Vietnamese subtitles

← vimeo.com/.../434975652

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 2 created 06/29/2021 by Quynh Ha Nguyen.

 1. Xin chào, tôi là Lateef McLeod,
 2. và tôi là ứng cử viên tiến sĩ Chương Trình
  nhân học và thay đổi xã hội
 3. tại Viện Nghiên cứu Tích hợp California,
 4. và cũng là Phó Chủ Tịch
  của ủy ban LEAD
 5. tại Hiệp hội quốc tế về
  Giao tiếp bổ sung và thay thế.
 6. Tôi cũng là nhà thơ với
  hai quyển sách được xuất bản,
 7. "A Declaration of a Body of Love"
 8. và "Whispers of Krip Love
  Shouts of Krip Revolution."
 9. Tôi đang viết một tiểu thuyết với tựa đề
  "The Third Eye Is Crying."
 10. Ký ức đầu tiên tôi có về nạn phân biệt
  đối xử với người khuyết tật
 11. là khi tôi ở Marine World lúc còn bé,
 12. và tôi muốn chơi trên khung leo trèo
  trong sân chơi
 13. nhưng tôi không thể leo lên dây
 14. để vào khu sân chơi.
 15. Đây là ký ức sinh động nhất rằng tôi không
  thể làm những điều mà đứa trẻ khác làm,
 16. và tôi có cảm giác như bị đẩy ra ngoài.
 17. Cảm giác bị bỏ rơi đã theo tôi
  suốt cuộc đời
 18. như tôi quan sát rằng xã hội và văn hoá
  của chúng ta
 19. dễ dàng tiếp cận với những người
  có cơ thể bình thường
 20. và không phải người khuyết tật.
 21. Chương trình ADA mang đến khác biệt
  lớn trong đời tôi.
 22. Không có nó, tôi sẽ không bao giờ đạt được
  bằng cấp giáo dục
 23. như bằng Cử nhân Tiếng Anh
  ở Đại học California-Berkeley
 24. và bằng Thạc sĩ Nghệ Thuật về
  Viết Sáng Tạo tại Trường Cao Đẳng Mills.
 25. Tôi cũng không thể theo đuổi bằng Tiến sĩ
  như hiện tại
 26. về nhân học tại
  Viện Nghiên cứu Tích hợp California.
 27. Quan trọng hơn nữa, ADA là một nhạc cụ
  trong việc giúp chúng tôi
 28. những con người khuyết tật khả năng
  tiếp cận để đi ra cửa hàng, nhà hàng,
 29. và những việc thành lập kinh doanh để
  hoàn toàn gắn kết với xã hội.
 30. Tôi nghĩ xã hội chúng ta cần có đủ
  sự bình đẳng với những người khuyết tật.
 31. Chúng ta cần sự tiếp cận công bằng
  về nhà ở,
 32. sự tiếp cận công bằng về y tế,
 33. và sự tiếp cận công bằng về giáo dục.
 34. Chúng ta cần những điều này miễn phí
  và luôn sẵn sàng cho những ai cần,
 35. đặc biệt với người khuyết tật, tôi nghĩ
  điều này sẽ bước xa hơn
 36. để cải thiện tính công bằng trong xã hội,
  đặc biệt với người khuyết tật.
 37. Tôi nghĩ chúng ta cần chung tay và hỗ trợ
  quyền của người khuyết tật do khuyết tật
 38. và tổ chức công lý người khuyết tật
 39. mà đang làm việc để cải thiện cuộc sống
  của những người khuyết tật.
 40. Tôi sẽ tập trung vào những người da màu
  trong những tổ chức người khiếm khuyết
 41. tập trung vào việc phục vụ người da màu
  khiếm khuyết trong cộng đồng.
 42. Chúng ta vẫn và cần hướng đến việc tổ chức
 43. và cho một xã hội tốt đẹp hơn
  cho những người khuyết tật
 44. bởi vì chúng ta chưa đạt được đến đó.
 45. Rằng chúng ta cần phải tổ chức và
  ủng hộ cho một xã hội tốt đẹp hơn
 46. cho những người khuyết tật,
  vì chúng ta chưa đạt được đến đó.