Polish 字幕

← Beyonce - Byłam tu

Pomóż nam stworzyć i przetłumaczyć napisy do tej piosenki dla ONZ. Napisy te i ich tłumaczenia będą użyte w różnych regionach świata jako część Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej. Zbierzmy tyle języków ile się tylko da!

埋め込みコードを取得する
38言語