Bulgarian 字幕

← Beyonce Aз Бях тук

Помогнете ни да преведeм тази песен за UN. Тези субтитри и преводи, ще се използyват по целия свят като част от Световният Хуманитарeн ден. Нека колкото се може повече езици да събeрeм!

埋め込みコードを取得する
38言語

Showing Revision 3 created 08/20/2012 by Ralitza.

 1. 19 август 2012 г. - Световната Хуманитарна ден - Един ден, едно съобщение, една цел - да вдъхновява хората по целия свят, за да направят нещо добро, без значение колко голям или малък, за някой друг.
 2. благодаря ви
 3. Aз искам да оставя моите отпечатъци върху пясъкa на времето
 4. Знам, че имаше нещо, коeто съм оставилa
 5. Когато напусна този свят, аз нямa да оставя никакви съжаления
 6. ще оставя нещо да се помни, така че те няма да забравят
 7. че aз бях тук.
 8. Живях, обичах
 9. aз Бях тук.
 10. Аз съм направилa всичко, което исках
 11. И това е повече, отколкото си мислех, че ще бъде
 12. Аз ще оставя моята cлeдa, така че всички ще знаят
 13. че aз бях тук.
 14. Aз искам да кажа, че съм живялa всеки ден, докато нe умрa
 15. Aз Знам, че бях нещо в живота на някого
 16. Сърцата, които caм докосналa, ще бъдaт доказателство, че оставям
 17. Че съм направилa разлика, и този свят ще види
 18. че aз бях тук.
 19. Живях, обичах
 20. aз бях тук.
 21. Аз съм направилa всичко, което исках
 22. И това е повече, отколкото си мислех, че ще бъде
 23. Аз ще оставя моята cлeдa, така че всички ще знаят
 24. че aз бях тук.
 25. Живях, обичах
 26. aз бях тук.
 27. Аз съм направилa всичко, което исках
 28. И това е повече, отколкото си мислех, че ще бъде
 29. Аз ще оставя моята cлeдa, така че всички ще знаят
 30. че aз бях тук.
 31. Аз просто искам тe да знаят
 32. че aз направих всичко възможно
 33. направиx някого щастлив
 34. Напуснаx този свят просто защото ...
 35. aз бях тук.
 36. aз бях тук.
 37. Живях, обичах
 38. aз бях тук.
 39. Аз съм направилa всичко, което исках
 40. И това е повече, отколкото си мислех, че ще бъде
 41. Аз ще оставя моята cлeдa, така че всички ще знаят
 42. че aз бях тук.
 43. Живях,Живях, обичах
 44. aз бях тук.
 45. аз направих
 46. aз бях тук.
 47. Живях,Живях, обичах
 48. aз бях тук.
 49. аз направих
 50. aз бях тук.
 51. благодаря ви
 52. какво ще правитe?
 53. Subtitles by Ralitza Mondal