Vietnamese 字幕

← I Was Here (United Nations World Humanitarian Day Performance) - Từng Ở Nơi Đây (Phần trình bày Ngày Nhân đạo Thế giới Liên Hợp Quốc)

Music video by Beyoncé performing I Was Here. (C) 2012 Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment
www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 3 created 03/20/2013 by giavigiagoc.

 1. (Ngày 19 tháng 8 năm 2012 - Ngày Nhân đạo Thế giới - Một ngày, một thông điệp, một mục tiêu - Nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người trên khắp thế giới hãy làm điều gì đó thật tốt đẹp, dù nhỏ hay lớn đi chăng nữa, để dành tặng cho một ai đó.)
 2. [Hân hoan]
 3. Tôi muốn để lại dấu chân mình trên dòng chảy của thời gian
 4. Dù biết rằng có chút gì đó, có chút gì đó mà mình đã để lại
 5. Để một mai khi lìa xa cõi đời này, tôi cũng sẽ chẳng có gì để ân hận
 6. Vì đã để lại chút luyến tiếc để người đời không quên
 7. Tôi đã từng ở đây
 8. Tôi đã sống, tôi đã yêu thương
 9. Tôi đã tồn tại ở nơi đây.
 10. Tôi đã làm, đã hoàn thành những gì mà mình mong muốn
 11. Thậm chí vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 12. Tôi sẽ ghi lại chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 13. Rằng tôi đã từng.. ở nơi đây.
 14. Tôi muốn thốt lên rằng tôi sống từng ngày, cho đến khi lìa xa
 15. Và biết rằng tôi có ý nghĩa với cuộc đời của một ai đó
 16. Những trái tim tôi từng chạm được, sẽ là minh chứng khi tôi rời xa
 17. Đó là điều làm nên sự khác biệt ở tôi, và thế giới này sẽ thấy
 18. Tôi đã ở đây.
 19. Tôi đã sống, tôi đã yêu thương.
 20. Tôi đã tồn tại ở nơi đây
 21. Tôi đã làm, đã hoàn thành những gì mà mình mong muốn
 22. Thậm chí nó vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 23. Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 24. Tôi đã từng ở nơi đây.
 25. Tôi đã sống, tôi đã yêu
 26. Tôi đã tồn tại ở nơi đây.
 27. Tôi đã làm, đã hoàn thành những gì mà mình mong muốn
 28. Thậm chí nó vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 29. Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 30. Tôi đã từng.. ở nơi đây
 31. Tôi chỉ mong họ biết rằng
 32. Rằng tôi đã cho đi hết, rằng tôi đã làm tất cả
 33. Là mang đến chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho một ai đó
 34. Để cuộc đời này thêm tươi đẹp hơn cũng bởi...
 35. Tôi đã từng... ở nơi đây.
 36. Ở nơi đây.
 37. Tôi đã sống, tôi đã yêu
 38. Tôi đã từng tồn tại ở nơi đây.
 39. Tôi đã làm, đã hoàn thành những gì mà mình mong muốn
 40. Thậm chí điều đó vượt xa ngoài suy nghĩ của bản thân
 41. Tôi sẽ ghi chút dấu ấn để mọi người biết rằng
 42. Ở nơi đây.
 43. *Tôi đã sống - Tôi đã sống - Tôi đã yêu*
 44. Tôi đã từng tồn tại ở nơi đây.
 45. *Tôi đã làm - Tôi đã làm - Tôi đã làm*
 46. Tôi đã ở đây
 47. *Tôi đã sống - Tôi đã sống - Tôi đã yêu*
 48. Tôi đã từng tồn tại ở nơi đây.
 49. *Tôi đã làm - Tôi đã làm - Tôi đã làm*
 50. Tôi đã từng.. ở nơi đây
 51. [Hoan hô và vỗ tay]
 52. Bạn sẽ làm gì ?
 53. Dịch lời việt bởi lienruby