Return to Video

[피픽 패러디] 스타 워즈(Star Wars) : 깨어난 덕심(The nerd awakens)

 • 0:08 - 0:09
  Anh à!
 • 0:09 - 0:10
  Anh đang làm gì vậy?
 • 0:11 - 0:13
  Star Wars: Thần lực thức tỉnh
 • 0:13 - 0:15
  10 năm kể từ lần ra mắt
  Star Wars lần cuối cùng
 • 0:18 - 0:20
  4 tuần trước khi ra mắt...
 • 0:20 - 0:22
  The Nerd Awakens
 • 0:23 - 0:24
  2 tuần trước khi ra mắt...
 • 0:26 - 0:26
  Chồng ơi?
 • 0:31 - 0:34
  Không có giới hạn cho sự thúc đẩy
  mọi người đến mua
 • 0:35 - 0:37
  2 tuần trước khi ra mắt...
 • 0:38 - 0:39
  Ngày 17?
 • 0:39 - 0:41
  Sự chán ngắt trở lại một lần nữa
 • 0:44 - 0:46
  Bưu kiện đến!
 • 0:49 - 0:50
  Anh ta điên rồi...
 • 0:58 - 1:00
  Cậu có muốn nghỉ thứ năm này không?
 • 1:00 - 1:01
  Muốn ạ
 • 1:02 - 1:04
  Và sự chán ngắt bắt đầu
 • 1:04 - 1:05
  (10 ngày trước khi ra mắt)
  Star~Wars~
 • 1:05 - 1:06
  (10 ngày trước khi ra mắt)
  Thiện và ác
 • 1:06 - 1:07
  U ru~~
 • 1:07 - 1:08
  Darth Vader!
 • 1:08 - 1:09
  hu~ pa~ hu~ pa~
 • 1:09 - 1:10
  Tôi là cha bạn
 • 1:10 - 1:11
  YODA!
 • 1:11 - 1:12
  (Dùng sức mạnh đi!)
 • 1:12 - 1:14
  đùng đùng
 • 1:14 - 1:15
  Tôi ghét tên khốn này!
 • 1:15 - 1:16
  Chết đi! Hãy chết đi!
 • 1:16 - 1:18
  Không ai ngăn anh ấy lại được
 • 1:18 - 1:20
  1 ngày trước khi ra mắt
 • 1:21 - 1:22
  Hết vé
 • 1:22 - 1:23
  Sai hết rồi!
 • 1:24 - 1:25
  Phó phần trưởng.
 • 1:28 - 1:30
  Có, Cục trưởng.
 • 1:30 - 1:31
  Chúng ta thật tẻ nhạt.
 • 1:48 - 1:53
  Ngày ra mắt
 • 1:53 - 1:54
  Chúng ta trễ rồi.
 • 2:15 - 2:16
  Star Wars: The Nerd Awakens
Title:
[피픽 패러디] 스타 워즈(Star Wars) : 깨어난 덕심(The nerd awakens)
Description:

more » « less
Video Language:
Korean
Duration:
02:27

Vietnamese subtitles

Revisions