Malagasy 字幕

← Teto aho (Andron'ny Firenena Mikambana Miezaka Hanampy ny Maha-olona)

Video Hira nataon'i Beyoncé mihira ny Teto aho. (C) 2012 Columbia Records, Sampan'ny Sony Music Entertainment
www.whd-iwashere.org

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 1 created 08/21/2012 by Zo Andriamifidisoa.

 1. (19 Aogositra 2012 - Andro Fanampiana Mahaolona manerantany - Andro iray, hafatra iray, tanjona iray - hanome aingam-panahy ny olona manerantany hanao asa soa, na kely na be tsy maninona, ho an'olona iray.) [Horaka]
 2. [Horaka]
 3. Te-hamela ny diako eo amin'ny fasiky ny fotoana aho
 4. Fantaro fa nisy zavatra, ary misy zavatra navelako
 5. rehefa mandao ity tontolo ity aho, handao tsy misy fanenenana
 6. Hamela zavatra ho tsarovana, mba tsy hanenenan'izy ireo
 7. Teto aho
 8. Niaina aho, nitia aho
 9. Teto aho
 10. Nataoko, vitako, ny zavatra rehetra notadiaviko
 11. ary nihoatra noho izay noeritreretiko ho izy izany
 12. hamela ny mariko aho ho fantatry ny rehetra
 13. Teto aho
 14. Te-hiteny aho niaina isan'andro, mandra-pahafatiko
 15. Ary fantaro fa nanan-javatra aho, fiainan'olona
 16. Ny fo notohiniko, no ho porofo fa lasa aho
 17. Fa nahavita fahasamihafana aho, ary hahita ity tontolo ity
 18. Teto aho.
 19. Niaina aho, nitia
 20. Teto aho.
 21. Nataoko, vitako, ny zavatra rehetra notadiaviko
 22. ary nihoatra noho izay noeritreretiko ho izy izany
 23. hamela ny mariko aho ho fantatry ny rehetra
 24. Teto aho.
 25. Niaina aho, nitia
 26. Teto aho.
 27. Nataoko, vitako, ny zavatra rehetra notadiaviko
 28. ary nihoatra noho izay noeritreretiko ho izy izany
 29. hamela ny mariko aho ho fantatry ny rehetra
 30. Teto aho.
 31. Tiako ho fantatr'izy ireo fotsiny
 32. Fa nomeko ny ahy rehetra, nataoko ny tsara indrindrako.
 33. Nitondra hafaliana ho an'olona sasany
 34. Nandao ity tontolo tsara kokoa ity satria...
 35. Teto aho
 36. Teto aho.
 37. Niaina, nitia
 38. Teto aho
 39. nataoko, vitako, ny zavatra rehetra nokasaiko
 40. ary nihoatra noho izay noeritreretiko ho izy izany
 41. hamela ny mariko aho ho fantatry ny rehetra
 42. Teto aho
 43. Niaina - Niaina - Nitia
 44. Teto aho
 45. Nataoko - Nataoko - Vitako
 46. Teto aho
 47. Niaina - Niaina - Nitia
 48. Teto aho.
 49. Nataoko - Nataoko - Vitako
 50. Teto aho
 51. [Horaka sy tehaka]
 52. (Inona no hataonao? whd-iwashere.org)
 53. Dika an-tsoratry ny mpanolo-tena ato @ amara.org