Vietnamese subtitrai

← Người đạo diễn đầu tiên tên là Alice / sản xuất bởi Terry Hodel

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 05/02/2014 by Bùi Lê Chí Bảo.

 1. (Tiếng đàn Piano)
 2. Đạo diễn phim đầu tiên có tên là Ellis.
 3. (Tiếng đàn Piano)
 4. Ne Sinchronizuotas
  Không có gì kết nối với sự dàn dựng của một cuốn phim mà một người phụ nữ không thể làm một cách dễ dàng như một người đàn ông.
 5. Ne Sinchronizuotas
  Moving Picture World Woman's Place Photoplay sản xuất bởi Madam Ellis Bouche
 6. Ne Sinchronizuotas
  Và không có lí do nào vì sao cô ấy không thể hoàn thiện việc làm chủ tất cả công nghệ ở nghệ thuật
 7. Ne Sinchronizuotas
  Bộ phim đã được nhiều người phụ nữ làm chủ công nghệ, kĩ thuật
 8. Ne Sinchronizuotas
  that it is considered much of a field as a man's. And it's adaptation to picture work in no way removes it from her sphere.
 9. Ne Sinchronizuotas
  The technique of motion picture photography, like the technique of the drama, is fitted to a woman's activities.
 10. Ne Sinchronizuotas
  It is hard to imagine how I could have obtained my knowledge of photography; for instance,
 11. Ne Sinchronizuotas
  results in month of study spent in the laboratory in the Coma Company in Paris.
 12. Ne Sinchronizuotas
  at a time when motion picture photography was
 13. Ne Sinchronizuotas
  in the experimental stage and carfully
 14. Ne Sinchronizuotas
  continued since in my own laboratory in
 15. Ne Sinchronizuotas
  the Solex Studios in this country. It is also
 16. Ne Sinchronizuotas
  necessary to study stage direction by actual
 17. Ne Sinchronizuotas
  participation in the work, in addition to 'burning the midnight oil'
 18. Ne Sinchronizuotas
  in your library. But both are
 19. Ne Sinchronizuotas
  Moving Picture World July, 1914.