Return to Video

Céline Dion - Because You Loved Me

 • 0:02 - 0:05
  Người đã ở cạnh em khoảng thời gian đó
 • 0:05 - 0:07
 • 0:07 - 0:10
  Em nhìn thấy tấm lòng chân thật nơi người
 • 0:10 - 0:14
  Người mang niềm vui đến cho đời em
 • 0:15 - 0:18
  Người đã giúp em sửa chữa những sai lầm
 • 0:19 - 0:22
  Người hóa giấc mơ thành sự thật
 • 0:23 - 0:26
  Em dành tất cả tình yêu này cho người
 • 0:27 - 0:31
  Cưng à! Em sẽ mãi biết ơn người
 • 0:32 - 0:36
  Chỉ người giúp em được thôi, chỉ duy nhất
 • 0:36 - 0:40
  Không bao giờ để em gục ngã
 • 0:40 - 0:43
  Chỉ có người là thấu hiểu lòng em
 • 0:44 - 0:46
  Thấu hiểu tất cả, chỉ duy nhất có người
 • 0:47 - 0:51
  Những lúc lòng yếu mềm người là sức mạnh
 • 0:51 - 0:54
  Lúc không thể cất lời, người là tiếng nói
 • 0:55 - 0:58
  Lúc không thể nhìn thấy, người là đôi mắt
 • 0:59 - 1:02
  Người thấy những điều tốt nhất trong em
 • 1:03 - 1:06
  Nâng em lên cao khi em không với tới được
 • 1:07 - 1:09
  Người đã trao cho em niềm tin
 • 1:09 - 1:11
  Bởi người tin rằng
 • 1:12 - 1:15
  Em chính là tất cả
 • 1:15 - 1:18
  Bởi vì người yêu em
 • 1:18 - 1:20
  Ahhhhhh!
 • 1:20 - 1:22
  (Những lúc lòng yếu mềm người là sức mạnh)
 • 1:22 - 1:24
  ~
 • 1:24 - 1:27
  Lúc không thể cất lời, người là tiếng nói
 • 1:27 - 1:30
  My voice, My voice
 • 1:30 - 1:32
  Lúc không nhìn thấy người là đôi mắt
 • 1:32 - 1:35
  Người nhận ra điều tốt đẹp nhất trong em
 • 1:35 - 1:37
  (Nâng em lên cao)
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
  (Khi em không với tới được)
 • 1:41 - 1:44
  Ngườ trao cho em niềm tin bởi người tin
 • 1:45 - 1:47
  Em là chính là em, em chính là tất cả
 • 1:48 - 1:51
  Vì người đã yêu em
 • 1:51 - 1:53
 • 1:53 - 1:56
  Em là tất cả
 • 1:56 - 1:59
  Em là chính em
 • 2:01 - 2:02
  Vì người
 • 2:02 - 2:06
  đã yêu em
 • 2:06 - 2:08
 • 2:08 - 2:09
 • 2:09 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
  Cảm ơn
Title:
Céline Dion - Because You Loved Me
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Music Captioning
Project:
MusicEnglish
Duration:
02:13

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions