Vietnamese subtitles

← 03-11 jQuery_Event_Listener

Get Embed Code
17 Languages

Showing Revision 1 created 04/16/2020 by Trí Phạm.

 1. Hãy làm theo thứ tự
 2. Đầu tiên chúng ta cần chọn đối tượng dùng jQuery,
 3. sau đó chúng ta muốn đưa một người nghe
  sự kiện một cú click sự kiện.
 4. Tiếp theo đó khi mà nút đã được nhấn,
 5. Cái chức năng gọi lại cần được biểu diễn năng gọi lại
  cần được biểu diễn 2 hành động.
 6. Hành động đầu tiên là loại bỏ cái nút,
 7. và hành động thứ hai là thêm lớp tập hợp vào
  thành phần của phần thân.
 8. Và bây giờ khi cái nút được nhấn,
  nó sẽ biến mất, và
 9. chúng ta sẽ thấy được câu chúc mừng thành công.