Polish subtitles

← Dlaczego tak trudno wyleczyć ALS - Fernando Vieira

Get Embed Code
25 Languages

Showing Revision 6 created 07/22/2018 by Barbara Guzik.

 1. W 1963 roku u 21-letniego
  fizyka Stephena Hawkinga
 2. zdiagnozowano rzadkie
  zaburzenie nerwowo-mięśniowe
 3. zwane stwardnieniem
  zanikowym bocznym lub ALS.
 4. Stopniowo stracił zdolność chodzenia,
 5. posługiwania się rękoma,
 6. poruszania twarzą,
 7. a nawet przełykania.
 8. Jednak w tym wszystkim,
  zachował swój niesamowity intelekt
 9. i ponad 50 lat później
 10. Hawking został jednym z najznakomitszych
  i najsławniejszych fizyków w historii.
 11. Jednak jego schorzenie
  nie zostało wyleczone
 12. i zmarł w 2018 roku w wieku 76 lat.
 13. Dziesięciolecia po jego diagnozie
 14. ALS wciąż jest uznawane za jedną
  z najbardziej złożonych,
 15. zagadkowych
 16. i wyniszczających chorób,
  które dotknęły ludzkość.
 17. ALS, zwana również chorobą
  neuronu ruchowego i chorobą Lou Gehriga,

 18. dotyka około dwie
  na 100 000 osób na całym świecie.
 19. U osoby chorej na ALS
 20. neurony ruchowe,
 21. komórki odpowiedzialne
  za całkowitą kontrolę mięśni,
 22. tracą funkcje i obumierają.
 23. Nikt nie wie dokładnie,
  dlaczego lub jak to się dzieje
 24. i po części dlatego ALS
  jest tak trudne w leczeniu.
 25. W 90% przypadków

 26. choroba pojawia się nagle,
  bez wyraźnej przyczyny.
 27. Pozostałe 10% to wynik dziedziczenia,
 28. gdzie matka lub ojciec z ALS
  przekazują zmutowany gen dziecku.
 29. Pierwsze symptomy
  pojawiają się po 40 roku życia.
 30. Ale w niektórych rzadkich przypadkach,
  jak Hawkinga, o wiele wcześniej.
 31. Długość jego życia z ALS
  uznawana jest za cud medycyny.
 32. Większość ludzi żyje od 2 do 5 lat
  po postawieniu diagnozy,
 33. zanim dojdzie do problemów oddechowych,
  które są główną przyczyną śmierci.
 34. Nie było zadziwiające to, że w przypadku
  Hawkinga, jego zdolność do nauki,
 35. myślenia
 36. i postrzegania zmysłami
  pozostały nietknięte.
 37. Większość chorych na ALS nie doświadcza
  zaburzenia funkcji poznawczych.
 38. Z powodu 120 000 osób rocznie,

 39. u który zdiagnozowano ALS,
 40. wyleczenie choroby stało się jednym
  z najważniejszych naukowych
 41. i medycznych wyzwań.
 42. Pomimo wielu niewiadomych,

 43. mamy pewien wgląd w to, jak ALS
  oddziałuje na układ nerwowo-mięśniowy.
 44. ALS wpływa na dwa typy komórek nerwowych,
  jakimi są górny i dolny neuron ruchowy.
 45. W zdrowym ciele, górny neuron ruchowy,
 46. znajdujący się w korze mózgowej,
 47. przekazuje sygnały z mózgu
  do dolnego neuronu ruchowego,
 48. ulokowanego w rdzeniu kręgowym.
 49. Te neurony przekazują następnie
  wiadomość do włókien mięśniowych,
 50. które w odpowiedzi kurczą się
  lub rozluźniają,
 51. co skutkuje ruchem.
 52. Każdy dobrowolny ruch, który wykonujemy,
 53. ma miejsce dzięki sygnałom
  przekazywanym w ten sposób.
 54. Lecz gdy neurony ruchowe
  degenerują się w wyniku ALS,

 55. ich zdolność do przekazywania
  sygnałów jest zaburzona
 56. i cały system sygnalizacyjny
  popada w chaos.
 57. Bez regularnej stymulacji,
  mięśnie zanikają.
 58. Przyczyna degeneracji neuronów ruchowych

 59. pozostaje główną niewiadomą ALS.
 60. W przypadkach dziedzicznych, rodzice
  przekazują mutacje genetyczne dzieciom.
 61. Nawet wtedy, ALS obejmuje liczne geny
 62. z wieloma możliwościami
  wpływu na neurony ruchowe,
 63. utrudniając precyzyjne wskazanie
  czynników zapalnych.
 64. Gdy ALS pojawia się sporadycznie,
  lista możliwych przyczyn zawiera:
 65. toksyny,
 66. wirusy,
 67. styl życia
 68. lub inne czynniki środowiskowe,
  które mogą mieć istotne znaczenie.
 69. Ponieważ istnieje tak wiele czynników,
 70. nie ma obecnie żadnego testu,
  który wskazałby, czy ktoś cierpi na ALS.
 71. Niemniej jednak, nasze hipotezy
  dotyczące przyczyn wciąż są rozwijajane.

 72. Powszechną opinią jest, że pewne białka
  wewnątrz neuronów ruchowych
 73. nie składają się prawidłowo,
 74. a zamiast tego tworzą bryły.
 75. Źle złożone, zbrylone białka mogą
  rozprzestrzeniać się między komórkami.
 76. To mogłoby blokować normalne
  procesy komórkowe,
 77. takie jak produkcja energii i białka,
  które utrzymują komórki przy życiu.
 78. Wiemy również, że poza neuronami
  ruchowymi i włóknami mięśniowymi,

 79. ALS może obejmować inne typy komórek.
 80. U pacjentów z ALS z reguły występują
  stany zapalne mózgu i rdzenia kręgowego.
 81. Komórki odpornościowe także mogą odegrać
  rolę w zabijaniu neuronów ruchowych.
 82. Wydaje się, że ALS zmienia
  zachowanie określonych komórek,
 83. które stanowią wsparcie dla neuronów.
 84. Te czynniki ukazują złożoność choroby,

 85. ale mogą również pomóc nam zrozumieć
  mechanizmy jej działania
 86. i otworzyć nowe możliwości leczenia.
 87. Chociaż stopniowo,
  jednak cały czas czynimy postępy.
 88. Obecnie pracujemy nad nowymi lekami,
 89. terapią komórkami macierzystymi
  do odbudowy tych zniszczonych
 90. oraz nad nową terapią genową,
  żeby spowolnić postęp choroby.
 91. Wraz z rosnącym arsenałem wiedzy,

 92. wyczekujemy odkryć,
  które mogą zmienić przyszłość
 93. dla ludzi żyjących z ALS.