Hebrew 字幕

ביונסה : "הייתי כאן"

עזרו לנו לתת כותרת, ולתרגם שיר זה בשביל האו"ם. כתוביות ותרגומים אלו ישמשו ברחבי העולם כחלק מיום העולם ההומניטרי. הבה ונשיג הרבה שפות ככל שנוכל!

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 7 created 08/20/2012 by Zeeva Livshitz.

 1. (19 באוגוסט 2012 - היום ההומניטרי העולמי - יום אחד, מסר אחד, יעד אחד - לתת השראה לאנשים בכל העולם לעשות משהו טוב, ואין זה משנה אם הוא קטן או גדול, עבור מישהו אחר) (תשואות)
 2. (תשואות)
 3. רציתי להשאיר את עקבותי על חולות הזמן
 4. לדעת שדבר היה והשארתי דבר מה אחרי
 5. כשאעזוב את העולם , לא אשאיר אחרי חרטות
 6. אשאיר משהו לזכור, שלא ישכחו
 7. שהייתי כאן..
 8. חייתי, אהבתי
 9. הייתי כאן.
 10. פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 11. והיה זה יותר משחשבתי
 12. אשאיר חותמי שידע כל אחד
 13. שהייתי כאן.
 14. רציתי לומר שכל יום חייתי , עד יום מותי
 15. אני יודעת שהיה לי חלק בחיים של מישהו
 16. הלבבות שבהם נגעתי, יוכיחו שאני משאירה...
 17. ששיניתי משהו, והעולם ידע
 18. שהייתי כאן.
 19. חייתי, אהבתי
 20. הייתי כאן.
 21. פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 22. היה זה יותר משחשבתי
 23. אשאיר חותמי שכל אחד ידע
 24. שהייתי כאן.
 25. חייתי, אהבתי
 26. הייתי כאן.
 27. פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 28. והיה זה יותר משציפיתי
 29. אשאיר חותמי שידע כל אחד
 30. הייתי כאן .
 31. אני רוצה רק שידעו
 32. שנתתי את כולי, כמיטב יכולתי
 33. גרמתי למישהו אושר
 34. עזבתי עולם קצת יותר טוב רק
 35. כי הייתי כאן.
 36. הייתי כאן.
 37. חייתי, אהבתי
 38. הייתי כאן.
 39. פעלתי, עשיתי, כל מה שרציתי
 40. והיה זה יותר משציפיתי
 41. אשאיר חותמי שידע כל אחד
 42. הייתי כאן.
 43. חייתי - חייתי - אהבתי
 44. הייתי כאן.
 45. עשיתי - פעלתי - עשיתי
 46. הייתי כאן
 47. חייתי - חייתי - אהבתי
 48. הייתי כאן,
 49. עשיתי - פעלתי - עשיתי
 50. הייתי כאן
 51. (תשואות ומחיאות כפיים)
 52. (מה עליכם לעשות? whd-iwashere.org )
 53. כתוביות על-ידי מתנדבים ב- amara.org