Return to Video

vimeo.com/.../434975652

 • 0:00 - 0:03
  Xin chào, tôi là Lateef McLeod,
 • 0:03 - 0:08
  và tôi là ứng cử viên tiến sĩ Chương Trình
  nhân học và thay đổi xã hội
 • 0:08 - 0:11
  tại Viện Nghiên cứu Tích hợp California,
 • 0:11 - 0:14
  và cũng là Phó Chủ Tịch
  của ủy ban LEAD
 • 0:14 - 0:20
  tại Hiệp hội quốc tế về
  Giao tiếp bổ sung và thay thế.
 • 0:20 - 0:23
  Tôi cũng là nhà thơ với
  hai quyển sách được xuất bản,
 • 0:23 - 0:25
  "A Declaration of a Body of Love"
 • 0:25 - 0:29
  và "Whispers of Krip Love
  Shouts of Krip Revolution."
 • 0:29 - 0:35
  Tôi đang viết một tiểu thuyết với tựa đề
  "The Third Eye Is Crying."
 • 0:36 - 0:41
  Ký ức đầu tiên tôi có về nạn phân biệt
  đối xử với người khuyết tật
 • 0:41 - 0:43
  là khi tôi ở Marine World lúc còn bé,
 • 0:43 - 0:47
  và tôi muốn chơi trên khung leo trèo
  trong sân chơi
 • 0:47 - 0:50
  nhưng tôi không thể leo lên dây
 • 0:50 - 0:52
  để vào khu sân chơi.
 • 0:52 - 0:57
  Đây là ký ức sinh động nhất rằng tôi không
  thể làm những điều mà đứa trẻ khác làm,
 • 0:57 - 1:00
  và tôi có cảm giác như bị đẩy ra ngoài.
 • 1:00 - 1:04
  Cảm giác bị bỏ rơi đã theo tôi
  suốt cuộc đời
 • 1:04 - 1:07
  như tôi quan sát rằng xã hội và văn hoá
  của chúng ta
 • 1:07 - 1:10
  dễ dàng tiếp cận với những người
  có cơ thể bình thường
 • 1:10 - 1:13
  và không phải người khuyết tật.
 • 1:18 - 1:21
  Chương trình ADA mang đến khác biệt
  lớn trong đời tôi.
 • 1:21 - 1:26
  Không có nó, tôi sẽ không bao giờ đạt được
  bằng cấp giáo dục
 • 1:26 - 1:29
  như bằng Cử nhân Tiếng Anh
  ở Đại học California-Berkeley
 • 1:29 - 1:35
  và bằng Thạc sĩ Nghệ Thuật về
  Viết Sáng Tạo tại Trường Cao Đẳng Mills.
 • 1:35 - 1:38
  Tôi cũng không thể theo đuổi bằng Tiến sĩ
  như hiện tại
 • 1:38 - 1:43
  về nhân học tại
  Viện Nghiên cứu Tích hợp California.
 • 1:43 - 1:48
  Quan trọng hơn nữa, ADA là một nhạc cụ
  trong việc giúp chúng tôi
 • 1:48 - 1:53
  những con người khuyết tật khả năng
  tiếp cận để đi ra cửa hàng, nhà hàng,
 • 1:53 - 1:59
  và những việc thành lập kinh doanh để
  hoàn toàn gắn kết với xã hội.
 • 2:13 - 2:19
  Tôi nghĩ xã hội chúng ta cần có đủ
  sự bình đẳng với những người khuyết tật.
 • 2:19 - 2:21
  Chúng ta cần sự tiếp cận công bằng
  về nhà ở,
 • 2:21 - 2:23
  sự tiếp cận công bằng về y tế,
 • 2:23 - 2:27
  và sự tiếp cận công bằng về giáo dục.
 • 2:27 - 2:31
  Chúng ta cần những điều này miễn phí
  và luôn sẵn sàng cho những ai cần,
 • 2:31 - 2:35
  đặc biệt với người khuyết tật, tôi nghĩ
  điều này sẽ bước xa hơn
 • 2:35 - 2:41
  để cải thiện tính công bằng trong xã hội,
  đặc biệt với người khuyết tật.
 • 2:49 - 2:53
  Tôi nghĩ chúng ta cần chung tay và hỗ trợ
  quyền của người khuyết tật do khuyết tật
 • 2:53 - 2:56
  và tổ chức công lý người khuyết tật
 • 2:56 - 3:00
  mà đang làm việc để cải thiện cuộc sống
  của những người khuyết tật.
 • 3:00 - 3:04
  Tôi sẽ tập trung vào những người da màu
  trong những tổ chức người khiếm khuyết
 • 3:04 - 3:09
  tập trung vào việc phục vụ người da màu
  khiếm khuyết trong cộng đồng.
 • 3:12 - 3:36
  Chúng ta vẫn và cần hướng đến việc tổ chức
 • 3:41 - 4:11
  và cho một xã hội tốt đẹp hơn
  cho những người khuyết tật
 • 4:17 - 4:30
  bởi vì chúng ta chưa đạt được đến đó.
 • 4:30 - 4:34
  Rằng chúng ta cần phải tổ chức và
  ủng hộ cho một xã hội tốt đẹp hơn
 • 4:34 - 4:38
  cho những người khuyết tật,
  vì chúng ta chưa đạt được đến đó.
Title:
vimeo.com/.../434975652
Video Language:
English
Team:
ABILITY Magazine
Duration:
04:42

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions