Filipino subtitles

← ERB - Batman vs Sherlock Holmes

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 2 created 09/17/2014 by Anton Santos.

 1. Ayos 'yang sumbrero mo
 2. Badúy!
 3. Mukha kang itik
 4. Pinabasa ko kay Alfred ang libró mo
 5. sabi niya ito'y walang kuwenta!
 6. dudurugin ko ang mga bayág mong Britón
 7. hanggang magíng Bangers and Mash (sausage at mashed potatoes)
 8. Mas maayos pa ang detective work
 9. sa Tango at Cash
 10. Ikaw, banô
 11. Kinukumog ko ang gaya mong mga palaboy
 12. habang kayo nitong si Velma'y
 13. nagso-solve ng mga Scooby-Doo mystery
 14. waláng nagpapatawa sa akin
 15. ngunit baká puwede pa ang mga rap mo
 16. kaya, sige,
 17. puta
 18. Ako'y si Batman!
 19. Mayroón akong nakilalang mayaman
 20. Amóy taeng paniki't sakit
 21. Holmes, magpaliwanag ka
 22. Pantaha ko'y na itóng mantsáng buwiset
 23. ay si Bruce Wayne
 24. Ang bilyonaryo?
 25. Oo, sa yaman niyá
 26. itóng ating katunggalî
 27. ay mabibilí ang kaniyáng mga laruán
 28. Dahil wala siyang mga superpower!
 29. Nais mong lumaban, paniki?
 30. Sige!
 31. Diníg ko ang mayordomo niya'y Britón
 32. Bueno, e 'di sanáy siyang
 33. masilbihán ng Inglés!
 34. Siraulo kang bihilanteng naka-itím na panty
 35. Walang kuwenta!
 36. Alalay ko'y doktor
 37. Pagkatatás niya'y malalâ
 38. Tumahimik kayóng mga nerd
 39. Nagsisilbi ako nga katarungan, kaya isaksák niyo sa baga niyo
 40. Alalay ko'y dumarating lang
 41. sa tuwing kinakailangan siya
 42. Boy
 43. Wonder nagpapataka sa 'yo
 44. paano ka napatáy
 45. Kagát higít sa mga aso
 46. sa bandáng Baskerville
 47. Pasabog ko sa inyo
 48. Bat-wack-rap repellent
 49. mag-rappel sa gusalí at manghuli ng salarín
 50. Pagka-hapunan na'y pahayahay na lang
 51. mayro'n akong lihim tungkól sa bebot mong
 52. si Irene Adler
 53. dinala ko sa pugad ko
 54. para i-bam-pow-kersplat (masiping)!
 55. Wawasakin ko ang 'yong biyolín
 56. gamit ng aking kamáy
 57. Santo Conan Doyle, sila'y ating hulihín!
 58. Ay, punyeta!
 59. Hindi ka matalino
 60. ni hindi maksarili
 61. Nilalagay mo sa panganib ang lahat ng tao
 62. Bakit itong syota mo'y hindî iyóng
 63. pauwiin sa kaniyáng asawa?
 64. Walang may gusto sa 'yo
 65. ni kapatíd mo, kasamahán mo
 66. kahit pa ang Scotland Yard
 67. mamamtáy kang mag-isáng waláng kaibigan
 68. maliban sa karayom na nakaturók sa braso mo
 69. Hindi dapat ito makaapekto sa emosyón
 70. Una, pagsamantalahín ang trahedya ng kamusmosán
 71. tapos, kumumpas gamit ang pipa
 72. tatapusin ni Watson ang punchline
 73. sunód, kilalanin ang batì
 74. magwakás gamit ng pamatáy na wikain
 75. Pantaha ko'y ang pagpasláng sa 'yong magulang
 76. Ang dahilan ng iyong pagtakíp ng mukhâ
 77. Nahihiya ka't na-trauma
 78. minumulto ng dakilang kahihiyáng
 79. pagmamasíd lamang
 80. habang si nanay ay namamatáy
 81. si tatay nama'y natodas ng mabilís
 82. Holmes, nasolve mo ang kaso!
 83. Isa kang dakilang balíw na todo sa hibáng
 84. Ayós ng 'yong pagtutula!
 85. Marami pa 'yan!
 86. Ang pagmamaliit sa mga kumag na 'to
 87. ay 'elementary', mahál kong Watson
 88. O!
 89. Sinong nanalo?
 90. Sinong susunód?
 91. Kayo ang magpasiya!
 92. Not Synced