny,
 75. dlatego możemy go ochronić
 76. warstwą pozytywnie naładowanego polimeru.
 77. Dwie przeciwnie naładowane
  cząsteczki przyciągną się do siebie
 78. dzięki przyciąganiu się ładunków,
 79. które zapewnia nam ochronną warstwę
 80. zapobiegającą rozpadowi siRNA we krwi.
 81. Prawie skończyliśmy.
 82. (Śmiech)

 83. Jest jeszcze jedna duża przeszkoda,
  o której należy pomyśleć.

 84. To chyba największa z przeszkód.
 85. Jak użyjemy tej superbroni?
 86. Każda dobra broń musi mi mieć cel.
 87. Musimy skierować tę superbroń
  przeciwko komórkom szwarccharakterów,
 88. które znajdują się w nowotworze.
 89. Nasze ciało ma naturalny,
  immunologiczny system ochrony,

 90. komórki znajdujące się w krwiobiegu,
 91. które wyłapują ciała obce,
 92. żeby je zniszczyć i wyeliminować.
 93. Nasza nanocząsteczka
  jest uznana za ciało obce.
 94. Musimy ją przemycić,
  omijając system ochronny nowotworu.
 95. Musimy ominąć mechanizm
  eliminacji obcego ciała,
 96. maskując ją.
 97. Dodajemy jeszcze jedną
  elektroujemną warstwę

 98. wokół nanocząsteczki,
 99. co służy dwóm celom.
 100. Po pierwsze, zewnętrzna warstwa
  składa się z naturalnie naładowanych,
 101. wysoko uwodnionych polisacharydów,
  które występują w organizmie.
 102. Tworzy to chmurę cząsteczek wody
  wokół nanocząsteczki,
 103. która daje efekt "szaty niewidzialności".
 104. "Szata niewidzialności"
  pozwala nanocząsteczce
 105. przemieszczać się po krwiobiegu
 106. wystarczająco długo i daleko,
  żeby dostać się do nowotworu,
 107. nie zostając wyeliminowaną z organizmu.
 108. Po drugie, warstwa zawiera cząsteczki,

 109. które łączą się z komórką nowotworową.
 110. Kiedy się połączą, komórka nowotworowa
  wchłania nanocząsteczkę,
 111. i dzięki temu mamy nanocząsteczkę
  wewnątrz komórki nowotworowej,
 112. gotową do ataku.
 113. Dobrze! Czuję to samo. Idziemy dalej!

 114. (Brawa)

 115. Najpierw zostaje wykorzystane siRNA.

 116. Działa przez wiele godzin,
 117. dając czas na wyciszenie i zahamowanie
  genów odpowiedzialnych za przeżycie.
 118. Unieruchomiliśmy
  genetyczne supermocarstwo.
 119. Pozostaje komórka nowotworowa
  bez specjalnych mechanizmów obrony.
 120. Następnie lek antynowotworowy
  wydostaje się z rdzenia
 121. i niszczy komórkę nowotworową
  gładko i skutecznie.
 122. Dzięki odpowiedniej liczbie
  cząsteczek hamujących ekspresję genów
 123. można walczyć z różnymi rodzajami mutacji,
 124. dając szansę na pozbycie się nowotworów,
 125. bez pozostawienia jakichkolwiek śladów.
 126. Jak działa nasza strategia?

 127. Przetestowaliśmy
  nanocząsteczki na zwierzętach,
 128. wykorzystując bardzo agresywny rodzaj
  potrójnie negatywnego raka piersi,
 129. którego gen
 130. usuwa lek antynowotworowy
  zaraz po jego podaniu.
 131. Zazwyczaj doxorubicyna, w skrócie "dox",
  jest lekiem antynowotworowym

 132. używanym w pierwszej linii obrony
  przeciwko rakowi piersi.
 133. Najpierw podaliśmy zwierzętom rdzeń z dox.
 134. Guz spowolnił tempo wzrostu,
 135. ale nadal rósł szybko,
 136. podwajając wielkość w ciągu dwóch tygodni.
 137. Następnie spróbowaliśmy
  naszej połączonej superbroni.

 138. Nanowarstwowa cząsteczka z siRNA
  przeciwko pompie infuzyjnej,
 139. a dodatkowo w jej rdzeniu dox.
 140. Odkryliśmy, że nie tylko
  guzy przestały rosnąć,
 141. ale zmniejszyły rozmiar,
 142. i zostały wyeliminowane
  w niektórych przypadkach.
 143. Guzy ulegały reemisji.
 144. (Brawa)

 145. Co ważne w tej metodzie,
  można to personalizować.

 146. Możemy dodać wiele różnych warstw siRNA,
 147. żeby skierować je przeciwko wielu mutacjom
  i mechanizmom obronnym nowotworu.
 148. Możemy umieścić różne leki
  w rdzeniu nanocząsteczki.
 149. Lekarze uczą się, jak badać pacjentów,
 150. i rozumieć genetyczne typy nowotworów,
 151. co pozwoli określić, którzy pacjenci
  mogą skorzystać z tej strategii,
 152. i które cząsteczki hamujące geny
  można wykorzystać.
 153. Rak jajnika porusza mnie szczególnie.

 154. To agresywna forma nowotworu złośliwego,
 155. po części dlatego,
  że wykrywa się go bardzo późno,
 156. kiedy jest bardzo zaawansowany,
 157. i wstępują liczne mutacje genetyczne.
 158. Po pierwszym cyklu chemioterapii
 159. rak powraca u 75% pacjentek.
 160. Zazwyczaj powraca
  w postaci odpornej na lek.
 161. Bardzo złośliwa forma raka jajnika
 162. to jeden z największych szwarccharakterów.
 163. Teraz kierujemy przeciw niemu superbroń,
 164. żeby go pokonać.
 165. Jako badaczka

 166. nie mam zazwyczaj kontaktu z pacjentami.
 167. Jednak niedawno spotkałam
  matkę o imieniu Mimi,
 168. która przeżyła raka jajnika,
  i jej córkę Paige.
 169. Głęboko zainspirował mnie optymizm i siła,
 170. którą miała matka i córka,
 171. i ich opowieść o odwadze i wsparciu.
 172. Podczas tego spotkania
  mówiłyśmy o różnych technologiach
 173. skierowanych przeciw nowotworom złośliwym.
 174. Mimi miała łzy w oczach,
 175. kiedy tłumaczyła,
  jak wiedza o tych wysiłkach
 176. daje nadzieję dla przyszłych pokoleń,
 177. włączając w to jej córkę.
 178. Poruszyło mnie to.
 179. Nie chodzi jedynie o tworzenie
  "eleganckiej" nauki.
 180. Chodzi o poprawę życia.
 181. Chodzi o zrozumienie potęgi inżynierii
 182. w skali molekularnej.
 183. Kiedy studenci tacy jak Paige
  będą rozwijać się zawodowo,

 184. stworzą nowe możliwości walki
 185. z poważnymi problemami
  zdrowotnymi na świecie,
 186. włączając w to raka jajnika,
  choroby neurologiczne i zakaźne.
 187. Tak jak inżynieria chemiczna
  otworzyła przede mną drzwi
 188. i pokazała sposób na inżynierię
 189. na najmniejszej ze skal,
  molekularnej skali,
 190. żeby leczyć na skalę człowieka.
 191. Dziękuję.

 192. (Brawa)