Serbian 字幕

← Beyonce Bila sam ovde

Pomozite nam sa prevodom i prevedite ovu pesmu za UN.Ovi podnaslovi i prevodi biće korišćeni širom sveta kao deo Svetskog Humanitarnog Dana.Sakupimo što više jezika možemo!

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 1 created 08/16/2012 by Goran Prebiracevic.

 1. Želim da ostavim otisketopala na pesku vremena
 2. Znajući da je bilo nešto i da sam nešto ostavila iza sebe
 3. Kada odem sa ovoga sveta otiću bez žaljenja
 4. Ostaviću nešto za pamćenje,tako da me ne zaborave
 5. Bila sam ovde
 6. Živela sam ,volela sam
 7. Bila sam ovde.
 8. radila sam sve što sam htela
 9. A to je bilo više nego što sam mislila da će biti
 10. Ostaviću svoj znak tako da će svako znati
 11. Bila sam ovde.
 12. Želim da kažem da sam živela svaki dan,dok nisam umrla
 13. Znam da sam imala nekog,nečiji život
 14. Srca koja sam pogodila biće dokaz koji ću ostaviti
 15. Da sam napravila razliku, i ovaj svet će videti
 16. Bila sam ovde.
 17. Živela sam ,volela sam
 18. Bila sam ovde.
 19. Radila sam sve što sam želela
 20. I to je bilo više nego što sam mislila
 21. Ostaviću svoj znak tako da će svako znati
 22. bila sam ovde.
 23. Živela sam ,volela sam
 24. Bila sam ovde.
 25. Radila sam sve što sam htela
 26. I to je bilo više nego što sam ja mislila
 27. Ostaviću svoj znak tako da će svako znati
 28. bila sam ovde.
 29. Samo želim da znaju
 30. Da sam dala sve od sebe,uradila sam najbolje
 31. Donela nekome sreću
 32. Ostavila ovaj svet malo boljim samo zato što...
 33. Bila sam ovde.
 34. Bila sam ovde.
 35. Živela sam ,volela sam
 36. Bila sam ovde.
 37. Radila sam sve što sam htela
 38. I to je bilo više nego što sam mislila
 39. Ostaviću svoj znak tako da će svako znati
 40. Bila sam ovde
 41. Živela sam ,volela sam
 42. Bila sam ovde.
 43. Radila sam
 44. Bila sam ovde
 45. goranprebiracevic@yahoo.com
 46. 同期していません
  Bila sam ovde
 47. 同期していません
  Živela sam,volela sam
 48. 同期していません
  Živela sam,volela sam